Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsopedagogik. Kapitel 1 Hej, hur mår du?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsopedagogik. Kapitel 1 Hej, hur mår du?"— Presentationens avskrift:

1 Hälsopedagogik. Kapitel 1 Hej, hur mår du?
Självförtroende Självkontroll Självuppfattning - självbild

2 Sid 7 Var i figuren befinner du dig?
Att vara vän med sig själv: Tankarna om oss själva och den självbild vi har betyder mycket för vår hälsa, särskilt den psykiska. Dagens folkhälsoproblem: stress, oro, ångest och depressioner. S 10: Diskutera: Ge tillsammans några ex på hur humöret och sinnestämningen kan påverkas av en fysisk sjukdom eller en stressad situation.

3 Självförtroende Ett gott självförtroende kännetecknas av 3 punkter. S 11. Vilka är det? Det finns två sorters självförtroende: Allmänt & specifikt. Prestationspsykologi: har man upplevt framgång = bättre förutsättningar för framgång även på andra områden. Vad menas med det? Självuppfyllande profetior: Förväntningar Optimalt självförtroende: Att nå bästa tänkbara nivå då du gjort en realistisk & verklighetsförankrad bedömning. Den allmänna tryggheten har du inom dig som grundläggs tidigt i livet och följer dig resten av livet oberoende a vilka vägar och stigar du väljer att följa. Det specifika självförtroendet har du i speciella situationer ex när du skriver prov, håller tal eller kör upp för körkort. Självuppfyllande profetior: Om ledare och föräldrar förväntar sig goda resultat av dem som leds, presterar deltagarna därefter. 3 grundstenar: accepterar dina styrkor och svagheter, trygghet och känsla av kontroll Lågt självförtroende: Man är rädd inför prestationen, Falskt: overklig och förvriden bild av sig själv.= tuff yttre.

4 Självförtroende Vilka är de 3 grundstenarna som bygger självförtroende: Se trädet.( S 12). Vad kännetecknas av lågt självförtroende? Vad kännetecknas av falskt självförtroende Förklara innebörden i följande: Kvinnor får lättare körkort än män.

5 Självkontroll KASAM sid. 13 Vad står det för?
Vad har självkontroll med: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron, att göra? Varför gör man saker mot sig själv, tex röker eller super, trots att man vet att det är skadligt? Att fatta egna positiva hälsobeslut kan stärka självkänslan och om den stärks så stärks även självförtroendet. Vad menas med det? Det finns olika metoder för ökad självkontroll: öka förståelsen och utgå från egna erfarenheter, kunskaper, ambitioner och vilja.

6 Självuppfattning - självbild
Din självbild hänger samman med din självkänsla och ditt självförtroende. Sid 14 Vår självbild grundläggs tidigt i socialisationsprocessen. Anorexia nervosa= förvrängd kroppsbild. Anorexi drabbar flickor oftare än pojkar! Handlar det om att de har bättre självförtroende? Vad är megarexi?

7 Diskutera Hur kan man ändra på de ideal som finns?
Är det önskvärt att göra det? Testa dig själv på sid 16 & 17, och gör en analys som ska leda fram till en presentation av ¨din livsstil¨.

8 Din livsstil. Förklara kortfattat 2 & 2 följande:
s 10 självförtroende, s 13 självkontroll, s 14 självbild, Diskutera följande i grupp: Uppgift 1 a: Berätta om din livsstil med hjälp av ditt test på sid 16.

9 Betyg Kunskapskrav 1. E: Du ska beskriva människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor ge exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. Vi kommer arbete med Kapitel 1-2. Inlämningsuppgifter och redovisningar i bloggen och muntligt i klassen.

10 Din blogg Maila mig din blogg adress och ev lösenord.
Uppdatera din blogg! Där ska finnas : Dina betygsmål,  Uppgift 1 : Berätta om din livsstil med hjälp av ditt test på sid 16. Döp ditt arbete till Kap 1 Min livsstil.


Ladda ner ppt "Hälsopedagogik. Kapitel 1 Hej, hur mår du?"

Liknande presentationer


Google-annonser