Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Besök från Gävleborgs län 30.10.2013 11.9.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Besök från Gävleborgs län 30.10.2013 11.9.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland."— Presentationens avskrift:

1 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Besök från Gävleborgs län 30.10.2013 11.9.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

2 2 11.9.20142  Regionförvaltningsverket (RFV) i Västra och Inre Finland är verksamt inom Österbottens, Södra Österbottens, Mellersta Österbottens, Birkalands och Mellersta Finlands landskapsförbunds områden.  Invånare 1,2 miljoner.  4 NTM-centraler och 86 kommuner.

3 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Verksamhets- område för Regionförvalt- ningsverket i Västra och Inre Finland

4 Strategisk styrning Verksamhetsstyrning Samarbete för strategisk styrning UVMJMJSMANMFM MM SHM Regionförvaltningsverk (6) Magistraterna Arbetarskydd (5) Utredning av orsakerna till allvarliga olyckor samt anmälda yrkessjukdomar och arbets- relaterade sjukdomar samt förebyggande av dessa Övrig kundinitierad tillsyn Myndighetsinitierad tillsyn Produkttillsyn Deltagande i handläggning av arbetsbrott Basservice, rättsskydd och tillstånd (6) Social- och hälsovård Miljöhälsovård Alkoholförvaltning Utbildningstjänster Konsument- och konkurrensfrågor Utvärdering av basservicen Övriga uppgifter Polisen (3) Regionalt myndighets- samarbete inom ansvarsområdet Utvärdering av basservicen för polisverksamhetens del Samordning av beredskapen och beredskapsplaneringen för polis- verksamhetens del Övriga uppgifter som föreskrivs i lagen och förordningen om polisens förvaltning Miljö- tillstånd (4) Ärenden enligt vattenlagen Ärenden enligt miljöskyddslagen Enhet för regionalförvaltningens dataadministration Överdirektör Räddningsväsendet och beredskapen (6) Räddningsväsendet Samordning av beredskap Enhet med ansvar för administrativa tjänster (6) Samlade stödfunktioner IM Kommunerna Personal ca 1 350

5 11.9.2014Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, överdirektör Jorma Pitkämäki5 Kom- muner 23 Privata service- producenter Statlig service/ tillstån dsservi ce Kom- muner 22 Kom- muner 16 Kom- muner 7 Kom- muner 18 Kommun- samman- slutningar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/område 1,2 miljoner invånare, 5 landskap, 4 NTM-centraler och 86 kommuner Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, verksamhetsidé och uppgifter: ”Regionförvaltningsverket främjar regional jämlikhet genom att i regionerna sköta verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.” (140 lagar, 640 författningar) I detta syfte främjar verket:  en ökning av invånarnas välbefinnande  ett förverkligande av de grundläggande fri- och rättigheterna samt rättsskyddet  tillgången till basservice  åtgärder, genom vilka boende-, arbets- och livsmiljöns hälsosamhet och säkerhet förbättras  miljövården och en hållbar användning av naturresurserna Till verkets uppgifter hör också: att handlägga klagomål, besvär och rättelseyrkanden och att bevilja olika typer av tillstånd att utvärdera basservicen att samordna beredskapen i regionen och att anordna gemensam verksamhet i anslutning till detta, att samordna beredskapsplaneringen, att anordna regionala försvarskurser, att stödja kommunernas beredskapsplanering, att anordna beredskapsövningar samt att främja den regionala och lokala förvaltningens säkerhetsplanering att stödja behöriga myndigheter då en myndighet leder en situation som gäller säkerheten i området och vid behov samordna den gemensamma verksamheten polisverksamhetens regionala myndighetssamarbete samt beredskapen och samordningen av beredskapsplaneringen för polisverksamhetens del.

6 11.9.2014 6 Marja-Riitta Vest, Utvecklings-och strategichef. Produktiv miljö Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Infrastruktur, säker och trivsam miljö Kunnig arbetskraft Näringsliv Service –offentliga och privat -Styrning och information -Övervakning -Utveckling -Samarbete -Tillstånd Främjande av välfärd

7 11.9.2014Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland7 Ansvarsområdet för arbetarskydd, direktör Arto Teronen - tillsyn och utveckling av arbetarskyddet -tillsyn över produkter som används vid arbete -som arbetarskyddsmyndighet tillsyn av att arbetarskyddslagstiftningen efterlevs Ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd, direktör Heikki Siirilä - social- och hälsovård samt alkoholförvaltning - miljöhälsovård och utbildning inom veterinärmedicin och annat bildningsväsende - främjande och förverkligande av rättssäkerheten - konsument- och konkurrensförvaltning - produktion av regional information om basservice samt utvärdering av tillgång till basservice Enheten med ansvar för de administrativa tjänsterna, direktör Markku Nurminen - verkets allmänna administration - verksamhets- och ekonomiplanering - ekonomi- och personaladministration, datatjänster - personalutbildning, arbetshälsa, kvalitets- och processarbete - kommunikation - utveckling - dokumentadministration - stödtjänster för den interna verksamheten - utmärkelsetecken och titlar Ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen, direktör Tarja Wiikinkoski - räddningsväsendet - samordning av beredskapen - samordning av beredskapsplaneringen - anordnande av regionala försvarskurser - stöd till kommunernas beredskapsplanering - anordnande av beredskapskurser - främjande av säkerhetsplanering Svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet, direktör Marianne West-Ståhl - svenskspråkig undervisning - sakkunnig i frågor som gäller utbildning, kompetens och biblioteksverksamhet vid de svenskspråkiga NTM- centralerna Ansvarsområdet för miljötillstånd, direktör Tarja Savea-Nukala - till miljövårds- och vattenlagstiftningsområdet hörande tillståndsärenden, övriga ansökningsärenden, meddelanden, rättelseyrkandeärenden - styrning av och rådgivning till kommunernas miljötillståndsmyndigheter Överdirektör Jorma Pitkämäki Polisverksamheten - samordning av beredskapen och beredskapsplaneringen för polisverksamhetens del - regionalt samarbete inom polisens ansvarsområde - uppgifter som föreskrivs i lagen och förordningen om polisens förvaltning RFV i Sydvästra Finland svarar för polisverksamheten vid RFV i Västra och Inre Finland


Ladda ner ppt "Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Besök från Gävleborgs län 30.10.2013 11.9.20141Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser