Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsindustriernas öppna årsmöte Münchenbryggeriet den 8 april 2014 Fibern i en gränslös värld Lennart Holm Lennart Holm Development AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsindustriernas öppna årsmöte Münchenbryggeriet den 8 april 2014 Fibern i en gränslös värld Lennart Holm Lennart Holm Development AB."— Presentationens avskrift:

1 Skogsindustriernas öppna årsmöte Münchenbryggeriet den 8 april 2014 Fibern i en gränslös värld Lennart Holm Lennart Holm Development AB

2 Kort bakgrund – Lennart Holm Värmlänning Chalmers kemiteknik 1984 30 år inom internationell kemi-, skogs- och riskkapitalindustri Idag: Entreprenör med fokus på resurseffektiva & globala teknologier / hållbar utveckling Skogsindustri: Styrelseuppdrag i BillerudKorsnäs och Vida gruppen, samt partner och medgrundare av BMC Management Dagens tema: Personliga reflektioner Fibern i en gränslös värld … … satt i sitt sammanhang! Lennart Holm Development AB 22014-04-08

3 Lennart Holm Development AB 2014-04-08 ”Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig, många av de sedan 1950-talet observerade förändringarna saknar motstycke under de senaste årtusendena. Atmosfären och haven har värmts upp, mängden av snö och is har minskat, havsnivån har stigit och koncentrationerna av växthusgaser har ökat” - Ipcc’s klimatrapport mars 2014 3

4 Det råder ingen tvekan om att människan påverkar jordens klimat … Lennart Holm Development AB 42014-04-08

5 Goda nyheter om global uppvärmning! Det går att sätta stopp för den globala uppvärmningen redan 2013 Inga väsentliga teknologiska eller ekonomiska begränsningar Det krävs bara ett enda enkelt beslut! Lennart Holm Development AB 5 En global skatt på utsläpp av CO 2 och andra växthusgaser ! 2014-04-08

6 … men den globala uppvärmningen är bara en av våra utmaningar! Jordens människor lever som om de hade tillgång till 1,55 jordklot och förbrukningen accelererar. Vi svenskar förbrukar i en takt som kräver 5,7 jordklot  VÅR FÖRBRUKNING ÄR INTE HÅLLBAR! WWF – Living planet report Lennart Holm Development AB 62014-04-08

7 Ett hållbart samhälle kräver kretsloppstänkande i alla led … Lennart Holm Development AB FÖRSTA HAND: Minskad resursförbrukning / ökad återvinning ANDRA HAND: Proaktiv utveckling och användande av goda teknologier TREDJE HAND: Kraftigt ökad användning av förnyelsebara råvaror 72014-04-08

8 Lennart Holm Development AB Fibern en gränslös värld! 82014-04-08

9 Kemikaliesamhället på gott eller ont? Varför har vi sådan beröringsskräck för kemi? – Massor med okunskap, rädsla för det man inte förstår, oseriösa opinionsbildare … … men också på goda grunder / kemiindustrins historia & jakt på kortsiktiga vinster! Vi behöver kemi! – Livet i sig självt / allt vi har omkring oss är kemi! – Utan användning av kemi flyttas vi direkt tillbaka till 1600-talet … – Utan kemi skulle världen drabbas av massvält, epidemier, krig! – Kemi är kraftfullt / fel använd är den farlig / rätt använd ger den underverk! – Sverige behöver kemi som ett nyckelämne i skolan och många fler kemister! – Kemi är en lösningen, inte ett problem! 0 20 40 60 80 Genomsnittlig livslängd i Sverige 100 16001700180019002000 Livslängd 8000 generationer med oförändrad livslängd 4 generationer där livslängden fördubblats För varje år lever vi i Norden 3 månader längre (barn som föds idag kommer att bli 105 år gamla) Lennart Holm Development AB 9 4 generationer där livslängden fördubblats 2014-04-08

10 Skogarna spelar en central roll på vår planet … Förnyelsebar biomassa / naturlig del i ett kretslopp (äter CO 2 så länge de växer) Viktig livsmiljö / biologisk mångfald Skapar förutsättningar för en levande landsbygd Fantastiskt användbar råvara / mångfacetterade användningsområden Lennart Holm Development AB 10

11 Skogarna spelar en central roll på vår planet … MEN DEN SVENSKA SKOGEN ÄR INTE LÖSNINGEN PÅ ALLA PROBLEM! - Ett hållbart utnyttjande kräver att vi använder skogen på rätt sätt, en helhetssyn! Lennart Holm Development AB 11

12 Skogsbruk - Hur ser det ut i Sverige idag! Skogen är Sveriges viktigaste exportprodukt, genererar många jobb, finansierar välfärden! Idag produceras: Timmer: Sågade trävaror (och flis) Gallringsved: Pappersmassa (kemisk och mekanisk)  olika sorters papper Restprodukter: Energi (el/värme) och pappersmassa / papper Lennart Holm Development AB 122014-04-08

13 Skogsbruk i Sverige Lennart Holm Development AB Hur kommer det att se ut om 15-25 år? Efterfrågan av tryckpapper försvinner / ökad konkurrens från snabbväxande skogsplantager Kunderna flyttar från Europa till tillväxtregioner Ökade kostnader för energi och transporter Obalans mellan olika sortiment (timmer / massaved / restprodukter) Ogynnsam kombination av låg produktivitet / höga markpriser ger dålig konkurrenskraft 132014-04-08

14 Ett exempel: Svenska BMC har byggt och tagit i drift världens största produktionsenhet för träpellets och etablerat en komplett värdekedja från södra USA till Europa Lennart Holm Development AB 142014-04-08

15 Sverige för dyrt och för långsamt … Södra USA: rotationstid 13-15 years Värmland, Sverige: rotationstid 75 years Lennart Holm Development AB Väsentligt lägre fiberkostnad! Högre tillväxt kräver mindre skogsareal! Korta transportavstånd! Lägre miljöpåverkan! Binder mer CO 2 ! 152014-04-08

16 Skogsbruk i Sverige Lennart Holm Development AB Hur ska vi då använda våra skogar för att få ut ett högt förädlingsvärde och samtidigt bedriva ett hållbart skogsbruk? 162014-04-08

17 Ett träd är så mycket mer än bara fiber … en mycket komplex organism ÄmneProcent av vikten Gran Tall Cellulosa41 45 Hemi- cellulosa 26 20 Lignin29 28 Extraktiv- ämnen 3 6 Lennart Holm Development AB 172014-04-08

18 Förnyelsebara råvaror från årsgrödor, skog eller avfall? Årsgrödor – Proteiner – Vegetabiliska oljor – Kolhydrater / socker Skog – Cellulosa – Hemicellulosa – Ligniner – Extraktivämnen Avfall / återvinning – Hushållssopor – Slakteriavfall – Industriavfall – Avlopp Lennart Holm Development AB 182014-04-08

19 Hållbara lösningar över hela världen Arizona Chemical (Söderhamn) är marknadsledande inom tillverkning och förädling av tallbaserade kemikalier. Bolagets produkter används i tusentals vardagsprodukter, till exempel parfymer, kosmetika, plaster, hushållsrengöringsmedel, tryckfärg, målarfärg och gummiprodukter. De naturliga råvarorna bidrar till att göra världen hälsosammare, renare, säkrare och mer resurseffektiv. Skogskemi i praktiken Lennart Holm Development AB 192014-04-08

20 Global produktion av kemikalier från biomassa Kemikalier från biomassa miljoner ton per år (globalt) 20062011Max pot. Biprodukter från skogsindustrin3,44,16,1 Biprodukter från biobränsle1,25,212,5 Livsmedel / jordbruk4,55,27,0 Natur produkter0,50,82,5 Fermenterade produkter8,19,321,2 Termiskt deriverade produkter0,21,010 Total produktion17,925,659,3 Lennart Holm Development AB 202014-04-08

21 Regenererad cellulosa alternativ till bomull Lyocell fibrer från Eukalyptus … Lennart Holm Development AB 212014-04-08

22 Men är inte förnyelsebara drivmedel baserade på skogsråvara lösningen för Sverige? Lennart Holm Development AB 2121 NEJ! Dyrt! Kapitalförstöring! Svårt! För lite! Tveksamt för miljön … Två realistiska alternativ: 1. Låginblandning av biobränslen från årsgrödor 2. Ren biodiesel för publika fordon (bussar, etc.) 2014-04-08

23 Fossila råvaror är oerhört energirika Skogsbaserade råvaror lämpar sig sämre för drivmedel, elbilen är sannolikt ett bättre alternativ Lennart Holm Development AB 232014-04-08

24 FRAMTIDENS HÅLLBARA SKOGSBRUK I SVERIGE: Timmer: sågade trävaror  ökad vidareförädling Gallringsved: kemisk massa  förpackningspapper och kartong Restprodukter: ”engineered wood”, kraftvärme och mindre volymer gröna nischkemikalier Maximera värdet på skogen i Sverige! Lennart Holm Development AB 24

25 Lennart Holm Development AB 35 TACK!


Ladda ner ppt "Skogsindustriernas öppna årsmöte Münchenbryggeriet den 8 april 2014 Fibern i en gränslös värld Lennart Holm Lennart Holm Development AB."

Liknande presentationer


Google-annonser