Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn. Etablering mudderverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn. Etablering mudderverk."— Presentationens avskrift:

1 Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn

2 Etablering mudderverk

3 Muddring Miljögardin användes under muddringen tillsammans med egenkontrollprogram för att säkerställa att den sluter tätt.

4 Omlastning Omlastning från pråm till 10 m3 avfallscontainer skedde vid kaj i Stenungsund (Hamntjänst). Larssons gräv och transport skötte rangering och transport till Ragnsells deponi i Heljestorp.

5 Uppskattad sanerad mängd Baserat på medelvärde & justerat för TS halt, sanerades TBT ca 100 g Irgarol ca 80 g koppar ca 50 kg zink ca 20 kg … mfl föroreningar härstammande från hamnens verksamhet…

6 Sedimentprovtagning efter muddring I ett muddringsområdes kanter skapas slänter där föroreningar kan friläggas som resultat av muddringen. Slänt mot kaj (sprängsten) Slänt mot akterförtöjningspålar (lera) Muddringsområde

7 Sedimentprovtagning efter saneringsmuddring Analysresultaten visar att trots saneringsmuddring hittas förhöjda halter i ffa slänterna mot kaj och akterförtöjningspålar. Figuren är tagen från ”Slutrapport saneringsmuddring Mjösund”, Frog 2012-08-27 Slänt mot kaj Slänt mot akterförtöjningspålar

8 Sugmuddring slänter Mjösund Projektledning: MarCon Teknik Utförande: Frog Marine Service, MarCon Teknik, IFAB, Ragnsells samt Larssons Gräv och transport. MarCon Teknik och Frog är del av MarCon-gruppen.

9 Etablering av dykarlag med sugmuddringspump

10 Avvattningscontainer 1 Container 1 volym 20 m3

11 Rening av vatten Då sedimentering skett i avvattningscontainer, genomfördes rening av rejektvattnet i IFAB: s Haddock 600 innan utsläpp till recipienten.

12 Budgeterad ekonomi Avvattningscontainers, Transport & Deponi 18 000 SEK Dyklag med sugmudderpump ca 32 000 SEK Provtagning & analys rejektvatten ca 11 000 SEK Provtagning & analys sediment efter muddring ca 11 000 SEK Totalt: 72 000 SEK ex moms Hyra Haddock 600 (Rening rejektvatten) ? SEK Dyklag innefattar arvode för miljökonsult/marinbiolog från MarCon Teknik för föreliggande pilotprojekt

13 Avslutande sammanställning Dykaren har sugmuddrat 0,2-0,45 m3 ”fasta” sediment/h 3 100 kg avfall har skickats till deponi Effektiviteten kan ökas genom användande av pump m högre flöde Högre flöde => större volym vatten => fler avvattningscontainrar Uppställningsyta för containrar ofta begränsad

14 Annan kanske ännu bättre metod FRYSMUDDRING

15 Sedimentseminarium 19 april EU-projekt Hav möter Land

16 Temagrupp: Miljgifter och muddring Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar Seminariet vill sprida ett nytänkande om hanteringen av förorenade muddermassor samt förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar. Vi kommer lyssna till erfarenheter från Norge, förslag till nya förorenade markvärden och information om småskalig sugmuddring i småbåtshamn med ny lokal rening. Seminariet vänder sig till dig som arbetar med dessa frågor vid en myndighet, kommun, mark- och miljödomstol, marinaägare, båtklubb, muddringsföretag eller konsult..

17 Ansvarig för dagen är EU-projektet Seminariet är kostnadsfritt och fika och lunch ingår. 19 april Klockan 09.30-15.40 Länsstyrelsens hörsal i Göteborg Plats/sted är Hörsalen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, adress Stora Badhusgatan 2 i Göteborg, se karta och vägbeskrivning på webben

18 Miljgifter och muddring Program 9.30 Fika och registrering 09:50-10:00 Välkomna - Inledning Ingela Isaksson projektledare Hav möter Land och Per-Olof Samuelsson Temaledare Miljögifter och muddring 10:00-10:25 Hur ser föroreningssituationen ut i svenska hamnar. Henrik Bengtsson Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Per-Olof Samuelsson Temaledare Miljögifter och muddring och miljöinspektör Stenungsunds kommun 10:25-11:20 Den norska modellen för förorenade sediment. Erfarenheter från Norges väg i arbetet med förorenade sediment. Roger M. Konieczny Seniorrådgiver Vann & Miljö COWI Norge samt kort presentation av några sedimentprojekt COWI Sverige

19 Program 11:20-11:50 Hvem er Agder Marine, Historikk, Tilgjengelig utstyr, Utvikling, Gjennomførte prosjekter, Paul Storholt Agder Marine Norge 11:50-12:00 ”Pilotprojekt-Mjösund” nya metoder att sanera sediment Per-Olof Samuelsson 12.00 Lunch 12:40-13:30 Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för olika upplägg på land inkl. KM och MKM för TBT, Irgarol o Diuron, Mark Elert Kemakta AB 13:30-13:50 Hur kan vi klara av att omhänderta förorenade sediment på land Representant för avfallsföretag/deponiägare 13:50-14:20 Frysmuddring-precis saneringsmetod, Susanne Rostmark FriGeo Luleå

20 Program 14.20 Mingel med fika 14.40-15:00 Hur hanterar vi avfallshandläggare den nya kunskapen? Gudrun Magnusson avfallsexpert, miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 15:00-15:25 Hur ska vi få till stånd saneringar i hamnar/småbåtshamnar och hur hanteras ärendet myndighetsmässigt? Sofia Stridsman, vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Per-Olof Samuelsson miljöinspektör Stenungsunds kommun 15:25-15:40 Avslutande ord av representant från Havs- och vattenmyndigheten Kontakt Per-Olof Samuelsson, samuelsson.per-olof@hotmail.com tfn: 0703-21 24 69 Välkomna!


Ladda ner ppt "Saneringsmuddring av Mjösund fritidsbåthamn. Etablering mudderverk."

Liknande presentationer


Google-annonser