Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 18.9.2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 18.9.2016."— Presentationens avskrift:

1 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 18.9.2016

2 Verksamhetsidé Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland främjar och utvecklar på ett hållbart sätt välbefinnandet, framgången och verksamhetsbetingelserna för invånarna, företagen och sammanslutningarna på sitt område. Vision 2015 Landskapen inom Egentliga Finlands ELY-centrals verksamhetsområde klarar sig bra i en ständigt föränderlig värld. ELY-centralen är en intelligent organisation som är uppskattad, nätverksorienterad och kundvänlig.

3 Det nationella ELY-nätet

4 Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur: Främjande av företagande och näringsverksamhet Arbetsmarknadens funktion, tillgången på arbetskraft och sysselsättning Utkomstskydd för arbetslösa och lönegaranti Innovationer och internationalisering Utbildning, kompetens, konst och kultur Biblioteks-, idrotts- och ungdoms- väsendet samt läroanstaltsbyggande Landsbygdsnäringar och energiprojekt Fiskerihushållning, gårdsbruk, utveckling av landsbygden Invandring och integration Genomförande av strukturfondsprojekt Arbets- och näringsbyråerna (TE- byråerna) som lokala aktörer

5 Trafik och infrastruktur: Vägunderhåll Vägprojekt Trafiksystemsarbete Trafiktillståndsärenden Kollektivtrafik Skärgårdstrafik Trafiksäkerhet Trafikledning

6 Miljö och naturresurser: Uppföljning av miljöns tillstånd Miljövård Områdesanvändning, samhällsstrukturen och styrning av byggandet Vård av kulturmiljön Skydd och hållbart utnyttjande av naturens mångfald Utnyttjande och vård av vattenresurserna Miljöinformation och främjande av miljömedvetenhet

7 18.9.2016 7 Verksamhetsområde  I ärenden som gäller trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser är verksamhetsområdet Egentliga Finland och Satakunta  I ärenden som gäller näringar, arbetskraft, kompetens och kultur är verksamhetsområdet Egentliga Finland. Fiskeriärenden, idrottsväsendet, biblioteksväsendet och ungdomsväsendet också i Satakunta. Ärenden som gäller läroanstaltsbyggande sköts för Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

8 ÖVERDIREKTÖR KUNDER Företags- servicecentret Potkuri Arbets- och närings- byråerna ANSVARSOMRÅDE Organisation Enheten för strategier och EU-strukturfonder Kommunikation Kundrelationer Enheten för förvaltningstjänster ANSVARSOMRÅDE Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur ENHETER: Sysselsättning, företagande och bildning (inkl. invandringsärenden) Innovationer och företags finansiering Landsbygd och energi Trafik och infrastruktur ENHETER: Styrning av trafikinfrastrukturen Trafiksystemet Trafiktjänster Planering av och investeringar i trafikinfrastrukturen Underhåll Miljö och naturresurser ENHETER: Utveckling och service Områdes- användning Naturvård Vattendragens tillstånd Vattenresurser Miljövård

9 Styrningen av ELY-centralerna Den strategiska styrningen sker i samarbete mellan ministerierna: Arbets- och näringsministeriet (ANM) samordnar styrningen och svarar för den allmänna administrationen Substansstyrning: Arbets- och näringsministeriet (ANM) Miljöministeriet (MM) Kommunikationsministeriet (KM) Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) Inrikesministeriet (IM) Tekes Uppfinningsstiftelsen Livsmedelssäkerhetsverket Evira Landsbygdsverket Mavi

10  Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur Bangårdsgatan 36, 20100 Åbo  Trafik och infrastuktur Universitetsgatan 34, 20100 Åbo  Miljö och naturresurser Lemminkäinengatan 14-18 B, 20520 Åbo, DataCity Närings-, trafik- och miljocentralen i Egentliga Finland (ELY-centralen i Egentliga Finland) Telefonväxel: 020 636 0060 PB 236, 20101 Åbo Registraturstjanster: Bangårdsgatan 36, 20100 Åbo registratur.egentligafinlandi@ely-centralen.fi.egentligafinlandi@ely-centralen.fi www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi Besökningsadress:


Ladda ner ppt "Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland 18.9.2016."

Liknande presentationer


Google-annonser