Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrensklausuler och skiljedomsregler Martin Wästfelt Chefsjurist Unionen Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrensklausuler och skiljedomsregler Martin Wästfelt Chefsjurist Unionen Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet."— Presentationens avskrift:

1

2 Konkurrensklausuler och skiljedomsregler Martin Wästfelt Chefsjurist Unionen Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

3 Konkurrensklausuler PTKs utgångspunkter och ingång i förhandlingen (uppsägning av Svenskt Näringsliv) -Begränsa användningen -AT rätt att röra sig och utnyttja sitt kunnande viktigt för individ och samhälle -Utan reglering alltför enkelt/lockande för att AG att införa som villkor för anställning – 38§ AvtL inte tillräckligt skydd -Liknande problem som i slutet på 60-talet men nu utanför industrin -Viktigt med KAV-reglering Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

4 Unionens medlemsservice Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

5 Störst problem där 69-års avtal inte gäller, Unionen Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet. -AT där behov ej finns ex call- center -Helt utan ersättning -400 exempel togs fram – 20 gicks igenom och enighet mellan SN och PTK kring exempel på missbruk

6 Hur uppnå begränsning av användning av kk? Rimlig ersättning – 60% har uppfattats som skäligt för AT och avhållande för AG Reglering på branschnivå? (tillv hemlighet) Formalia (årlig genomgång och ogiltighet om ej sker)? Ursprunglig oskälighet – ej tillåtet ändra genom inskränkning eller införa ersättning (Domeij) (AD 2013 nr 24 – ej beakta begränsning efter anställningens upphörande). Dyrt med skrämselklausuler ska skapa avhållsamhet. Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

7 Generell reglering lämpligt Branscher mer lika – tillverkning inte lika vanligt och kundaspekten finns i alla verksamheter Omfattar alla tjänstemän (även utanförstående) FHL utgör utgångspunkten för det som kan skyddas Omfattar bara konkurrensklausuler i egentlig mening Överenskommelse krävs i varje enskilt fall – kan aldrig tolkas som en av kollektivavtalet utfyllande reglering - exempelklausul Utgör ett nytt kollektivavtal Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

8 Huvudkomponenter för begränsning i 2015 års avtal -Restriktiv syn kvarstå -60% ersättning -Prövning av tillåtlighet och skälighet innan går i kraft och inte möjligt komma ur ers skyldighet om detta skapar väsentlig olägenhet för AT Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

9 Förutsättningar för tillåtlighet Tv-anställning huvudregel Företagshemlighet och därmed hålls hemlig -Risk för skada i konkurrenshänseende om röjs och används i konkurrerande verksamhet -AT får del av i anställningen (utesluter obehörig åtkomst) och har möjlighet använda utifrån utbildning och erfarenhet på sätt som medför skada -Restriktivitet – motiv och behov enligt avtalet krävs Exempel: kunder i butik som tjänar allmänhet utgör ingen FHL. Butiksanställde kan som h-regel ej bindas men butikschefen eller den som känner till inköpsval och prissättning kan bindas. Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

10 Intresseavvägning och tillämpningsundantag Ag intresse av att skydda företagshemligheter – särskilt för sådant som inte kan skyddas genom ex vis patent mot AT intresse att fritt kunna nyttja sina kunskaper och sin förmåga. För att Ag ska vilja investera i kunskap och utveckling är det viktigt att acceptera att det finns legitima behov. U-tag -Nyutexaminerad (istället för ålder) kan först göras gällande efter sex månader -Klausulen faller vid a-bristuppsägning -företagsledarundantag Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

11 Skälighet Längd och ersättning inom avtalets ram för att vara skälig och därmed förenligt med avtalet Bindningstid utifrån livslängd - inte överstiga 9 mån (kort) - inte överstiga 18 mån (normalt) - längre (ex u-båtstillverkning) Ekonomisk ersättning – inte möjligt tillföra utan ÖK - Upp till 60% ersättning (samma skrivning som 69-års avtal) - Innebär möjlighet att få 100% total ersättning – 40% från annat arbete och 60% från AG - krav på orsakssamband och skyldighet begränsa skadan om det är skäligt -ITP1-konsekvensersättning kan avtalas om Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

12 Normerat skadestånd och återkommande vite 6 månadslöner normalt normerat skadestånd – jämkningsmöjliget Återkommande vite för att förhindra medvetet överträdande där ny arbetsgivare så att säga köper den anställde fri Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

13 Giltighet och upphävande Ömsesidig skyldighet att pröva behov av kk AG kan ensidigt begränsa (geografiskt, avseende bindningstid eller tillämpningsområdet) eller upphäva en kk. Om så sker ska AT skriftligen underrättas (ordningsregel). Ej ensidigt tillföra ers. AT bör meddela avsikt att sluta sin anställning. AG ska inom 14 dgr meddela sin uppfattning – gälla oförändrat eller i begränsat skick – AG bunden av beskedet som då inte kan ändras ensidigt. AT som säger upp sig utan att ha tagit upp diskussion och AG begränsar klausulen kan yrka jämkning av klausulen tex vad gäller rätt till ersättning - AT väckt fråga om behov. AG framhärdar. AT sedan egen uppsägning – utan nytt arbete eller nytt arbete med tillträde om x mån. Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

14 Förhandling Förhandlingsordning enligt branschavtal gäller Skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister prövar slutligt tvisten. Gäller även utanförstående at. Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

15 Övergångsregler Antagande krävs – Antaget på samtliga SN-PTK-områden Klausuler träffade efter 1/12 2015 Nya skiljedomsregler för tvister efter 1/12 2015 även för 69- årsavtalskk Visst tryck mot att anpassa kk till avtalet kan finnas Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.

16 Skiljenämnd Väsentligt utvecklade regler införs Fasta ordföranden, 3-sits normalt, möjlighet 1-sits Tidsfrister och former för prövning fastslagen – enklare att påkalla Domsreferat upprättas och publiceras så att praxisbildning sker Kostnader: -SN-PTK ordförandekostnad -RB-regler ledamotskostnader -RB-regler ombudskostnader -Särskilda kostnadsregler för utanförstående Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet.


Ladda ner ppt "Konkurrensklausuler och skiljedomsregler Martin Wästfelt Chefsjurist Unionen Gå in i menyn Visa, välj Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i fältet."

Liknande presentationer


Google-annonser