Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk affärskommunikation – del 2 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk affärskommunikation – del 2 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk affärskommunikation – del 2 Logistikprogrammet

2 Aktuella begrepp som även berör logistiken  e-handel  B2B  Integration  Visibilitet  Transparens  Molntjänster  Digital transformering; jobba digitalt – papperslöst– baserat på nya affärsmodeller, smartare processer och mha big data  Appar

3 e-Affärer inom inköp

4 Strategiska inköp  Samarbete runt utveckling och kvalitet  Delad information  Hela kedjan av betydelse Indirekt material och tjänster  Hitta bästa pris  Förenklade inköpsrutiner  Intern samordning  Lätt att byta leverantör Olika inköp - olika lösningar

5 Användningsområden för inköp  Upphandlingsprocessen (pre award) – komma fram till avtal o Hitta och utvärdera nya leverantörer o Stöd för processen från annonsering och förfrågan fram till avtal o Finns tjänster för e-upphandling samt marknadsplatser  Inköpsprocessen (post award) o löpande hantering, order to payment (OTP) o Löpande inköp via e-handel o EDI eller annan metod för B2B-handel

6 Tillämpningar på nätet för att dela och utbyta information Webb- tillämpning Affärskommunikation Säljare Köpare  Portaler  Publika – privata  Breda – specialiserade  Företagslösningar  Webbshoppar  Intranät, Extranät  Marknadsplatser  Vertikala eller ”öppna”  Köpar- eller säljardrivna  Geografiska  Molntjänster  Inköp, ekonomi, logistik, m.m. Portal Molntjänst

7 Effekter med portaler  Tvingas arbeta i många kundportaler  Jobbar i två system  dubbelarbete  Kan bli bra i vissa fall, t.ex. mellan stora kunder och små leverantörer. Gäller att få acceptans!  Undersök möjlighet till integration  Effektivare när det är många kunder och många leverantörer i portalen

8 Kataloghantering, exempel

9 Marknadsplats; gemensamt system med många köpare och många leverantörer  Handel många till många  Upphandlings- processen, RFI, RFP, etc  Auktioner/omvända auktioner  Leverantörsregister  Stort på kontinenten, marginellt i Sverige

10 B2B-Marknadsplatser + Många köpare/säljare på samma ställe + Stöd för flera processer - För många marknadsplatser - Svårt förändra beteenden - Kostnader - Inte slagit igenom ordentligt i Sverige

11 Nätauktioner Anbudsförfrågan Bud Order

12 Nätauktioner B2B  Reverse auctions eller OLQ, Online Quoting Business Process  Ett webbaserat verktyg för realtidsupphandling med leverantörsbasen  Många och geografiskt spridda leverantörer kan delta i anbudsprocessen samtidigt  Ickekritiska varor/tjänster  Passar både små och stora volymer

13 Principer omvänd auktion  Köparen skapar auktion  Auktionstid, förlängning  Välja auktionstyp  Utgångsbud (anbud, statistik etc)  Bjuda in leverantörer  Dölja bud?  Budsteg, valuta, enhet etc

14 Grunder i logistik och e-Affärer

15 Lite övergripande  Globalisering, kostnadspress och miljöhänsyn driver på utvecklingen  Lagerkostnader ökar igen hos många  Outsourcing fortfarande högst aktuellt, men viktigare kunna visa på nytta  Informationslogistik, integration av tjänster  Mycket stora skillnader i branschen  Svenska transportföretag långt framme inom IT- logistik, men talar inte om det för kunderna  Många branscher fortfarande logistik-omogna

16 SCM Logistik MA Logistik e-Logistik Supply Chain Management Virtual Chain Management Strategic Chain Management e-Collaboration Alla dessa begrepp...

17 Milstolpar Logistik & IT  Första standarden för e-fraktdokument (SWECOM); 1979  Fösta T/A-systemen (BOL och Pilot); 1982  Internationell EDI-standard för transport; 1991  Spåra på Internet; 1996  Pharos med standardsystem och stöd för små kunder; 1997  STE (transportetikett); 1998 och STILL 2009  Mobilkommunikation; Mobitex, GSM, GPRS, 3G, 4G…..

18 Logistikrelation Kommersiell relation 18 Speditör Leveransmottagare Leverans Sändning Godsavsändare Godsmottagare Transportinstruktion VaruleverantörKundOrder Logistiksäljare Logistikköpare Transportföretag Transport management, relationer och begrepp Kollin TPL Logistikcenter

19 Drivkrafter vid transporter Transportköpare  Senare hämtning  Slippa avgifter  Rationellare process, tidsbesparing  Uppföljning, avvikelser, underlag för statistik och leta flaskhalsar  Snabbare kundfaktura  Mindre sökande efter ”saknat” kolli Transportföretaget  Kan planera  Snabbare och säkrare flöde, sparar arbetstid och ledtid  Färre fel ger färre felleveranser och strul

20 Transportmeddelanden - Pharos Avvikelserapport Statusfråga Statusrapport Leveransbesked Avvikelserapport Statusfråga Statusrapport Ankomstavisering Bokning Bokningsbekräftelse Transportinstruktion Debiteringsbesked Faktura Debiteringsbesked Faktura Gods- avsän- dare Trans- portör Gods- mot- tagare Bokning Bokningsbekräftelse Transportinstruktion Före Under Efter Gods- avsän- dare Trans- portör Gods- mot- tagare

21 Aktuella trender och frågeställningar  Komplexare logistikupplägg och transportkedja, t.ex. fler aktörer  Nya krav från kunder och främst mottagare  Ökad intermodalitet  Ökade krav på miljö inkl rapportering av miljödata  Ökade krav på trafiksäkerhet, t.ex. farligt gods  Snabb utveckling i ökade möjligheter att inkludera fordon och gods i informationsflödet

22 Aktörer, ansvar och flöden

23 Samordnade transporter, exempel från Nacka kommun Varumottagare Leverantörer Distributions- center Kan lika gärna vara andra områden, t.ex. bygglogistikcenter (BLC

24 Effekter Nacka kommun  Minst 75% minskade utsläpp  Högre trafiksäkerhet  Lägre kostnader  Enklare godsmottagning  Leverans en gång per vecka, inte varje dag  Svårt för leverantörerna att ställa om (i alla fall mentalt)


Ladda ner ppt "Elektronisk affärskommunikation – del 2 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser