Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 1 Socialförsäkringsbalken Information om innehållet i den nya balken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 1 Socialförsäkringsbalken Information om innehållet i den nya balken."— Presentationens avskrift:

1 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 1 Socialförsäkringsbalken Information om innehållet i den nya balken

2 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 2 Socialförsäkringsbalken Ersätter 30 nuvarande lagar som styr socialförsäkringen för enhetligare struktur Träder i kraft 1 januari 2011 Fördelar: – Ökad överskådlighet, enhetlig struktur, lättare att hitta i lagtexten Indelad i åtta avdelningar (A-H) – A: Övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet – B-G: Bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna – H: Vissa gemensamma bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande och organisation

3 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 3 Konkreta förändringar Nuvarande lagparagrafer ersätts av paragrafer i socialförsäkringsbalken Modernare språk och nya begrepp Kodifiering av praxis och principer – Allmänna förvaltningsrättsliga principer och tidigare rättspraxis har i vissa fall blivit lag Materiella förändringar – Små förändringar i sak – Gemensamma regler om handläggning

4 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 4 Konsekvenser Verksamhets- och IT produkter kommer att uppdateras till årsskiftet – Laghänvisningar i till exempel vägledningar, blanketter & processbeskrivningar måste uppdateras Du som arbetar i handläggningen behöver lära dig förändringarna och hur det påverkar ditt arbete – Tillämpa rätt lagstiftning, använda rätt begrepp och hänvisa till rätt paragraf i tal och i text

5 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 5 Nya begrepp, exempel Gamla begreppErsätts med Förlängd sjukpenningSjukpenning på fortsättningsnivå Fortsatt sjukpenningFlera dagar med sjukpenning på normalnivå Förlängd sjukpenning i vissa fallFlera dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå HavandeskapspenningGraviditetspenning Den som fostrar barnetFamiljehemsförälder

6 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 6 Nya paragrafer, exempel Gammal paragrafNy paragraf 10 § 1 st. 1 p.96 kap. 4 § 10 § 1 st. 2 p.96 kap. 7 § 10 § 1 st. 3 p.96 kap. 6 § 10 § 2 st.96 kap. 4 § 10 § 3 st.96 kap. 8 § 10 § 4 st.96 kap. 9 § Alla nya (och gamla) paragrafer finns samlade i paragrafnyckelnparagrafnyckeln

7 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 7 Utbildning Målgrupp: Utbildningen riktar sig till alla inom KMO; handläggare, specialister och chefer eller andra som upplever ett behov. En webbaserad utbildning på ca 1,5 h blir tillgänglig för alla från och med den 1 november 2010. Anmäl dig via kompetensportalenkompetensportalen Innehåll: Beskrivning om vad förändringarna innebär för dig. Gemensamma handläggningsregler Hur kunderna påverkas Exempel från handläggningen

8 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 8 Införande av Socialförsäkringsbalken på FK Generell webbutbildning fr.o.m. 1 november Uppdaterade vägledningar, processer, mallar, blanketter m.m. publiceras vartefter de blir beslutade (fr.o.m. oktober t.o.m. 3 januari) IM med övergripande, generell information av praktisk karaktär i mitten av oktober Förmånsspecifika IM i mitten av november

9 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 9 Säkerställ kompetens till årsskiftet 2010/2011 Hur planerar vi så att alla på enheten … – går den generella utbildningen under nov. och dec. – förkovrar sig med det nya allt eftersom nyheter publiceras – har en samsyn kring vad som gäller inför årsskiftet Det åligger varje chef att säkerställa att alla medarbetare tagit del av utbildningen innan den träder i kraft.

10 Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 10 Mer information & kontakt Projektsida på Fia Huvudprojektledare: MaryLou Espiritu-Olsson Projektledare för verksamhet och utbildning: Carina Burguete Projektledare för IT: Thomas Wallton Juridik: Jenny Lindmark Ansvarig för information & kommunikation: Susan Andersson


Ladda ner ppt "Information om SFB Del 1 september 2010 Sida 1 Socialförsäkringsbalken Information om innehållet i den nya balken."

Liknande presentationer


Google-annonser