Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linnea Roupé 18 April 2015 Syfte: Kunna se varningstecken och reagera när en människa är sjuk och i behov av psykiatrisk vård Hur? Överblick över vad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linnea Roupé 18 April 2015 Syfte: Kunna se varningstecken och reagera när en människa är sjuk och i behov av psykiatrisk vård Hur? Överblick över vad."— Presentationens avskrift:

1

2 Linnea Roupé 18 April 2015

3 Syfte: Kunna se varningstecken och reagera när en människa är sjuk och i behov av psykiatrisk vård Hur? Överblick över vad psykisk sjukdom är och hur det kan yttra sig Diskussion kring hur man kan hantera människor med psykisk sjukdom i yrket som Medium

4 1.Potentiella möten/situationer 2.Psykiatri - vad är friskt och vad är sjukt? 3.Diagnostik, orsak, behandling 4.Kort om grupper av psykiska sjukdomar och symptom 5.Diskussion Paus i mitten Avbryt gärna!

5 Eventuella möten Människor i sorg Psykotiska (verklighetsfrämmande) Maniska (överdrivenhet) Människor med personlighetsstörning (främst borderline, narcissistisk, paranoid, schizotyp) Sökare ”Clinging”, beroende Egocentriska Desorienterade

6 Psykiatri är komplext! Inte alltid tydlig och gråzoner finns.

7 Funderingar Vad är friskt och vad är sjukt? Vilka symptom kan tyda på psykisk sjukdom?

8 Psykiatri Psyche=själ iatreia=läkekonst

9 Psykiatri Sammanhang Kultur Tidsepok Samhället Värderingar Normer

10 Vår inre värld Kognitiva processer (tankar, minne) Emotionella tillstånd Konativa (viljemässiga) processer Intellektuella processer (begåvning) Andlighet? Religiositet?

11 Exempel från kliniken Bengt -45 år Emelie -21 år Asta -85 år

12 Diagnostik inom medicin ICD-10 = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

13 Diagnostik inom medicin 1.Psykiatriska sjukdomar (bygger ofta på många olika kriterier och tidsperspektiv) 2.Personlighetsstörning 3.Kroppsliga sjukdomar 4.Sociala situationer 5.GAF=global assesment of functioning 1-100 DSM 5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, uppdaterad 2013

14 Psykisk störning Störning i hjärnans struktur eller funktion Upplevelser av omvärlden

15 Behandling 1.Läkemedel, ECT (Elektrokonvulsiv terapi) 2.Psykoterapi, sociala åtgärder (Struktur, särskilt anpassat arbete, assistenter, familjeutbildningar mm)

16 Behandlare Psykiater (Läkare, 5,5 års utbildning + 1,5 års allmäntjänstgöring + 5 års specialisttjänstgöring inom psykiatri, grundutbildning inom psykoterapi, läkemedelsbehandling) Psykolog (5 års utbildning + 1 års praktisk tjänstgöring under handledning, grundutbildning inom psykoterapi) Legitimerad psykoterapeut (Ofta psykologer men också tex socionom, läkare, sjuksköterska, tandläkare, präst och skötare inom psykiatrisk vård. Krav: grundutbildning i ett människo-vårdande yrke och relevant yrkeserfarenhet, psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1, 45 högskolepoäng) samt påbyggnadsutbildning (steg 2, 90 högskolepoäng under en treårsperiod på halvfart).

17 Orsaker Akut/ kronisk stress Tidiga trauman Somatisk sjukdom cancer, långvarig smärta, demens Hormonella förändringar, störd ämnesomsättning Signalsubstanser, dopamin (Parkinson´s sjukdom), noradrenalin, serotonin Genetiska faktorer, ärftlighet Mediciner/droger, hasch, alkohol

18 Grupper av psykiska sjukdomar Psykossjukdomar Förstämningssyndrom (depression, bipolär sjukdom, mani) Personlighetsstörning Neuropsykiatriska diagnoser (Uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblem, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom)

19 Schizofreni (psykossjukdom) Tankestörningar (Vanföreställningar, språk, tankestorm) Perceptionsstörningar (Sinnesintryck, illusion, hallucination, tolkning) Emotionella störningar (Inadekvata känslor, brist på harmoni) Jagstörning (Styrning, pålagring av tankar, sönderfall av kroppen) Beteendestörningar (Desorganiserat, kvantitet, kvalitet) Konativa störningar (Uppmärksamhet, distraktion, association, problemlösning)

20

21 Exempel på symptomyttringar Kontrollerad av en yttre kraft Tron att tankar blir instoppade eller borttagna från medvetandet Tankarna sänds ut Hallucinerande röster som kommenterar tankar och handlingar Konversation med hallucinerade röster Förgiftad genom kontakten

22 Psykos forts… Olika orsaker, olika typer Schizofreni är den klassiska psykossjukdomen Livstidsrisken för Schizofreni är strax under 1 % Stark ärftlig komponent

23 Personlighetsstörningar Svårt att säga hur vanligt det är på grund av att det är en svår diagnos att ställa. Indelas i: Kluster A Kluster B Kluster C

24 Kluster A Utmärkande drag Udda Excentriska Undergrupper Paranoid (jag har rätt, andra vill skada, vaksam) Schizoid (eremit, likgiltig) Schizotyp (nära schizofreni, udda, flacka, telepati)

25 Kluster B Utmärkande drag Dramatiska Känslomässiga Färgstarka Utåtvända Drar uppmärksamhet till sig Undergrupper Antisocial (psykopat, män, kriminalitet) Borderline (instabil, suicidal, tomhet) Histrionisk (teatraliska, glänser gärna, dramatiska) Narcissistisk (unik, står över andra som beundrar mig)

26 Kluster C Utmärkande drag Inåtvända Ängsliga Räddhågsna Undergrupper Fobisk Osjälvständig (behövande, överge mig inte) Tvångsmässig (gör som jag alltid gjort) (Depressiv)

27 Förstämningssyndrom Upprymdhet – Manisk (Hyper) Nedstämdhet – Depressiv (Hypo) Växlande – Manisk eller depressiv (Bipolär) Växlande och andra symptom – Cykloid

28 Förstämningssyndrom forts… Vanligt, 40 procent av alla kvinnor i västvärlden och 25 procent av män riskerar att drabbas av depression. 400 000 - 450 000 svenskar lider för närvarande av depression. Årligen begår cirka 1 100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär tre självmord om dagen. Livstidsrisken att insjukna i manodepressiv sjukdom är 1-2 %. Om mildare former räknas med är siffran 5% eller högre.

29 Sorg Chockfas: Upprördhet, förtvivlan, regression Reaktionsfas: Tar till sig vad som hänt, kroppsliga symptom, risk för missbruk Bearbetningsfas: Insikt Nyorienteringsfas: Kan glädjas igen, minnen

30 Fördröjd sorg Krav på att hålla god min Ensam Kroppsliga symptom Kräver ibland behandling

31 Eventuella möten - diskussion Människor i sorg Psykotiska (verklighetsfrämmande) Maniska (överdrivenhet) Människor med personlighetsstörning (främst borderline, narcissistisk, paranoid, schizotyp) Sökare ”Clinging”, beroende Egocentriska Desorienterade

32 Exempel på symptomyttringar Kontrollerad av en yttre kraft Tron att tankar blir instoppade eller borttagna från medvetandet Tankarna sänds ut Hallucinerande röster som kommenterar tankar och handlingar Konversation med hallucinerade röster Förgiftad genom kontakten

33 Möjliga fraser: Jagade av andar, intagna av andar. Andarna säger det ska göra det ena eller det andra. Andar besöker dem på nätterna och en del idkar sex. eller berör sexuella partier av kroppen. Onda andar och negativa andrar. Andarna bankar i väggar och flyttar möbler eller gömmer saker. De hör röster i och utanför sig själva utan att kunna styra över det. Hemsökta i sina hem. Andarna påverkar dem fysiskt så dom blir sjuka, eller olyckor. Deras djur dör på grund av negativa andar. De har svårt att sova och vara i vardagen. Ingen förstår dem.

34

35

36 Professionell hjälp? För båda parter (Det kan vara farligt med fel eller ingen behandling, risk att personer blir beroende av sina terapeuter, risk för hot) Frågor att ställa (Verkar personen vettig? Vad säger magkänslan? Klarar personen av vardagen? Arbetar han/hon? Har han/hon vänner och familj? Tidigare psykiska besvär? Har han/hon psykiatrisk medicinering? Går han/hon i terapi? Eventuellt rekommendera annan slags hjälp (Man kan ha en lista med telefonnummer till terapeuter, psykiater eller liknande till hands och hänvisa vidare)

37 1.Potentiella möten/situationer 2.Psykiatri - vad är friskt och vad är sjukt? 3.Diagnostik, orsak, behandling 4.Kort om grupper av psykiskta sjukdomar och symptom 5.Diskussion som givit er redskap och tips? Sammanfattning

38 Budskap Medvetenhet Vänlighet Sunt förnuft

39 Tips på filmer Lista på filmer som behandlar temat psykisk ohälsa: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_featuring_mental_disorders

40 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Linnea Roupé 18 April 2015 Syfte: Kunna se varningstecken och reagera när en människa är sjuk och i behov av psykiatrisk vård Hur? Överblick över vad."

Liknande presentationer


Google-annonser