Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trender och utvecklingsstrategier: Relationen mellan kommuner, landsting och civilsamhället 20 november 2015 Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trender och utvecklingsstrategier: Relationen mellan kommuner, landsting och civilsamhället 20 november 2015 Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning."— Presentationens avskrift:

1 Trender och utvecklingsstrategier: Relationen mellan kommuner, landsting och civilsamhället 20 november 2015 Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning

2 Relationerna till civilsamhället allt mer komplexa

3 Utvecklingsspår tillsammans med civilsamhället 1.Marknadslogik, professionalisering, utförarkompetens, anpassning till offentlig logik 2. Dialogprocesser, överenskommelser, partsgemensamma styrorgan, medskapande, partnerskap, breddat engagemang, ansvarstagande & ägarskap 3. Medskapande brukare & brukardriven innovation: professionella tillsammans med brukare/patienter, anhöriga och deras organisationer 4. Självorganisering, ”empowerment”, autonomi, oberoende aktörer som rundar offentliga system & politiken 3

4 Demografins krav – ekonomiska utmaningar 4

5 Anpassning – krav på högre standard Barn med cancer Lågutbildade arbetslösa unga män barn till föräldrar i utsatta områden Stora strömmar flyktingar Äldre hemlösa män med missbruks- bakgrund Funktionshindrade HBTQ-personer Yngre medelklass i storstadsområden Flickor med ätstörning Frivilligt Ensamstående Mammor med IVF-barn De mest sjuka äldre Barn till psykiskt sjuka föräldrar Barn som lever i fattigdom Fattiga lågutbildade kvinnor traumatiser ade flyktingar i glesbygd Unga transpersoner synskadade med ledarhundar hemlösa kvinnor med ett aktivt missbruk och psykiatrisk problematik våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning barn med hörselskada i glesbygd Lågutbildade rökande män Asylsökande med allvarlig psykisk sjukdom Ensamstående förälder med annat modersmål än svenska Lågutbildade äldre

6 Om vi tänker att det är ett nollsummespel om resurser… Vilken väg ska vi välja? - Högre skatter -Ransonering, mer köer till välfärden - Avgifter - Prioritering, stopp 6

7 7 Att gå ifrån ett system där medborgaren är passiv mottagare, konsument… …Till ett system där medborgaren är en aktiv medskapare ”Vi lever under våra tillgångar” Men är det ett nollsummespel? Allt fler talar om…

8 Två välfärdslogiker som kopplas samman 8 Brister i välfärden, nya behov Professionellt styrd utveckling nya välfärds- tjänster Växande tillgång till sociala / lokala resurser Samarbete ömsesidiga relationer Människors styrkor, förmågor, talanger Offentliga välfärdsproduktionens institutioner (tillväxt) Det kompetenta social sammanhanget (abundant community) Referenser: Dr. Manfred Hellrigl/Büro für Zukunftsfragen/Office for Future-Related Issues: Deficit/abundance-modell, McNight & Block’s bok : ”The abundant community”. Anna-Karin Berglund/SKL samt Colin Campbell/Assist Social Capital: Anpassad modell: Dialog & överenskommelser offentlig välfärdsproduktion/ civilsamhälle DIALOG MEDSKAPANDE ÖVERENS- KOMMELSER PARTNERSKAP BESLUTS- ORGAN DIALOG MEDSKAPANDE ÖVERENS- KOMMELSER PARTNERSKAP BESLUTS- ORGAN Konsumtion av välfärds- tjänster


Ladda ner ppt "Trender och utvecklingsstrategier: Relationen mellan kommuner, landsting och civilsamhället 20 november 2015 Anna-Karin Berglund Avd. för ekonomi och styrning."

Liknande presentationer


Google-annonser