Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre på Gotland Öystein Berge Elin Olsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre på Gotland Öystein Berge Elin Olsson"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre på Gotland Öystein Berge oystein.berge@gotland.seoystein.berge@gotland.se Elin Olsson elin.olsson02@goltand.seelin.olsson02@goltand.se Palliativ dag om munhälsa & smärtskattning i livets slutskede

2 09:00Välkomna 09:15Gotlands resultat i Svenska palliativregistret & årets fokusområden 10:00Fika 10:30God munhälsa i livets slut 11:15Exempel på förbättringsarbete gällande god munhälsa i livet slut 11:45Reflektion och avslutning Palliativ dag – program Kl. 9-12

3 13:00Välkomna 13:15Gotlands resultat i Svenska palliativregistret & årets fokusområden 14:00Fika 14:30Smärta i livets slut 15:15Abbey Pain Scale 15:45Reflektion och avslutning Palliativ dag – program Kl. 13- 16

4 Abbey Pain Scale Elin Olssonelin.olsson02@gotland.se073- 765 84 52 eller ankn 4866elin.olsson02@gotland.se Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre på Gotland Specialistsjuksköterska i onkologi

5 -Självskattad smärta (VAS, NRS, VRS, The Faces Pain Scale) - Smärtskattning genom observation (Doloplus 2 och Abbey Pain Scale) Det finns flera sätt att skatta smärtintensitet:

6

7 Förtroende och lugn dialog Systematisk och upprepad skattning av smärta Dokumentation Att respektera patientens subjektiva skattning Ger ett gemensamt språk Val av skattningsinstrument varierar Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012- 2014 om smärtskattning :

8 Översattes till Svenska 2011 av Svenska palliativregistret Är ett observationsskattningsinstrument Utvecklat för personer med demenssjukdom Abbey Pain Scale

9 Utvecklades i Australien av Jennifer Abbey med flera 2004 Med syfte att utveckla ett effektivt instrument för att skatta smärta hos personer med demenssjukdom som kan användas av vårdpersonal (flera yrkeskategorier) Hur Abbey Pain Scale skapades

10 Röstuttryck/ljud Ansiktsuttryck Förändrat kroppspråk Förändrat beteende Fysiologiska förändringar Kroppsliga förändringar Abbey Pain Scale – observation och skattning inom 6 områden

11 Tack! Projektets hemsida; http://www.gotland.se/imcms/55673 Bättre liv för sjuka äldre på Gotland


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre på Gotland Öystein Berge Elin Olsson"

Liknande presentationer


Google-annonser