Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi- effektiviserings- potentialen Carlos Andersson Managing Director + 46 322 61 68 01

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi- effektiviserings- potentialen Carlos Andersson Managing Director + 46 322 61 68 01"— Presentationens avskrift:

1 Energi- effektiviserings- potentialen Carlos Andersson Managing Director + 46 322 61 68 01 carlos.andersson@passivhuscentrum.se www.passivhuscentrum.se Twitter: @phcentrum

2 Passivhuscentrum Västra Götaland Sedan 2008 – Sveriges offentliga miljöcenter för byggnader Mål Utifrån miljömålen verka för fler lågenergibyggnader i nyproduktion och renovering Förbereda byggnadsbranschen, kommuner och konsumenten inför omställning av miljö- och energimål 2020 och 2050 och EU:s nära nollenergidirektiv Verksamhet Utbildning Information Rapporter Rådgivning Studiebesök Utställning Utvecklingsprojekt Kommunalt processtöd

3 Utbildningar Nationell gymnasiesatsning inom bygg, vvs och el, Alingsås, Lerum, Göteborg, Tanum samt Dalarna YH-utbildning Alingsås Byggproduktionsingenjör hållbart byggande/passivhus Utbildning av utbildare på SKANSKA, PEAB, NCC, med flera Utbildningar/kurser vid högskolor Politiker och tjänstemannautbildning, allmännyttiga bolag BUSS – EU-program för utbildning av hantverkare

4 Brogården 80 % energireducering uppvärmning efter renovering

5 LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) Sedumtak Infiltration i sprängstensmagasin

6 Vallda Heberg passivhusområde Kungsbacka Eksta kommunala fastighetsbolag Villor, hyresrätter, 55 + boende, äldreboende, förskola 12-12-10NCC Construction Sverige AB 6

7 Kvarteret Ljuset Alingsås 2013 Alingsåshem HSB

8 Kvarteret Ljuset Alingsås 2013 Alingsåshem HSB Kvarteret Fridhem 2013, Trollhättan Eidar AB 174 lägenheter

9 Kvarteret Ljuset Alingsås 2013 Alingsåshem HSB Kvarteret Fältspaten Skövde 2014 - 78 lägenheter AB Skövde Bostäder

10 Från bygge till invigning Sveriges första passivhusfriggebod 2014 Ahlströmergymnasiet

11 Syftet är att sprida energieffektivt byggande i Sverige med små hus som komplementbostad Huset kommer att spridas som ett koncept till alla gymnasier i Sverige Huset byggs av Ahlströmergymnasiets byggelever och YH-studenter på byggproduktionsprogrammet i Alingsås Invigning hösten 2015 Alingsås

12

13 ”Miljöanpassat byggande i Alingsås”

14 Miljonprogrammets lägenheter och renoveringsbehov Mellan 1961 – 1975 uppfördes ca 870 000 lägenheter 390 000 av dessa lägenheter ägs av Allmännyttan 300 000 av dessa är orenoverade 120 000 av dessa är i akut renoveringsbehov 200 000 lägenheter behöver renoveras inom 10 – 15 år Till detta tillkommer villor och bostadsrätter som behöver renoveras

15 Nuläge miljö

16 ” Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”

17 Styrande miljömål för byggnader

18 Sveriges miljömål 2050 – inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050 – 50 % energieffektivisering

19 EPBD 2 - the Energy Performance of Buildings Directive All nybyggnation skall vara Näranollenergi-byggnader. Den tillförda energin ska i huvudsak komma från närproducerad, förnybar energi. 2018, 31 december: Offentliga byggnader 2020, 31 december: All nybyggnation och omfattande renovering

20 KYOTOPYRAMIDEN KYOTOPYRAMIDEN visar hur vi på det mest effektiva sättet minskar energianvändningen vid uppvärmning av byggnader. Grunden i pyramiden är att minimera värmebehovet.

21 Passivhus behöver en uppvärmningseffekt på 15 w/kvm Energianvändning: ca 15 – 20 kWh per kvadratmeter/år, ca 50 % av BBR

22 Byggnaders påverkan på miljömålen

23 Byggnader står idag för: 40 % av den globala energianvändningen och 40 % av världens samlade koldioxiduppsläpp 33 % av Sveriges energianvändning

24 Byggnader utgör en av de största energieffektiviserings- potentialerna inom de närmaste 25 åren

25 Systemanalys

26 Regeringens investeringsstimulans Totalt 3,2 miljarder kronor per år, cirka ca 15.000 lgh Gäller hyresbostäder påbörjade efter 25 mars 2015 Projekt påbörjade innan 1 januari 2016 kan söka stöd efter årsskiftet 2015/2016 Totalt 3,2 miljarder kronor per år, cirka ca 15.000 lgh Gäller hyresbostäder påbörjade efter 25 mars 2015 Projekt påbörjade innan 1 januari 2016 kan söka stöd efter årsskiftet 2015/2016 StockholmsregionenGöteborg- eller Malmöregionen Riket 5300 kr / m 2 4200 kr / m 2 3000 kr / m 2 BRA = kvadratmeter uppvärmd bruksarea ovan mark Ytor 35-70 m2 ger 50% av ovanstående belopp Stimulans för BRA upp till 35 m2:

27 LÅNGSIKTIGT HÅLLBART BYGGANDE LÅG ENERGIANVÄNDNING Förutsättningar: Minst 20 % bättre energianvändning än Boverkets byggregler, dvs. högst 64 kWh / m 2 i klimatzon III, den värme som alstras i byggnaden genom brukandet återanvänds. Energipåslag 1,75 gånger pengarna om 45 kWh/m2 (zon III) Bygger du passivhus klarar du gränsen för 1,75 gånger stödet Minst 20 % bättre energianvändning än Boverkets byggregler, dvs. högst 64 kWh / m 2 i klimatzon III, den värme som alstras i byggnaden genom brukandet återanvänds. Energipåslag 1,75 gånger pengarna om 45 kWh/m2 (zon III) Bygger du passivhus klarar du gränsen för 1,75 gånger stödet

28 Regeringen investeringsstöd till renovering av miljonprogramsbostäder Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om en stor satsning på miljonprogrammets bostäder. En miljard kronor årligen, mandatperioden ut, satsas på upprustning. Att bostäderna samtidigt energieffektiviseras blir ett krav, säger bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan. – Vi tror att när man ändå gör en upprustning av beståndet, så är det viktigt att vi ser att det också behövs en klimatsatsning. En stor del av våra klimatutsläpp kommer från befintliga fastigheter och nu tar regeringen ett helhetsgrepp kring den här frågan och hjälper till vid upprustningen av det befintliga beståndet, säger Mehmet Kaplan. Intervju Sveriges Radio 27 augusti


Ladda ner ppt "Energi- effektiviserings- potentialen Carlos Andersson Managing Director + 46 322 61 68 01"

Liknande presentationer


Google-annonser