Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Individuell handlingsplan för dig som chef. Nyckeluppgifter kommunikativa förmåga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Individuell handlingsplan för dig som chef. Nyckeluppgifter kommunikativa förmåga."— Presentationens avskrift:

1 Individuell handlingsplan för dig som chef

2 Nyckeluppgifter kommunikativa förmåga

3 Resultat och förbättringsåtgärder StrukturMitt resultatMålAktivitetNär? Jag har en tydlig roll och ett tydligt ansvarsområde 6575Stämma av roll och ansvarsområde, reda ut oklarheter med medarbetare Omedelbart Jag har tydliga individuella mål för mitt arbete 5685Förtydliga målen. Stämma av roll och ansvarsområde, reda ut oklarheter med medarbetare Omedelbart Min närmaste chef skapar tydliga och gemensamma mål för min avdelning 6580Möte med avdelningschef. Otydligt mål för avdelningen. Innan oktober är slut Jag förstår hur mitt arbete bidrar till avdelningens mål Min närmaste chef är bra på att koppla min avdelnings mål till lantbruks övergripande mål

4 Resultat och förbättringsåtgärder UtvecklaMitt resultat MålAktivitetNär? Jag har kunskap om vad mina intressenter/kunder tycker om mitt arbete/leveranser 6080Skapa struktur för kunskap om våra kunder samt utrymme för återkoppling December Min chef är bra på att ge mig återkoppling (pos/neg) synpunkter på min arbetsinsats 5675Inför 10- minutersmötet varje vecka. November Min närmaste chef följer regelbundet upp hur vår avdelning lyckas i förhållande till våra uppsatta mål Min närmaste chef skapar förståelse för hur olika förändringar påverkar min avdelning Min närmaste chef informerar kontinuerligt vad som händer i samband med förändringar

5 Resultat och förbättringsåtgärder InterageraMitt resultatMålAktivitetNär? Jag anser att våra avdelningsmöten är värdefulla Min chef skapar att positivt arbetsklimat

6 Resultat och förbättringsåtgärder RepresenteraMitt resultatMålAktivitetNär? Min chef är ett gott föredöme genom att leva som hon/han lär

7 Resultat och förbättringsåtgärder Lokala frågorMitt resultatMålAktivitetNär? Jag har stor förståelse för vårt nya kundarbete 5585Möte och diskussion med medarbetarna 25 mars Uppföljningsmöte avdelning 15 april Jag förstår hur jag ska bidra till våra gemensamma ekonomiska mål 6090Möte medarbetare, individuellt 30 mars OBS! LOKALA FRÅGOR

8 Lycka till!


Ladda ner ppt "Individuell handlingsplan för dig som chef. Nyckeluppgifter kommunikativa förmåga."

Liknande presentationer


Google-annonser