Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd."— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

2 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

3 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

4 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

5 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

6 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

7 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Rekrytering Anställningsförhållande Utbildning Organisation

8 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

9 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd

10 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Hur ökar vi mångfalden? Vilka grupper ser vi? Hur når vi dem? Tror på Prova på för kvinnor men även för andra. Positivt med prova-på arrangemang riktade till vissa grupper. Riktade öppet hus dagar - utfallet var positivt för deltiden i Jämtland Mångfaldssamordnare Göteborg har ett projekt som kallas Människan bakom uniformen, ett samarbetet mellan polis/ambulans/räddningstjänst, riktat till invandrare deltar och dessa kan utgöra rekryteringsgrund

11 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Kan en nationell rekryteringskampanj riktat mot RiB hjälpa oss? Vilka målgrupper? Hur formulerar vi budskapen? Vad lockar vi med? Vilka aktörer ansvarar för kampanjen? Hur attraherar vi huvudarbetsgivaren som kan förse oss med personal? Kan vi locka med förmåner? Upprätta relation till företagare, statistik och återkoppling, fakta om att det inte händer så ofta. Lägre arbetsgivaravgifter för de som anställer en RiB are Danskarnas modell som projekt vilket stödjer rekryteringen nationellt för att nå större målgrupp. MSB filmer!

12 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd RiB-anställning/bisyssla/arbetstidslag? Kan vi ha en flexiblare beredskapsförläggning? Är det nödvändigt att både bo och arbeta på orten? Vi kan använda externa entreprenörer dagtid då de ofta tjänstgör på orten Arbetstidslagen behöver man göra någonting. Få kommunanställda som är RIB, måste göra något åt arbetstidslagen, se över. Finns en stor grupp på särskilt små orter inom kommunens anställda. Skulle kunna ha "kombitjänster".

13 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Vad ger RiB-avtalet för möjligheter och begränsningar? Gör vi egna tolkningar? Hur fungerar A kasse regler/Sjukskrivning Avtalet är gammalt och behövs förtydligas. Nej vi gör inga egna tolkningar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste öka sin kunskap och förstå vad detta handlar om. De har stor påverkan. Måste vara fel att man blir av med ersättningen när man som arbetslös åker in en timma på larm. Den frågan måste MSB eller SKL driva! Direkt från räddningstjänsterna kan inte den frågan drivas.

14 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Hur kan framtida RiB-utbildningar/kompetensutveckling anpassas till dagens och morgondagens förutsättningar? Vilken är den lägsta utbildningsnivån man kan ha på en RiB-organisation? Om 85% av landets insatser kan avhjälpas av en person, borde utbildningar anpassas från en person och upp till 1+4.

15 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Vilken framförhållning är nödvändig? Kan nya, flexibla utbildningsmöjligheter underlätta? Hur kan de se ut? Utbildningar bör läggas ut ett år i förväg så personalen kan förebereda sig i tid och veta vart utbildningen förläggs och dom bör fördelas så att arbetsgivaren kan planera lång i förväg både med första och andra hand. Framför allt veta hur många platser man tilldelas. Förståeligt att MSB vill ta ut en avgift vid sen avbokning. Förslag på åtgärd: Vi skickar alltid någon – kan ta annan som deltagare. God tid om var och när.

16 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd Hur kan framtidens organisation se ut? Ökad samverkan mellan kommunerna. Viktigt att vi pratar tillsammans. Behöver kanske inte vara brandman som åker på alla larm. Kanske ska var sjukvårdspersonal som kan åka på vissa larm. Nationellt förbund? IVPR - samarbete med övriga, hur långt kan man komma där? Stärka den enskildes förmåga.

17 Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd I Malmö kommer vi att sammanfatta och avsluta den konferensserie som startade i Vaxholm våren 2012. Syftet med konferensen är att förankra samt lämna över de förslag på förändringar som krävs för att stärka RiB´s framtid


Ladda ner ppt "Räddningstjänsten i Norrtälje kommun Södertörns Brandförsvars- förbund Räddningstjänsten Storgöteborg Räddningstjänsten Syd."

Liknande presentationer


Google-annonser