Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna."— Presentationens avskrift:

1 Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna

2 Information om läkemedel  www.fass.se www.fass.se  Produktmonografi SPC Produktmonografi SPC  www.lakemedelsverket.se www.lakemedelsverket.se  www.lakemedelsboken.se www.lakemedelsboken.se  www.janusinfo.se www.janusinfo.se oktober 20112

3 3 Teckenförklaring i FASS Samtliga förpackningar är subventionerade. Vissa förpackningar är subventionerade. Villkor under "Förpackningar, priser och förmån" Ej förmånsberättigade.

4 oktober 20114

5 5  Max. två läkemedel/blankett  Läkemedel för max 90 dagar på ett uttag  ”obs!” skall skrivas när dosering. avviker  Ev. ändringar bestyrks med signum  Spärra ev. tomt läkemedelsutrymme med snedstreck  Om teknisk sprit – endast det och endast ett uttag

6 oktober 20116 Läkemedel för högst 90 dagar i taget!  Nytt läkemedelsuttag  först när det gått 2/3 av den tid som det förra uttaget avses räcka till,  beräknat efter doseringen på receptet.  Önskas större mängd eller tätare intervall  pat. betalar hela kostnaden själv för den mängd som överstiger ett uttag på receptet.

7 oktober 20117 Läkemedel för högst 90 dagar i taget! - undantag  Längre tids (dock högst ett år) utlandsvistelse  pat. kan få hämta ut läkemedel för den tid han/hon ska vistas utomlands om utlandsvistelsen och dess längd kan styrkas

8 oktober 20118 Patientens namn & personnummer Ex: Lättöppnad förpackning Doseringsanvisningens språk Läkemedlets namn enligt FASS® inkl. företagsnamn för generika Läkemedelsform i klartext som i FASS® Läkemedlets styrka med siffror och enhet Mängd eller behandlingstid Ev. förkortad giltighets tid (till första exp.)

9 9 Dosering, användning, ändamål ”för eget bruk” ”för egen praktik” ”Obs” om ord.  rek. högsta dos Maximal dygnsdos om ”vid behov” Antal ggr förskrivningen får expedieras Minsta exp.intervall Signum för ev. förmån Uppgifter om förskrivaren. Förskrivarkod på alla rec. fr.1/10-10. Om ej legitimerad, ex AT- läkare, skall befattning anges. Endast recept till patienter vid tjänstestället under tiden för förordnandet. Arbetsplatskod för förmån Ort, datum och namnteckning Startförpackning oktober 2011

10 10 H jälpmedelskort  Förbrukningsartiklar för att tillföra läkemedel eller för egenkontroll av medicinering  Injektionssprutor, kanyler (Diabeteshjälpmedel sköts numera av SSK) Teststickor, PEF-mätare…  Förbrukningsartiklar för stomiopererade

11 oktober 201111

12 oktober 201112 T elefonrecept  Narkotika II, III: endast pulver, tabletter, kapslar, rektioler, depot- plåster eller suppositorier. Högst 5 avdelade doser/tillfälle. (restriktionen gäller ej kodein,tramadol, etylmorfin)  Narkotika IV och V: minsta förpackning, max 30 avdelade doser.  Endast en expedition.  Giltigt endast en månad.  Arbetsplatskoden behövs

13 oktober 201113 R eceptblankett för särskilda läkemedel!  Narkotika inklusive kodein  Tramadol  Anabola steroider  Erytropoietin  Darbepoetin användas.  Androgener  Somatropin, GH

14 oktober 201114

15 oktober 201115 Numrerade blanketter patientensadress Förskrivarkod endast en exp = inte itereras: narkotika II, III

16 oktober 201116 L icenspreparat  Recept på vanligt sätt  Skriftlig motivering på särskild blankett  Lämnas till apotek, som ansöker hos LV  Hämtas på vilket apotek som helst hos den apoteksaktör som fått licensen beviljad

17 oktober 201117 Originalläkemedel det första läkemedel med viss aktiv substans som godkänts av LV Generiska läkemedel ”kopior” från andra företag när patentet gått ut Parallellimporterade läkemedel godkänt läkemedel tillverkas av företag A köps upp billigare i ett annat land av företag B, packas om i svensk förpackning och säljs till ett lägre pris än det som företag A erbjuder i Sverige

18 oktober 201118 G enerikautbyte (fr 1/10-02)  Apotekspersonalen byter läkemedel ingående i läkemedelsförmånen mot billigaste likvärdiga läkemedel (www.lakemedelsverket.se) som finns på lager på det lokala apoteket.  Man kan skriva ”får ej bytas” om det är så man tycker.  Samma aktiva substans, styrka och beredningsform i motsvarande förpackningsstorlek

19 Tandvårds & Läkemedelsförmånsverket  TLV är en statlig myndighet.  Bedömer nya läkemedel, men går även igenom befintligt sortiment  bestämmer vilka läkemedel som ska få rabatt och ingå i högkostnadsskyddet.” läkemedlet är subventionerat via skattemedel och att staten betalar en del av kostnaden. www.TLV.se

20 oktober 201120 S mittskyddslagen (SmL)  Allmänfarlig sjukdom  Läkaren bedömer att lm  risk för smittspridning:  ”kostnadsfritt enligt SmL” Läkemedelsboken: www.lakemedelsboken.se

21 ”Förmånstrappan”

22 oktober 201122 Landstingssubvention i SLL  P-piller till ungdomar < 23 år gamla bosatta i Stockholms län  Egenavgiften för 12 månader är 60 kronor för förmånsberättigade p-piller, p-stav, p-ring, p-plåster och hormonspiral.  Egenavgiften för 3 månaders förskrivning är 30 kronor för förmånsberättigade p-piller, p-spruta, p-ring, p-plåster.  Läkemedel som utgått ur läkemedelsförmånen enligt beslut av TLV  Kan prövas av HSN-förvaltningen på individ- eller gruppnivå.

23 oktober 201123 e-recept@sll.se e-recept@sll.se e-recept: www.etjänsterläkemedel.se www.etjänsterläkemedel.se -Alla varor i apotekets varuregister kan förskrivas elektroniskt. Även extempore och licensläkemedel. -På e-recept går det ej att ordinera läkemedel på behandlingstid. -Kvittenser vid felaktigheter, ex fel förskrivarkod -Om du behöver makulera ett recept ta kontakt direkt med Apoteket kundcentrum 0771-210 210.

24 oktober 201124 Viktigt att komma ihåg när Du skriver recept!  ”Obs” om rek. högsta dos överskridits  Maximal dygnsdos om ”vid behov”  Vissa läkemedel får endast expedieras en gång (inte itereras):  narkotika II, III  Sprit  Behov ur smittskyddssynpunkt: ”kostnadsfritt enligt smittskyddslagen”

25 Medicinskt Kunskapscentrum

26 Grupp I: Hallucinogener (får ej ingå i läkemedel)

27

28

29 Vid förskrivning, glöm inte:  Graviditet, Amning  Läkemedel / naturläkemdel  Överkänslighet  Missbruk  Interagerande läkemedel


Ladda ner ppt "Receptskrivningens ABC Läkemedelsordination på recept Carl-Olav Stiller Överläkare, Docent Klinisk farmakologi Institutionen för Medicin Solna."

Liknande presentationer


Google-annonser