Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om Goda Affärer från ett kommunalt bolag. Upphandling av VA-grävning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om Goda Affärer från ett kommunalt bolag. Upphandling av VA-grävning."— Presentationens avskrift:

1 Om Goda Affärer från ett kommunalt bolag

2 Upphandling av VA-grävning.

3 Vad är VA-grävning ? (nyanläggning och underhåll)

4 Vad är viktigt ?

5 Säkerheten

6 Annat önskvärt Kompetens inom VA Effektiv organisation Högt ansvarstagande från platschef till anläggningsarbetare

7 Kostnaden då?

8 Hur löser vi det ? Sätter á-priserna själva. Priset får ingen som helst betydelse Utvärderingsmodell som ger poäng. Personliga möten

9 Ny kod i AFén AFA.211Utvärdering utan priser (egen kod) Det är av yttersta vikt att anlitad Entreprenör har hög kompetens inom VA ledningsarbeten, är lösningsfokuserad, har hög säkerhetsmedvetenhet och har en mycket effektiv organisation med ansvarstagande från platschef till anläggningsarbetare. För att finna den bäst lämpade Entreprenören för Beställarens behov och för att undvika osund prispress med spekulationer i á-priser har Beställaren fastställt á-priser för de mest förekommande arbetslagen, d.v.s. på maskiner, fordon och personresurser. Prissättningen är gjord utifrån egen erfarenhet, flera liknande pågående avtal och från kommande budgetanslag. Angivna priser kommer att gälla för de två (2) första åren. Vid en förlängning på ytterligare tre (3) år regleras priserna enligt angivna index. Utrustning, fordon, material mm som krävs för att utföra schackfria ledningar ersätts med 5% påslag på verifierade UE kostnader eller egna kostnader. Övriga hjälpmedel, utrustning, skyddsanordningar ersätts enligt självkostnadsprincipen med 10% påslag. I upphandlingen kommer således inga priser att varken tas in eller utvärderas. Se mer information om utvärderingen under AFB.5.

10 Några få krav 1. Minst två personer ska inneha utbildning i muff- och stumsvetsning av PE-rör. 2. Minst två arbetsledare med minst 2 årserfarenhet av rollen. 3.Minst två platschefer med minst 2 års erfarenhet av rollen. 4. Minst två personer med BAS- U utbildning och godkänt provresultat med minst 2 års erfarenhet av rollen. 5. Minst två anläggningsarbetare med minst 2 års erfarenhet av liknande uppdrag, dvs förläggning av VA ledningar i trafikerad miljö. 6. Erfarenhet av minst två arbeten med schaktfri förnyelse i VA ledning. Anbudsgivaren/Anbudsgivarens UE

11 Kriteriet Organisation 1. Finansiell styrka - Omsättning för senaste årsbokslutet. Högre än 20 mkr ger inget mervärde. - Raiting i Business check och UC. 2. Kvalitets- och miljöarbete - Innehåll och aktualitet i kvalitets- och miljöledningssystem. - Övriga aktiviteter för att höja kvalitén i efterfrågade arbeten. - Övriga aktiviteter för att minska negativ miljöpåverkan. 3. Arbetsmiljö - Friskvård och liknande aktiviteter för anställda/ue. - Arbetssätt, dokument, rutiner, policys etc. som höjer arbetsmiljön. 4. Säkerhet på arbetsplats - Arbete för att minimera olyckor och tillbud. - Interna säkerhetsutbildningar. - Gjorda arbetsmiljöinspektioner*) *) Beställaren kommer att begära ut protokoll från arbetsmiljöinspektioner för en period på två år bakåt. Upprepande brister kan ge ett sämre omdöme. Även egen erfarenhet kommer tas med, t.ex om en av våra arbetsplatset stängts av vilket lett till ett produktionsavbrott. Har den aktuella anbudsgivaren inte haft någon inspektion eller inga anmärkningar värderas detta till 3 poäng. 5. Trafiksäkerhet. - Arbete för att säkerställa att alkohol/ droger inte förekommer under utförandet.

12 Kriteriet Kompetens 1. Förmåga att arbeta resultatinriktat 2. Förmåga att förstå och arbeta enligt AB och AMA 3. Förmåga att skriva bra och genomtänkta TA-planer - Beställaren kommer att begära ut TA-planer från i första hand Falu kommun om anbudsgivaren haft uppdrag eller från annan kommun där arbeten skett. 4. Förmåga att arbeta effektivt med säkerheten vid större arbeten 5. Förmåga att arbeta effektivt med besiktningsanmärkningar och felavhjälpande

13 Vilka är med ? Från Beställaren Inköp, VA planeringschef, VA arbetsledare rörteknik och två byggledare att delta. Ju fler desto bättre. Från anbudsgivaren Endast personer som finns offererade i anbudet delta och dessa ska vara en (1) arbetsledare, en (1) platschef och en (1) anläggningsarbetare. Vilka som väljs ut är upp till er.

14 Under presentationen -Alla förde anteckningar enligt gemensam mall. -Spela in via mobilen. -Alla fick en påse med fina ”give aways”

15 Efter mötet När mötet var slut satt alla kvar i ca 20 min och gjorde sina egna bedömningar. Inga samtal fördes. Inköp sammanställde.

16 Beslutet Mycket jämt. Grytnäs Gräv AB fick ramavtalet. Anbudsgivarna inbjöds att komma till oss för att få se sina bedömningar och ställa frågor.

17 Fördelar 1. Inte fokus på priset utan annat som är viktigare i ett långsiktigt arbete. 2. Entreprenörerna positiva inför upphandlingen. 3. Anbudgivarna ges tillfälle att visa sina ”unika” sidor.

18 Nackdelar 1. Svårt att veta om priserna är optimala, dvs inte för låga men inte heller för höga. 2. Anbudsgivare upplevde den muntliga presentationen jobbig. 3. Överhängande risk att bli överprövad.

19 Övrigt att notera Få anbud Varför ?

20 Annat hos oss som bidrar till den Goda Affären…

21 1. Vi skapar goda relationer

22 2. Vi skriver trevligt Skall

23 3. Vi är tillgängliga AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden Frågor om upphandlingen tas gärna emot. Kontakta Marianne Hammarström, tel: 023-77 46 03, 070-387 46 03. E-post: marianne.hammarstrom@fev.se eller via e-avrops sida. marianne.hammarstrom@fev.se

24 4. Vi vågar lyssna och vi ändrar då vi gör fel Ingen prestige. Lyssna på anbudsgivarna, vi är ödmjuka inför deras kompetens.

25 5. Vi är uppfinningsrika 1. Samtliga anbudsgivares totala anbudssumma enligt pkt 3 i anbudsformuläret sammanställs. 2. Anbudet med lägst anbudssumma kontrolleras så att ställda krav enligt denna förfrågan uppfylls. 3. Om anbudet inte uppfyller ställda krav enligt denna förfrågan förskastas anbudet och processen backar till steg 1 för det anbud som nu har den lägsta anbudssumma. 4. Om anbudet uppfyller ställda krav tilldelas kontrakt utan att övriga anbud kontrolleras för kravuppfyllnad. Spar tid både till upphandlaren och anbudsgivarna.

26 Förutsättningar för att göra Goda Affärer -Bra interna Beställare -Förtroende hos ledningen

27 Tack för att ni lyssnade och inte somnade. Anders Karlin


Ladda ner ppt "Om Goda Affärer från ett kommunalt bolag. Upphandling av VA-grävning."

Liknande presentationer


Google-annonser