Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SI:s talangverksamhet och uppdrag i exportstrategin 2016-01-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SI:s talangverksamhet och uppdrag i exportstrategin 2016-01-13."— Presentationens avskrift:

1 SI:s talangverksamhet och uppdrag i exportstrategin 2016-01-13

2 Exportstrategin inom talangområdet Ta fram ett förslag till stipendieprogram, delfinansierat från näringslivet. Riktat till högt kvalificerade utomeuropeiska studenter inom teknik, design, naturvetenskap, medicin, innovation och entreprenörskap: 250 tkr + 750 tkr Skapa en alumnplattform för utlandsmyndigheter, lärosäten och svenska företag: 500 tkr + 750 tkr Stärka marknadsföringen av Sverige som studiedestination: 2 mkr + 750 tkr

3 Exportstrategin inom talangområdet … i samråd med näringslivet, universitet och högskolor samt andra relevanta aktörer, ta fram ett förslag till stipendieprogram, delfinansierat från näringslivet och riktat till högt kvalificerade utomeuropeiska studenter på områden som teknik, design, naturvetenskap, medicin, innovation och entreprenörskap. … skapa en alumnplattform för utlandsmyndigheter, universitet och högskolor samt svenska företag. Samråd ska ske med universitet och högskolor och andra relevanta aktörer. … för att stärka marknadsföringen av Sverige som studiedestination, i samarbete med universitet, högskolor och forskningsråd, stödja utlandsmyndigheterna för att höja kompetensen inom främjandet av Sverige som kunskapsnation. Rapportering 31.5 och 30.11 2016, och resultatrapportering 2017.

4 Alumnplattform Information om uppdraget till lärosäten, SUHF och expertgrupp i januari. Webbenkät och djupintervjuer (lärosäten och urval av UM) genomförs i februari. Referens/arbetsgrupp träffas i mars. Underlag från enkät och intervjuer redovisas. LinkedIn kontaktas för ev. lösning/plattform. ”Kravlista” förbereds. Resultat av kontakten redovisas vid mötet i mars. Presenterat detta för Mikael Damberg på SI 8.1.

5 Stärkt marknadsföring av Sverige som studiedestination Stöd till utlandsmyndigheter: utbildning, verktyg osv. Stärkt digital marknadsföring i bl a sociala medier – resurseffektivt Stärkt varumärkesarbete: tydliga instruktioner, stöd och verktyg för samarbetsparter; utvecklad budskapsplattform Lokal närvaro på utvalda marknader, t ex Indonesien där flera svenska lärosäten är engagerade och nationella stipendier finns (LPDP), Vietnam m fl. Stärkt omvärldsbevakning

6 Stipendieprogram Swedish Institute Study Scholarships (SISS) 130 mkr, bara master Visby Programme (Baltic Sea Region) 36 mkr, master & forskare Swedish-Turkish Scholarship Programme 8 mkr, master & forskare SI Scholarships for the Western Balkans 8 mkr, master & forskare Drygt 700 SI-stipendiater i Sverige just nu.

7 Länder som omfattas Swedish Institute Study Scholarships (SISS): o Kat. 1: Afghanistan, Bangladesh, Burkina Faso, Cambodia, the Democratic Republic of Congo (DRC), Ethiopia, Kenya, Liberia, Mali, Mozambique, Myanmar (Burma), Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia and Zimbabwe. o Kat. 2: Brazil, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, South Africa and Syria. o Kat. 3: Resterande ca 120 länder på OECD/DAC-listan Visby Programme (the Baltic Sea Region): Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Moldavien och Georgien; (Estland, Lettland, Litauen, Polen)

8 Olika stipendiemål SISS: To enhance gender equality, sustainable development, democracy, human rights or poverty reductionreduce poverty (bistånd) Turkey: To closen relations between Turkey and the EU with a focus on democracy, human rights, governance and law (reform/bistånd) The Western Balkans: To closen relations between the Western Balkans and the EU through the promotion of democratic, economic and social development (reform/bistånd) Visby programme: To build an integrated, knowledge-based and research-intense region centered on the Baltic Sea and including the EU Eastern Partnership countries and Russia (främjande)

9 Stipendieverksamheten – en översikt Drygt 700 utländska stipendiater i Sverige, och 70-80 svenska stipendiater i utlandet. 88 olika länder (ca ¾ från utvecklingsländer, ¼ från östra Europa): 58% män, 42% kvinnor. Hälsovetenskap, elektroteknik/elektronik samt ekonomi och näringsliv – vanligaste ämnesområdena för de biståndsfinansierade stipendiaterna. Lunds universitet, KTH, Chalmers, Uppsala universitet och Karolinska institutet har flest stipendiater. Stor nöjdhet: 77% upplever att studierna i Sverige bidragit positivt till deras yrkeskarriär, 2/3 av de yrkesverksamma är i ledande position 1-2 år efter avslutat program.

10 Antal nya stipendiater/år prognos Stipendiater (nya beviljade) 201120122013201420152016 Visby Programme* 126161147155109159 Swedish Institute Study Scholarships (SISS) 10512823960427300 Swedish-Turkish Scholarship Programme 221718 1324 SI Scholarships for the Western Balkans 11 1516 24 Bilateral Scholarships (China) 1112111290 Guest Scholarship Programme 341902100 Summa antal 309348430826174507 *) inkl. även utresande svenskar

11 Bygga nätverk och långsiktiga relationer – NFGL SI Network for Future Global Leaders: studiebesök, workshoppar och korta utbildningsmoduler Ökar stipendiaternas kännedom om Sverige, svenska kompetenser, erfarenheter och värderingar. Lägger grunden för långsiktiga relationer med Sverige. NFGL-deltagarna stimuleras att sinsemellan skapa ett globalt nätverk som stärker deras identitet som potentiella ledare och förändringsaktörer. Lokala NFGL-nätverk vid svenska universitet ges stöd/bidrag.

12 Sweden Goodwill Ambassadors Alumner – en resurs för Sverige, svenskt näringsliv och samarbetsparter. 10 800 alumner från 140 länder. De största: Ryssland1718 Ukraina797 Polen625 Vitryssland552 Litauen358 Estland276 Kina274 Turkiet267 Lettland264 Pakistan241 Uganda178 Tyskland173 Ungern171 Tanzania169

13 Sweden Goodwill Ambassadors Alumnerna – en resurs för Sverige, svenskt näringsliv och samarbetsparter. 10 800 alumner från 140 länder. De största: Ryssland1718 Ukraina797 Polen625 Vitryssland552 Litauen358 Estland276 Kina274 Turkiet267 Lettland264 Pakistan241 Uganda178 Tyskland173 Ungern171 Tanzania169

14 Kommunikation The Alumni blog blogs.sweden.se/alumni Facebook facebook.com/sialumni LinkedIn ”Swedish Institute Alumni Network”

15 blogs.sweden.se/alumni

16 Important web sites http://sharingsweden.se/ https://studyinsweden.se/

17 Learningswedish.se

18 http://sharingsweden.se/ https://studyinsweden.se/ Marketing Sweden as a Study Destination Douglas Washburndowa@si.se Rachel Weinerrawe@si.se Niklas Tranæusnt@si.sedowa@si.serawe@si.sent@si.se SI ScholarshipsSwedish Language sischolarships@si.sesveu@si.se sischolarships@si.sesveu@si.se NFGLSI Alumni nfgl@si.sealumni@si.se


Ladda ner ppt "SI:s talangverksamhet och uppdrag i exportstrategin 2016-01-13."

Liknande presentationer


Google-annonser