Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

European Wenture Group Linköping Sweden. Vilka är då vi ?  Per Lindqvist har ansvar för försäljning och marknadsföring.  Anders Gustafsson har ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "European Wenture Group Linköping Sweden. Vilka är då vi ?  Per Lindqvist har ansvar för försäljning och marknadsföring.  Anders Gustafsson har ansvar."— Presentationens avskrift:

1 European Wenture Group Linköping Sweden

2 Vilka är då vi ?  Per Lindqvist har ansvar för försäljning och marknadsföring.  Anders Gustafsson har ansvar för drift.  Stefan Rosengren är utvecklingsansvarig.  Anna Tullberg är projektledare.

3 Vi är från början ett marksaneringsföretag men det fanns ett problem.

4 Vatten ! Det börjar bli problematiskt nu  Det har alltid sagts att – Rör inte det som ligger på botten för det blir bara värre. Detta är inte sant.  Honfiskar utvecklar hankön, sjöar dör ut, fisken äter växter och blir sjuka, Övergödning från lantbruk mm.  Listan kan göras hur lång som helst och en sak är vi helt säkra på. Det är att om vi inte gör något nu så kommer vi inte att kunna äta fisk i framtiden.

5  I Sverige är det främsta miljögiftsproblemet i vatten de höga kvicksilverhalterna i fisk.  Det är även problem med läckage av miljögifter från förorenade områden.  Framförallt handlar det om läckage av tungmetaller från gamla gruvområden, men föroreningar sprids även från platser för bland annat sågverk, impregneringsanläggningar och gamla deponier.  Utsläpp av miljögifter sker också från industrier, reningsverk, enskilda avlopp samt via dagvatten och läckage från jordbruks- och skogsmark.

6 Konsekvenser Ingen ovanlig synKonsekvenser

7 Så ska havet bli renare Havsmiljöarbetet har fortsatt hög prioritet för regeringen. Till och med 2016 har vi avsatt över 2 miljarder kronor i det särskilda havsmiljöanslaget, som bekostar åtgärder och insatser både till land och till sjöss för att möta utmaningarna. Detta sa Miljöminister Lena Ek den 1 aug, 2013

8 Vatten !! Vadå problem ? Vattenproblematiken  Vatten och jord = Sediment, Inte kul att behandla.  Deponier kan inte ta emot detta  Svårt att hantera ute i fält med transporter mm  Svårt att rena i kombination

9 Vad gjorde vi ?  Tog kontakt med ett lokalt företag i Östergötland som fick i uppdrag att bygga en frysanläggning utifrån våra krav och idéer.  Dom kontaktade i sin tur andra företag i Skandinavien för att ta fram spetskomponenter.  Resultatet: En frysanläggning av absolut topprestanda.

10 Frysanläggning

11 Vilka är då fördelarna med vår frysmuddringsteknik ?  Vår anläggning är hopplockad av marknadens bästa beståndsdelar både när det gäller prestanda och kapacitet. Vi har anlitat ledande företag i Norden för att utveckla en teknik som redan finns men har sina brister till att bli en anläggning som är bäst på alla punkter.  Det är en metod som inte sprider föroreningar i vatten vid hantering då vi lyfter allt material i fryst form.  Vattenhalten på land blir minimal vilket innebär att behandling och deponering kan utföras på ett mycket smidigt sätt. Ex vid grävmuddring så plockar man upp ca 70-80% vatten medans vid frysmuddring tar vi upp ca 30% vatten som vi därefter kan avlägsna ytterligare ca 10 % vatten vid upptining.

12  Vår anläggning är mobil och kan flyttas med hjälp av 1 lastbil medans annan typ av frysteknik kräver betydligt större resurser.  Vi kan frysa ner till minus 34 grader medans annan känd frysteknik enbart klara ner till minus 16-17 grader. Detta innebär att vi kan frysa betydligt mer komplicerade material och därigenom driva ur mer vatten i upptiningsstadiet.  Vi kan plocka upp små hotspotts i vattendrag genom att bara frysa fast materialet utan att riskera att vätskor eller annat läcker ut.  Vi bygger frysverktyg utifrån vad som skall saneras

13 Kylslangar

14 Kylanläggningen Väldigt mycket teknik på liten plats

15 Lyft av block

16 Frysprocessen Pågående frysning ( 80% vatten )Torkad sediment ( 20% vatten )

17 Frysmuddring / torkning Exempel på projektområden  Båthamnar  Lakvattendammar  Sjöar och hav  Vrakdelar  Dumpad Ammunition och gifttunnor  Frysning efter grävmuddring

18 Båtbottenfärger i båthamnar  Lagstiftningen förbjuder men vi åtgärdar En av de farligaste kemiska substanser som människan skapat sprids från båtar som har kvar rester av gammal förbjuden bottenfärg som innehåller TBT. Uppskattningsvis hundra tusen båtar läcker ut giftet till miljön och skadar mark och vatten och människor.

19 Kalkyl för att grävmuddra en båthamn på ca 2000 kvm Phontongrävare  Tid 1 vecka  Etablering av grävmaskin 25 000:-  Etablering på plats 25 000:-  Uppgrävning av 400 m3 slam ( 1200 ton ) 60 000:-  Lastbil på plats 32 000:-  Transport av 1200 ton sediment, 270 000:-  Avvattning av slam ( Strukturmedel ? ) 200 000:-  Behandling eller deponering 600 000:- Summa 1,212 000:-

20 Dyrt ????? Nää Kalkyl 2000 kvm småbåtshamn frysa 20 cm = 400 m3  Tidsåtgång ca 3 veckor  Lastbil med kran samt frysaggregat med verktyg + Elaggregat  Transportkostnad exempelvis 20 mil = 25 000:-  Etablering på plats 25 000:-  Fryskostnad inkl, el 120 000:-  Lyft/ Hantering på plats + personal 225 000:-  Transport/behandling av massor (560 ton ) a 600:- 336 000:-  Summa 623 000:-

21 Fukushima Borde bli standard vid Svenska kärnkraftverk

22 Mer kyleffekt fler aggregat

23 Framtiden !  Vår ambition är att visa att denna teknik fungerar för att sedan sälja anläggningar till kunder och entreprenörer  Vi kommer att bygga ett så kallat labbcenter där vi ska kunna utveckla produkterna ytterligare.  Potentialen är enorm för denna teknik.

24 Tack för att vi fick låna lite av er tid European Wenture Group Klostergatan 20 582 23 Linköping www.ewgroup.nu


Ladda ner ppt "European Wenture Group Linköping Sweden. Vilka är då vi ?  Per Lindqvist har ansvar för försäljning och marknadsföring.  Anders Gustafsson har ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser