Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson Högskolan Kristianstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson Högskolan Kristianstad."— Presentationens avskrift:

1 Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson Högskolan Kristianstad

2 Om mig:

3 Projekt:

4 5 utmaningar

5 Att Motivera BFL

6

7

8

9

10

11 ”Pseudo-formativ bedömning” Att Motivera BFL

12

13

14 5 utmaningar

15 Att implementera bfl

16

17

18 Poäng: 12 Max. poäng: 23

19 ”Pseudo-formativ bedömning” typisk för summativ och prestations-orienterad kontext Att implementera bfl

20 Är det ens möjligt att arbeta med ”riktig formativ bedömning” i en summativ och prestations-orienterad kontext? Att implementera bfl

21 I studier där en kunskapsorienterad undervisning försvagas till förmån för en prestationsorienterad, har man dokumenterat en negativ utveckling av elevernas tro på den egna förmågan, deras attityd till skolan och av deras ämnesmässiga prestationer. (Skaalvik & Skaalvik, 2016) Att implementera bfl

22 Från www.teachersmedia.co.uk

23 Att implementera bfl

24

25

26

27

28 5 utmaningar X

29 Förmågor Vs innehåll

30 Förmågor Vs innehåll

31 Förmågor Vs innehåll

32 Förmågor Vs innehåll

33 Förmågor Vs innehåll

34 Förmågor Vs innehåll

35 Förmågor Vs innehåll Återkoppling Ökad förståelse för mål och kriterier Förbättrade prestationer … framföra och bemöta åsikter … … framföra och bemöta åsikter … framföra och bemöta åsikter …

36 Förmågor Vs innehåll

37 Förmågor Vs innehåll http://www.flickr.com/photos/discoverscience/ Påverkan av kontext och irrelevanta faktorer Låg samstämmighet mellan lärare Tidskrävande

38 Förmågor Vs innehåll Bedöm systematisk utifrån kursplaner Utgå från tydliga kriterier och anvisningar Gör bedömningar utifrån brett underlag Dokumentera elevernas prestationer SAMBEDÖMNING Fungerar bra med BfL

39 5 utmaningar

40 Åter- koppling REVERSE Develop mental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRE D EFFECT S 0 0,15 0,40 Från Hattie (2009): Visible learning

41 Åter- koppling Återkoppling = 0,73 REVERSE Develop mental Effects Typical Teacher Effects ZONE OF DESIRE D EFFECT S 0 0,15 0,40 0,73 Baserat på 23 metastudier (totalt 1287 studier) Från Hattie (2009): Visible learning

42 Åter- koppling

43 Värderande Positiv/negativ Personlig Beskrivande Specificerande/Konstruktiv Uppgiftsrelaterad

44 Åter- koppling Form av återkoppling Ant al Eff ekt Svag återkoppling310,16 Endast återkoppling480,23 Svag formativ bedömning490,30 Medel formativ bedömning410,33 Stark formativ bedömning160,51

45 Åter- koppling

46

47

48

49

50

51

52 Vanliga hinder: 1.Eleverna får återkoppling först när momentet är avslutad 2.Återkopplingen ligger på fel nivå

53 Åter- koppling

54

55

56

57

58 Vanliga hinder: Eleverna ges ingen träning i hur de kan använda den återkoppling de får.

59 Åter- koppling Vanliga hinder: 1.Eleverna får oftast bara tillgång till ord – inte exempel. 2.Eleverna ges sällan möjlighet att diskutera sin återkoppling (eller bedömningskriterier).

60 Åter- koppling

61

62

63

64 5 utmaningar

65 Involvera eleverna

66

67

68

69

70

71

72 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Frågor: Var är jag nu? Starka sidor, svaga sidor? Hur ska jag göra för att bli bättre…? Mål ————— ——— Mål ————— ——— Matris ————— ——— Matris ————— ——— Ex. 3  Ex. 3  Ex. 1  Ex. 1  Ex. 2  Ex. 2 

73 Involvera eleverna Nivå 1Nivå 2Nivå 3Nivå 4 Aspekt 1 Glad Aspekt 2 Grå

74 Involvera eleverna Matris ————— ——— Matris ————— ——— Elevens lösning Modell- svar (Återkoppling) Uppgift: Jämför din lösning med modellsvaret. Vilka likheter och skillnader hittar du? Hur skulle din lösning kunna förbättras? Utgå från jämförelsen.

75 Involvera eleverna Matris ————— ——— Matris ————— ——— Elevens lösning Kortfattad återkoppling med kod eller minimatris Uppgift: Identifiera styrkor och utvecklingsbehov i matris/kodbok. Gör en plan inför nästa uppgift.

76 Involvera eleverna

77 5 utmaningar

78


Ladda ner ppt "Utmaningar i arbetet med BfL Anders Jönsson Högskolan Kristianstad."

Liknande presentationer


Google-annonser