Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Färdplan 2050 Viktor Rydell. Global nivå Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Färdplan 2050 Viktor Rydell. Global nivå Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier."— Presentationens avskrift:

1 Färdplan 2050 Viktor Rydell

2 Global nivå Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp.

3 EU-nivå EU-kommissionen har presenterat ett meddelande om en färdplan för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi inom EU till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp med 80-95 procent till 2050.

4 Nationell nivå Naturvårdsverket har fått i uppdrag att ta fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Slutrapport december 2012. Uppdraget ska genomföras av Naturvårdsverket i samråd med en mängd andra myndigheter, däribland länsstyrelserna.

5 Samband mellan olika framtida utsläppsbanor och ökning av global medeltemperatur.

6 Övrigt Energi- och klimatprofil, på export? Krisberedskap Biologisk mångfald Fysisk planering Förnybar energi Landsbygds- utveckling Infrastruktur Transporter Kollektiv- trafik Miljöskydd Klimat- anpassning Energi- omställning Energi- effektivisering Naturvård/ skydd Integration www.lansstyrelsen.se/kalmar/klimat

7 Regional nivå Länsstyrelsen ska i bred samverkan genomföra dialoger på regional och lokal nivå. Länsstyrelsen ska rapportera till regeringen senast den 31 mars 2012. Dialogen kommer att utgöra ett underlag för: - det fortsatta arbetet med Nooil, fossilbränslefritt län 2030 - samt åtgärdsprogram för miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

8 Dialog i Kalmar län 29 februari, Brofästet Hotell & Konferens Hur minskar vi utsläppen av växthusgaser i Kalmar län? Dialog om åtgärder som bidrar till Regeringens vision om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser - Färdplan 2050.

9 Program 09.00 Fika och registrering 09.30 Inledning 10.00 Färdplan 2050 – vad är det? 10.30 Länets pågående klimatarbete 11.00 Nooil – fossilbränslefritt Kalmar län 2030 11.30 Lunch 12.30 Dialoger i mindre grupp Fika Dialoger fortsättning 15.00 Sammanfattning – hur går vi vidare? 15.30 Slut

10 Grupp 1. Transporter Tänkt målgrupp: Offentliga och privata organisationer som har egna transporter/fordon eller beställer transporttjänster, Trafikverket, Godstransportrådet, KLT, Åkerier. Vi fokuserar på möjligheter och hinder inom transportsektorn att bli oberoende av fossila drivmedel samt på nya drivmedel.

11 Grupp 2. Industri Tänkt målgrupp: Näringsliv, företag, Handelskammaren, Företagarna, Svensk Industri. Vi fokuserar på möjligheter och hinder att energieffektivisera inom industrin och att gå över till förnybara energislag.

12 Grupp 3. Energitillförsel Tänkt målgrupp: Energibolag och kommuner. Vi fokuserar på möjligheter och hinder att förse länet med tillräcklig mängd förnybar energi, vindkraft m m

13 Grupp 4. Bostäder och service Tänkt målgrupp: Bostadsbolag, kommuner, fastighetsägare, Boverket. Vi fokuserar på möjligheter och hinder att energieffektivisera i bostäder och lokaler smt att ta bort de sista mängderna av fossila bränslen i uppvärmningen.

14 Grupp 5. Jordbruk Tänkt målgrupp: Jordbrukare och jordbruksorganisationer, kommuner, Naturskyddsföreningen. Vi fokuserar på möjligheter och hinder för att jordbruket blir oberoende från fossil energi, att kunna producera förnybar energi samt att minska utsläppen av främst metan.

15 Viktor Rydell, klimat- och energistrateg viktor.rydell@lansstyrelsen.seviktor.rydell@lansstyrelsen.se, 0480-823 32 www.lansstyrelsen.se/kalmar/klimat


Ladda ner ppt "Färdplan 2050 Viktor Rydell. Global nivå Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 åtog sig alla industriländer att ta fram nationella långsiktiga strategier."

Liknande presentationer


Google-annonser