Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CRAFT Community Reinforcement and Family Training Karin Romberg, leg. Psykolog Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CRAFT Community Reinforcement and Family Training Karin Romberg, leg. Psykolog Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm"— Presentationens avskrift:

1 CRAFT Community Reinforcement and Family Training Karin Romberg, leg. Psykolog Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm Karin.romberg@sll.se

2 craftstudien.se Anders Hammarberg Niels Eek Magnus Johansson Lisa Bäckman Camilla Larsson Ola Siljeholm

3 Vad bör anhöriga göra?

4 CRAFT Community Reinforcement and Family Training Utvecklades av Robert Meyers och Jane Ellen Smith ur Community Reinforcement Approach (CRA). En metod för behandling av alkohol- och drogberoende patienter Meyers, R. J. & Smith, J. E. (1997). Getting off the fence: Procedures to engage treatment-resistant drinkers. Journal of Substance Abuse Treatment, 14, 467-472.

5 CRAFT för anhöriga till alkoholberoende personer RCT av CRAFT 130 anhöriga randomiseras till: Al-Anon Facilitation Therapy (AFT) Johnson Institute Therapy (JII) Community Reinforcement and Family Training (CRAFT) Miller, Meyers, & Tonigan (1999)

6 Property of Robert J. Meyers, Ph.D. use with permission only Property of Robert J. Meyers, Ph.D & Associates Vid 6 månaders uppföljning Miller, Meyers, & Tonigan (1999)

7 CRAFT har i flera studier visat sig effektivt Meta-analys (Roozen et al., 2010) Meta-analys av 4 Studier, kliniska studier och randomiserade kontrollerade studier 264 anhöriga till individer som uppfyller kriterierna för skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika - Andelen vårdsökande efter CRAFT vs jämförelsegrupp: 64 % vs 30 %. - Signifikant förbättring av psykisk och fysisk hälsa (Ingen skillnad relativt jämförelsegrupp) Roozen, H. G., de Waart, R., van der Kroft, P. (2010) Community reinforcement and family training: an effective option to engage treatment-resistant substanse-abusing indivduals in treatment. Addiction, 105, 1729-1738

8 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

9 CRAFT En behandlingsmodell framtagen för anhöriga som vill påverka sin närstående med beroendeproblem att söka behandling I CRAFT jobbar man mot tre mål – Att minska konsumtionen av alkohol eller droger – Att få in den med beroende i behandling – Att den anhörige ska förbättra sin livskvalitet

10 CRAFT En manualbaserad behandling 10 grundkomponenter 8-12 sessioner Baserat på MI och KBT Fokus på att öva på färdigheter: – Rollspel – Hemuppgifter

11 CRAFT 10 grundkomponenter 1.Rational och motivation 2.Funktionell analys 3.Att hantera våld 4.Kommunikationsfärdigheter 5.Att använda positiv förstärkning 6.Time-out från positiv förstärkning 7.Att låta naturliga konsekvenser ha sin gång 8.Problemlösning 9.Att förbättra den anhöriges livskvalitet 10.Att föreslå behandling

12 1. Rational och motivation Anhöriga har mycket goda möjligheter att påverka den med alkohol- eller drogproblem att förändras De har kunskap om beroende och om den närstående De har mycket kontakt med den beroende

13 2. Funktionell analys Den anhöriges kunskap systematiseras Antecedenter för alkohol- eller droganvändande Användarbeteendet beskrivs från start till slut Förståelse för substansanvändandets funktion Långsiktiga konsekvenser möjliga motivationsfaktorer

14 3. Att hantera våld Det är aldrig den anhöriges fel! Kartlägg våldsamma situationer Hitta varningssignaler och ”röda flaggor” Lågriskbeteenden vid antecedenter Dra sig undan vid ”röda flaggor” Gör en nödplan för att snabbt ta sig därifrån

15 4. Kommunikationsfärdigheter 7 principer om positiv kommunikation Använd rollspel för att träna in nya färdigheter

16 4. Kommunikationsfärdigheter 1.Var kortfattad – välj ett budskap och formulera det kort och enkelt 2.Var positiv – var vänlig och trevlig, säg vad du vill ha inte vad du inte vill ha 3.Fokusera på specifika beteenden –uttryck specifikt vad du vill att den andre ska göra, undvik generella beskrivningar

17 4. Kommunikationsfärdigheter 4.Sätta ord på känslor - berätta hur du känner på ett icke-dömande och lugnt sätt 5.Visa förståelse – sätt ord på hur du tror att den andre upplever situationen 6.Ta på sig ansvar – Finns det någonting som du kunde gjort annorlunda? Sätt ord på det 7.Erbjud hjälp – med ett konkret förslag eller ett öppet erbjudande

18 5. Positiv förstärkning av nykterhet Den anhörige får lära sig om positiv förstärkning Målet är att identifiera önskvärda hälsosamma beteenden belöningar som fungerar förstärkande

19 5. Positiv förstärkning av nykterhet Funktionell analys av hälsosamma alternativa beteenden Öka tillgången till sådant som stimulerar till positiv aktivitet Öka tillgången till positiv förstärkning i samband med det alternativa beteendet Obs! Ge endast förstärkning vid nykterhet Berätta om sambandet mellan utdelad förstärkning och alternativt beteende

20 6 & 7 Hantera problembeteendet 6. Time-out från positiv förstärkning – Ta bort planerade belöningar – Ta bort oavsiktlig förstärkning 7. Låt naturliga konsekvenser ha sin gång – Ta bort sk möjliggörande beteende

21 8. Problemlösning Definiera problemet så enkelt som möjligt – Det är lättare att lösa ett litet problem än många stora Brainstorma förslag – För att underlätta att hitta nya lösningar Välj ett alternativ Identifiera hinder – hitta strategier Ta beslut om att genomföra planen Genomför Utvärdera

22 9. Att förbättra den anhöriges livskvalitet Träna den anhörige i att öka tillgången till positiv förstärkning och välmående Utvärdera den anhöriges nöjdhet inom flera områden Börja med ett lagom svårt område och sätt ett mål för det

23 10. Att föreslå behandling Förbered samtalet om att föreslå behandling Använd kommunikationsprinciper

24 10. Att föreslå behandling Välj tidpunkt med förändringsbenägenhet Förbered ett tilltalande behandlingsalternativ

25 craftstudien.se Anders Hammarberg Niels Eek Magnus Johansson Lisa Bäckman Camilla Larsson Ola Siljeholm

26 Anhorigstodet.se

27 ?

28 Tack för att ni lyssnat! Karin Romberg, leg. Psykolog Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm Karin.romberg@sll.se


Ladda ner ppt "CRAFT Community Reinforcement and Family Training Karin Romberg, leg. Psykolog Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm"

Liknande presentationer


Google-annonser