Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any."— Presentationens avskrift:

1 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Målet! 1

2 Tekniskt gymnasium i världsklass

3 By clicking the “add picture” icon your picture will be inserted into and cropped to the right properties in the placeholder. Do not use “Insert > Picture from file” in this layout. TIPS & TRICKS! On the Picture Tools tab you can click the crop tool and choose the “Fill” or “Fit” crop tool from the drop down menu to scale and move your picture within the placeholder. If the heading won’t fit on one line, please choose a different layout If you don’t use subheading, please feel free to move textbox upwards to vertical position 3,4 cm in “Format shape” > Position På WHG så har säkerheten högsta prioritet. - Nödutgång - Återsamlingsplats - Nödnummer Säkerheten först Assembly Point Emergency Exit Emergency Number

4 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Välkommen ! 4 Information från skolledning Rektor Lena Marklund Biträdande rektorTiina Johans VD Per Sjöberg Skoladministratör Maria Skoglund Arbetslivsintegratör Mayvi Eriksson, Sandvik SkolsköterskaLotta Forslund ( skolläkare Peter Sälldin) SYVIngalill Lundberg KuratorLotta Forslund SocialpedagogEmma Elvén, Råd- och mellanvårdsgruppen Specialpedagog Vakant Presentation av pedagogisk personal Mentorer informerar i hemklassrummen.

5 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Ett föräldramöte /läsår Endast kallelse på hemsidan/schoolsoft Två utvecklingssamtal med mentor/läsår Ikväll: Information Arbetssätt Avbryt för frågor Socialpedagog Emma Elvén, Råd- och mellanvårdsgruppen Möten 5

6 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Ägarna 6 Sandvik AB 91% Östhammars kommun 9% Gimo Utbildnings AB Wilhelm Haglunds Gymnasium Teknikcentrum (TC)

7 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Teknikcentrum 7 Företagsköpt utbildning Yrkeshögskola (YH) Eftergymnasial teknikutbildning

8 If you don’t use subheading, please feel free to move textbox upwards to vertical position 3,4 cm in “Format shape” > Position 1) Regionalt perspektiv 2) Infrastruktur för utbildningen 3) Tydlig profil 4) Samverkan med arbetslivet 5) Kvalitetssäkring 6) Kreativ och stimulerande lärmiljö 7) Maskiner och utrustning 8) Sammanhållna arbetsdagar 9) Lagarbete och ämnesintegration 10) Lärande i arbete 10 kriterier Teknikcollege 8 Samverkan Samhälle – Skola - Näringsliv

9 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Kontraktet – ett avtal mellan elev och företaget) 9

10 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Elever gör besök innan praktik WH15 26 okt -13 nov WH14 28 sep -16 okt Föräldrabesök 5 november 17-19:30 (För bokning, ring 85064 senast 2 nov) U N S J U APL vid Gimoverken 10

11 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Koboltinformation elever Personlig skyddsutrustning FHV (företagshälsovården) Skiftarbete Miljö, hälsa och säkerhet (APL) 11

12 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Personalen nås under kontorstid 08.00 – 16.30 Kontakta alltid mentor i första hand Vid akuta fall – ring 0173-85061 mobil 076-1350707 (rektor) eller 0173-85057 mobil 070-3699817 (bitr. rektor) Skoladministratör 0173– 85064 Sjukanmälan via schoolsoft  Vid APL ringer föräldrar både till handledare på Sandvik och mentor. Informationspapper från Mayvi. Telefonnummer och Telefontider 12

13 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Mentor tillstyrker upp till tre dagar, rektor upp till fem. Vid tillstyrkan hjälper skolan till en viss del, men det är alltid upp till eleven att ta igen det som missas. Inga ledigheter beviljas nedanstående veckor, samt första och sista veckan av terminen WH13 ( åk 3 ) APL-utland 8, 9, 10, 11, (12) WH13 Paket 1 VT v 19-20 WH14 ( åk 2 ) APL HT v 40, 41, 42 VT v 14, 15,16 WH15 ( åk 1 ) APL HT v 44, 45, 46VT v 4, 5, 6 Ledigheter 13

14 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Lärplattform på Schoolsoft Specialpedagog Per Måhls diagnos i svenska Claro Read Prepkurs i matematik (grundskolematematik) Prepdagar v 44, v13 Specialpedagogiska åtgärder 14

15 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Prepveckor (om elev har rest) undervisande lärare avgör och mentor coachar. Inga rester = LOV! Stödundervisning i grupp och individuellt Omprov V 44 och Påskveckan 15

16 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Skolans värdegrund och uppgifter Övergripande mål och riktlinjer Examensmål Gymnasiegemensamma ämnen www.skolverket.se Läroplan Gymnasieskolan Lgy11 16

17 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Paket 1 Operatörsinriktning utökad: 3400 p Paket 2 Studieförberedande inriktning utökad: 3400 p 2500 p =examensbevis. Det är frivilligt att läsa upp till 3400 p. Rektor utreder och tillstyrker om elev får läsa detta. Inriktningar-paket 17

18 Paket två Studieförberedande Grundläggande behörighet för högskola Särskild behörighet för tex civilingenjör Möjlighet att läsa mer än 2500 poäng Industritekniskt program Paket ett Yrkesförberedande Grundläggande behörighet för högskola Extra praktik (APL) 18

19 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed.  Skapa beredskap för ett föränderligt arbetsliv.  Lägga en grund för fortsatta studier.  Förbereda för vuxenlivet. Vår skolas uppgift och ansvar 19

20 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. För att göra WHG till en stimulerande mötesplats där alla med glädje kan utveckla sitt lärande  arbetar vi gemensamt för att främja allas lika värde och rättigheter  visar alla varandra hänsyn, tolerans och respekt  tar alla ansvar för sig själv, varandra och WHG  motverkar vi alla former av kränkande behandling  ser vi olikheter som en styrka WHG:s värdegrund 20

21 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Mentorer och Sandvik utbildar och stöttar Liv och lustdagar Likabehandlingsplan (finns på hemsidan) Dokumentationsmall – kränkande behandling Sandviks värdegrund och kärnvärden vägleder arbetet i skolan 21

22 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. 22

23 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. 23

24 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. 24

25 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Klassråd (mentorstid) Elevråd 2 ggr/månad Skolkonferens 2/termin (beslutsfattande) Samarbete med Bruksgymnasiet, Forsmarks Skola och Göranssonska Skolan Likabehandlingsplan, Kvalitetsredovisning och Skyddsombud Planerar avslutningar, speciella tillfällen Reacta Elevers medbestämmanderätt 25

26 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Förebyggande: Elevrådet Årskursöverskridande aktiviteter Diskussion under utvecklingssamtalet Värdegrundsövningar under mentorers och Sandviks ledning Återkommande samtal i det dagliga arbetet – öppen kommunikation Genomgång av skolans regler Ständig uppmärksamhet Likabehandlingsplan Enkäter Hur motverkar vi mobbning? 26

27 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Åtgärder: Använder Likabehandlingsplan, dokumentationsmallen Identifierar Informerar föräldrar Enskilda samtal med berörda Samtal i grupp (medling) Nolltolerans Uppföljning Återkoppling Vad gör vi när det händer? 27

28 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. LÄRARNA är till för dig och ditt lärande är experter på: det du skall lära dig hur du skall lära dig det varför du skall lära dig det arbetar så att ditt självförtroende stärks skapar trivsel tillsammans med dig på skolan Förväntningar på dina lärare: 28

29 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Närvaro Sköta studierna, etablerat åtgärdsprogram som följs Sköta APL Datoranvändning studier Vara en god kamrat Goda insatser ger månadspeng, sommarjobb och utlands-APL Förväntningar på dig som elev: (Kontraktet – ett avtal mellan elev och företaget) 29

30 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Ert intresse för skolarbetet Er syn och påverkan på skolan Deltagande i utvecklingssamtal Besvarande av enkät för utvärdering en gång /år Sjukanmälan varje dag vid sjukdom Föra diskussion om datoranvändning – Sandvikpolicy Deltagande intervjuer med styrelsen (27 nov kl 9.15-10.00) Förväntningar på föräldrar: 30

31 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Teknikcollege Hela arbetsdagar Samverkan mellan ämnen. Projektlärande Stugtider-resurstid med olika lärare. Individuell, i liten grupp eller i större grupp. Frivilliga Arbetstid-insprängda pass för egen lästid. Lärarresurs finns att tillgå, dock ej alltid i klassrummet Delaktighet, lärare som lärare, coach och handledare. Motion och friluftsdagar Vi har resurser och engagemang för att skapa en utvecklande resa! Så här jobbar vi: 31

32 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Elevpeng baseras på närvaro och antal utökade poäng. Utbetalning fr o m åk 1 vårterminen. Studiebidrag från CSN. Skolan är skyldig att rapportera in otillåten frånvaro. Övriga bidrag som familjen har är kopplade till studiebidraget. Elevpeng- studiebidrag 32

33 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Vårt kvalitetsarbete baseras på: Utvärderingar-enkät v 43 elev, föräldrar, personal. Styrelseintervjuer, 2 ggr/år med elever, föräldrar och personal Skolkonferenserna, elever, rektor och personal VIKTIGT för vårt kvalitetsarbete! Kvalitetsarbete 33

34 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. Gruppförsäkring samma som Östhammars kommun : PROTECTOR (försäkrade på heltid) Blanketter finns på Östhammars kommuns hemsida http://www.osthammar.se/sv/Barn--Utbildning/Olycksfallsforsakring/ Försäkring 34

35 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. TES är ett program för Sandviksanställda i Gimo. Syftet är att bygga på deras utbildningar och ge dem en högre teknikkompetens. De följer den ordinarie undervisningen på WHG men läser endast utvalda kurser motsvarande halvtidsstudier. De följer samma klass under de tre åren de går på programmet. I WH13 går det 4 TES-elever I WH14 går det 2 TES-elever I WH15 går det 2 TES-elever Teknikerskolan 35

36 Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any time create your on layout. The placement and properties of the Heading sections and its justifications, background graphics and footer with logo may however not be moved / removed or changed. HT-2015VT-2016  9 sep Cykling Hargshamn  15 sep Skolkampen  1 okt Fotografering  20 okt Liv- och lustdagen  9-12 nov Englandsresan åk2  24 nov kl 17-19 ÖPPET HUS  27 nov Styrelsemöte föräldraintervjuer  17 dec Skolavslutning  7 jan Skolstart  26 jan kl 17-19 ÖPPET HUS  9 mars UF-mässa Fyrishov  3 juni Student  8 juni Skolavslutning åk1,2 Läsåret 15/16 36


Ladda ner ppt "Feel free to add pictures, charts, tables or anything you need to this layout. All slide layouts are yours to use if you need them, but you can at any."

Liknande presentationer


Google-annonser