Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016"— Presentationens avskrift:

1 Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016 www.uppdragpsykiskhälsa.se

2 Program 9:30 – 10:00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 – 10:15 Introduktion (och kort presentation av deltagarna) 10:15 – 11:30 Att utvärdera med jämförelsealternativ – Exempel på effektutvärdering genom randomiserad kontrollerad studie Jakob Svensson, Professor, Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet 11:30 – 12:30 Lunch 12:30 – 13:30 Örebro kommun – Att räkna på sociala investeringssatsningar Staffan Wikstedt, ekonom, Örebro kommun 13:30 – 14:00 Följupp.nu - Webbverktyg för uppföljning och utvärdering Staffan Wikstedt, demonstrerar hur Örebro kommun använder sig av webbverktyget 14:15 – 15:00 Sveriges första sociala utfallskontrakt – Kalkylerna bakom Tomas Bokström, projektledare sociala investeringar, SKL 15:00 - 15:55 Workshop/grupparbete Diskussion kring dagens pass samt aktuella frågor i arbetet på hemmaplan 15:55 – 16:00 Avslutning

3 Sociala investeringar – ett nytt arbetssätt 1.Tvärsektoriella analyser av verksamheten 2.Strategiskt val av insatser som kan bidra till förbättrade resultat 3.Bedömning av effekter 4.Uppföljning och utvärdering av satsningar 5.Tvärsektoriellt genomförande av satsningar 6.Implementering och uppskalning av lyckade satsningar

4 Roller i arbete med sociala investeringar

5 Behovsanalys – kalkylerna bakom sociala utfallskontraktet i Norrköping Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016 www.uppdragpsykiskhälsa.se

6 Socialt utfallskontrakt

7 Socialt utfallskontrakt i Norrköping – sammanfattning 1  Ska minska antalet återplaceringar av barn och unga i HVB/SIS samt ge förbättrade skolresultat för målgruppen  Målgrupp: BoU 7-18 år som får placeringsbeslut fr.o.m. augusti/sep 2016 och 20 månader framåt. Beräknas omfatta 60 individer  Insatser: - Multidisciplinärt team ansvarar för koordinering och uppföljning under placering (intern utförare) - Skolstödjande ”tutoring”-insats (extern utförare)

8 Socialt utfallskontrakt i Norrköping – sammanfattning 2  Ekonomisk modell - LSV finansierar - Norrköping garanterar 40% på aktivitet - Utfallsbaserad återbetalning - Tak på maximal avkastning, 20% över hela tidsperioden om ca 4 år

9 Modell för samverkan kring styrning och uppföljning ger gemensamt ansvarstagande  Insatsråd – ett forum för LSV och Norrköping att gemensamt följa upp insats, utfall och finansiering

10 Utvecklingsarbetet har pågått sedan april 2015 och beslut kring kontraktet fattas i kommunfullmäktige 21 mars 10 2015 april – juliaugusti - oktobernovember-december 2016 januarifebruari-mars Förstudie kring områdets lämplighet för ett socialt utfallskontrakt Identifiering av målgrupp, insatser och utfallsmått Juli 2015 Intentions- förklaring LSV och Norrköpings kommun Utformning av socialt utfallskontrakt v.1.02.03.04.0 15 feb Information Kommun- styrelsen Information och beslut om kontrakt 21 mars Beslut i Kommun- fullmäktige Genom- förande enligt socialt utfalls- kontrakt 5.0Final KONFIDENTIELLT ARBETSMATERIAL

11 Behovsanalys  Hitta möjliga behovsområden - vad indikerar data? - Placering i ranking - Variation - Flöden – ex. för placerade barn och unga  Vad säger ansvariga verksamheter?  Vad säger övrig expertis, brukare?  Använd så precis data som möjligt (helst individdata)  Iterativ process - konfrontera inblandade aktörers och beslutsfattares uppfattning med data och revidera behovsanalysen


Ladda ner ppt "Ekonomnätverk sociala investeringar 14 juni 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser