Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

European Wenture Group Linköping Sweden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "European Wenture Group Linköping Sweden"— Presentationens avskrift:

1 European Wenture Group Linköping Sweden
Vi ska prata lite om frysning av sediment

2 Vilka är då vi ? Per Lindqvist har ansvar för försäljning och marknadsföring . Anders Gustafsson har ansvar för drift . Stefan Rosengren är utvecklingsansvarig . Anna Tullberg är projektledare. Bolaget är nystartat men har en lång erfarenhet av miljöfrågor

3 Vi är från början ett marksaneringsföretag men det fanns ett problem.
Vår verksamhet bestod från början av marksaneringar

4 Vatten ! Det börjar bli problematiskt nu
Det har alltid sagts att – Rör inte det som ligger på botten för det blir bara värre . Detta är inte sant. Honfiskar utvecklar hankön , sjöar dör ut , fisken äter växter och blir sjuka , Övergödning från lantbruk mm. Listan kan göras hur lång som helst och en sak är vi helt säkra på . Det är att om vi inte gör något nu så kommer vi inte att kunna äta fisk i framtiden. Vatten ?? Det börjar bli problematiskt nu

5 I Sverige är det främsta miljögiftsproblemet i vatten de höga kvicksilverhalterna i fisk.
Det är även problem med läckage av miljögifter från förorenade områden.  Framförallt handlar det om läckage av tungmetaller från gamla gruvområden, men föroreningar sprids även från platser för bland annat sågverk, impregneringsanläggningar och gamla deponier. Utsläpp av miljögifter sker också från industrier, reningsverk, enskilda avlopp samt via dagvatten och läckage från jordbruks- och skogsmark. Kvicksilverhalterna i fisken Läckage av miljögifter från förorenade områden Gruvor Sågverk Deponier Jordbruk är en stor bov när det gäller övergödning

6 Konsekvenser Ingen ovanlig syn Konsekvenser
Fiskdöd ser idag lite var stans men det är verkligen en signal till att det inte står rätt till i våra vatten

7 Så ska havet bli renare Havsmiljöarbetet har fortsatt hög prioritet för regeringen. Till och med 2016 har vi avsatt över 2 miljarder kronor i det särskilda havsmiljöanslaget, som bekostar åtgärder och insatser både till land och till sjöss för att möta utmaningarna. Detta sa Miljöminister Lena Ek den 1 aug, 2013 I China lägger dom nu ner 850 miljarder dollar till att hitta lösningar på vatten o slamproblemen

8 Vatten !! Vadå problem ? Vattenproblematiken
Vatten och jord = Sediment , Inte kul att behandla . Deponier kan inte ta emot detta Svårt att hantera ute i fält med transporter mm Svårt att rena i kombination

9 Vad gjorde vi ? Tog kontakt med ett lokalt företag i Östergötland som fick i uppdrag att bygga en frysanläggning utifrån våra krav och idéer. Dom kontaktade i sin tur andra företag i Skandinavien för att ta fram spetskomponenter. Resultatet: En frysanläggning av absolut topprestanda. Vi jobbade för några år sedan ihop med ett företag som hade utvecklat en teknik Vi tyckte att den tekniken var mycket bristfällig så vi beslöt att bygga en helt ny anläggning utifrån våra tankar . Vi tog kontakt med ett lokalt företag som fick i uppgift att ta fram det bästa på marknaden utifrån vår specifikation Dom kopplade då ihop ett antal andra företag i Skandinavien och började bygga denna anläggning .

10 Frysanläggning Här är resultatet

11 Vilka är då fördelarna med vår frysmuddringsteknik ?
Vår anläggning är hopplockad av marknadens bästa beståndsdelar både när det gäller prestanda och kapacitet . Vi har anlitat ledande företag i Norden för att utveckla en teknik som redan finns men har sina brister till att bli en anläggning som är bäst på alla punkter . Det är en metod som inte sprider föroreningar i vatten vid hantering då vi lyfter allt material i fryst form . Vattenhalten på land blir minimal vilket innebär att behandling och deponering kan utföras på ett mycket smidigt sätt . Ex vid grävmuddring så plockar man upp ca 70-80% vatten medans vid frysmuddring tar vi upp ca 30% vatten som vi därefter kan avlägsna ytterligare ca 10 % vatten vid upptining . Optimal frysprestanda , Unikt köldmedel Sprider inga gifter vid lyft Vi plockar upp ett material med minimalt med vatten

12 Vi bygger frysverktyg utifrån vad som skall saneras
Vår anläggning är mobil och kan flyttas med hjälp av 1 lastbil medans annan typ av frysteknik kräver betydligt större resurser. Vi kan frysa ner till minus 34 grader medans annan känd frysteknik enbart klara ner till minus grader . Detta innebär att vi kan frysa betydligt mer komplicerade material och därigenom driva ur mer vatten i upptiningsstadiet. Vi kan plocka upp små hotspotts i vattendrag genom att bara frysa fast materialet utan att riskera att vätskor eller annat läcker ut . Vi bygger frysverktyg utifrån vad som skall saneras Den är mobil Vi kan frysa ner till minus 34 grader Vi kan plocka upp hotspots Frysverktygen kan bytas ut utifrån vad som skall frysas

13 Kylslangar Finns egentligen inga begränsningar hur mycket vi kan frysa eller hur djupt vi kan gå

14 Kylanläggningen Väldigt mycket teknik på liten plats
Mycket teknik på liten yta Fjärrstyrd så vi kan se via telefon hur mycket som är fruset

15 Lyft av block Här lyfter vi frysblocken ur en dam där vi fryser kvicksilver ihop med sediment

16 Frysprocessen Pågående frysning ( 80% vatten )
Torkad sediment ( 20% vatten ) Detta är ett häpnadsväckande resultat som vi inte trodde på från början

17 Frysmuddring / torkning Exempel på projektområden
Båthamnar Lakvattendammar Sjöar och hav Vrakdelar Dumpad Ammunition och gifttunnor Frysning efter grävmuddring Vi vet idag egentligen inte vilka projektområden det finns för vi hittar nya möjligheter hela tiden Vi har varit i Finland och tittat på en sjö i Vasa där man har dumpat ammunition och fosforstavar . Problemet när man skulle grävmuddra var att fosforstavarna vid kontakt med syre utvecklade vit rök

18 Båtbottenfärger i båthamnar
Lagstiftningen förbjuder men vi åtgärdar Båtbottenfärger i båthamnar En av de farligaste kemiska substanser som människan skapat sprids från båtar som har kvar rester av gammal förbjuden bottenfärg som innehåller TBT. Uppskattningsvis hundra tusen båtar läcker ut giftet till miljön och skadar mark och vatten och människor. Tebityltenn är ett av våra giftigaste ämnen och här har lagstiftningen bara hittat lösningen med att förbjuda färgen . Vi har hittat lösningen med att ta hand om det som redan ligger på botten

19 Kalkyl för att grävmuddra en båthamn på ca 2000 kvm Phontongrävare
Tid vecka Etablering av grävmaskin :- Etablering på plats :- Uppgrävning av 400 m3 slam ( 1200 ton ) :- Lastbil på plats :- Transport av 1200 ton sediment, :- Avvattning av slam ( Strukturmedel ? ) :- Behandling eller deponering :- Summa , :-

20 Dyrt ????? Nää Kalkyl 2000 kvm småbåtshamn frysa 20 cm = 400 m3
Tidsåtgång ca 3 veckor Lastbil med kran samt frysaggregat med verktyg + Elaggregat Transportkostnad exempelvis 20 mil = :- Etablering på plats :- Fryskostnad inkl, el :- Lyft/ Hantering på plats + personal :- Transport/behandling av massor (560 ton ) a 600: :- Summa :- Varför ser det ut så här ??? Etableringskostnaderna är betydligt mindre än nuvarande teknik

21 Fukushima Borde bli standard vid Svenska kärnkraftverk
Detta borde bli standard för kärnkraftverk i allmänhet att ha denna typ av säkerhetsutrustning . Bygg en barriär som kan slås igång på kort varsel vid ett haveri

22 Mer kyleffekt fler aggregat
Vi har inga begränsningar utan vi kan koppla på hur många frysaggregat som helst

23 Framtiden ! Vår ambition är att visa att denna teknik fungerar för att sedan sälja anläggningar till kunder och entreprenörer Vi kommer att bygga ett så kallat labbcenter där vi ska kunna utveckla produkterna ytterligare . Potentialen är enorm för denna teknik . Vår primära mål är att visa att den är tekniken fungerar och är kostnadseffektiv för att sedan sälja ut anläggningar till entreprenörer

24 Tack för att vi fick låna lite av er tid
European Wenture Group Klostergatan 20 Linköping


Ladda ner ppt "European Wenture Group Linköping Sweden"

Liknande presentationer


Google-annonser