Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur tacklar du högskolestudier? - om krav, stress och inlärningsstilar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur tacklar du högskolestudier? - om krav, stress och inlärningsstilar"— Presentationens avskrift:

1 Hur tacklar du högskolestudier? - om krav, stress och inlärningsstilar
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Hur tacklar du högskolestudier? - om krav, stress och inlärningsstilar Ola Tostrup och Ola Olefeldt September 2005

2 Vad säger hjärnforskningen om minne och inlärning?
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Vad säger hjärnforskningen om minne och inlärning?

3 ”Alla människor kan ta till sig den kunskap de önskar”
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Roger Sperry ”Alla människor kan ta till sig den kunskap de önskar” ”Vi använder normalt mindre än en procent av hjärnans kapacitet” ”Det finns inga obegåvade människor, endast människor med olika slags erfarenheter”

4 Vad avgör din framgång i studier? Din attityd Ditt intresse
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Vad avgör din framgång i studier? Din attityd Ditt intresse Din motivation Din arbetsdisciplin

5 Goda läs- och studievanor Självdisciplin Kunskap om effektiv inlärning
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Föds vi med/som? Målmedvetenhet Planering Goda läs- och studievanor Självdisciplin Kunskap om effektiv inlärning En positiv inställning Självförtroende God fysisk form Målmedvetna? Goda planerare? Med goda vanor? Självdisciplin? Denna kunskap? En positiv inställning? Självförtroende? God fysisk form?

6 Ord Språk Matematik Siffror Logik Analys Tid Etc
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Fantasi/dröm Musik Kreativitet Bilder Färger Form/mönster Känslor Teckna/måla Rytm Etc Ord Språk Matematik Siffror Logik Analys Tid Etc

7 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola
All forskning överens Vi bör leva på ett sånt sätt att vi stimulerar fler områden i hjärnans bägge delar Aktivera höger hjärnhalva – en hjärna som är balanserad arbetar bättre än en obalanserad

8 Så här fungerar minnet – och inlärningen - bättre
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här fungerar minnet – och inlärningen - bättre Upprepning Associationsmetoden Visualisera

9 Visuell Auditiv Read & write Kinestetisk Inlärningsstilar
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Visuell Auditiv Read & write Kinestetisk

10 Inlärningsstilar Visuell Ta in information Att studera utan tårar
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Visuell Ta in information Stryka under Använda färger Symboler, kartor, diagram Bilder, video Utnyttja att textsidor ser olika ut Lärare som använder gester och varierat språk Att studera utan tårar Lägg till egna bilder Rita om bilder Byt ord mot symboler Mindmaps Använd färger Skriv sammanfattningar, ord, dikter, berättelser

11 Inlärningsstilar Auditiv Ta in information Att studera utan tårar
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Auditiv Ta in information Gå på föreläsningar och lektioner Diskutera med andra Förklara/ beskriv för andra Använd bandspelare Memorera exempel/ historier m.m. Att studera utan tårar Läs in dina anteckningar på band, lyssna Läs dina anteckningar högt Dåliga anteckningar, diskutera med andra, fyll på På tentor, tala tyst för dig själv Öva på gamla tentor Lyssna på musik

12 Inlärningsstilar ”Read & Write” Ta in information
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar ”Read & Write” Ta in information Läsa böcker Anteckningar Manualer, uppslagsverk Listor, rubriker, glosor, definitioner ”informationstäta” lärare Att studera utan tårar Repetera anteckningarna (läs igen) Skriv viktiga saker om och om igen Skriv om idéer/ principer med andra ord Gör om bilder till ord Listor Skriv alla svar

13 Inlärningsstilar Kinestetisk Ta in information Att studera utan tårar
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Inlärningsstilar Kinestetisk Ta in information Använd alla sinnen Laborationer och exkursioner Exempel från verkliga livet ”Trial and error” Att studera utan tårar Diskutera med någon annan som är kinestetisk Använd bilder, färger och foto Hitta egna exempel och konkretisera Minns det som hände, försök anteckna Skriv övningssvar till tentan Engagera hela kroppen ex charader, rollspel

14 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola
Studieplanering

15 Skillnaden mellan högskolestudier och arbetslivet
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Skillnaden mellan högskolestudier och arbetslivet Arbetsliv Fastlagda arbetstider Arbetsfria dagar Chef som leder och fördelar arbetet Högskolestudier Få inbokade föreläsningar resten självstudier Väldigt flexibla arbetstider Du är din egen chef

16 Läsdagbok Steg 1 Avsätt tid för planering av såväl studier som annat.
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Läsdagbok Steg 1 Avsätt tid för planering av såväl studier som annat. Var konkret – ”ett visst antal sidor/uppgifter” Sätt rimliga mål – du måste ha tid för pauser. Du har rätt att vara ledig när du gjort vad du kunnat för att uppnå dina studiemål. Ta hänsyn till din naturliga dygnsrytm när du planerar. Kom ihåg att planera in tid för mat, motion och återhämtning.

17 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola
Läsdagbok Steg 2 Skriv upp vad du faktiskt har läst/gjort enligt din planering. Skriv ner om du gjort något annat än du avsett. Steg 3 Fundera kring och skriv ner vad som hindrade dig att fullfölja din planering. Steg 4 Försök att komma på vad som hade hjälpt dig att uppnå de mål som du satt för dina studier.

18 Exempel på en läsdagbok
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Exempel på en läsdagbok Tidpunkt Planering dagen innan. Vad jag läste enligt Planen eller vad gjorde jag istället? Vad jag tror hindrade mig? Vad hade hjälpt? Frukost Förmiddag Pass 1 Exempel: Läsa Cullberg s Läste s Pratade i telefon Telefonen ringde Att jag dragit telefonen ur jacket. Mellanmål Pass 2 Lunch Eftermiddag Göra uppgift 7-9 Uppgift 7 och 8 Orealistisk planering Planera rimligare Kvällsmat Kväll Repetera föreläsnings- anteckningar Tittade på TV Mitt favoritprogram gick just denna tiden Spela in programmet på video och se någon annan tid. Nattmacka Natt

19 Vikten av tydlighet mot dig själv – och mot din omgivning
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Vikten av tydlighet mot dig själv – och mot din omgivning Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar) Men också tid för enskilda studier! Skriv också in belöningar

20 Sätt upp konkreta målsättningar
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Sätt upp konkreta målsättningar Total studietid för varje ämne Vilket betyg siktar du på? Hur lång ska din studievecka och din studiedag vara? Sätt upp ett schema!

21 Tips vid planeringen Samordna ditt veckomönster med andra
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tips vid planeringen Samordna ditt veckomönster med andra Överlasta inte din tidsplan – prioritera och se till att få med de viktigaste aktiviteterna Lägg den tråkigaste uppgiften tidigt på dagen Planlägg aktiviteterna med hänsyn till din dygnsrytm Avsätt en arbetsfri dag

22 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola
Vinster Du slipper ödsla energi (och tid) på att tänka ut vad du ska göra Risken att glömma saker eller att du ska avledas till mindre viktiga aktiviteter minskas Vanor utförs automatiskt – utan tankeansträngning - när de är etablerade

23 Jämför med att diska och tvätta!
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Jämför med att diska och tvätta!

24 Förluster? ”Planera håller aldrig”
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Förluster? ”Planera håller aldrig” ”Det går inte att planlägga varje minut på dygnet” ”Planering hindrar kreativitet” ”Planering är tidskrävande” ”Genom att planera för detaljerat kan jag gå miste om något spännande som dyker upp”

25 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur

26 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 1. Ställ tre frågor 2. Snabb översikt 3. Fördjupad översikt 4. Studieplanering 5. Intensivläsning 6. Repetition Gå på föreläsning = 1 rep

27 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 1.Ställ tre frågor Hur viktigt är stoffet? Vilka förkunskaper har du? Varför ska du läsa boken – vilket är ditt mål?

28 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 2. Snabb översikt Omslag – förord Innehållsförteckning Förord Introduktion Bläddra – 4 sek/sida – bekanta dig med bilder, tabeller, rubriker

29 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 3. Fördjupad översikt Kopiera innehållsförteckning och lägg bredvid Sammanfattningar Första/sista del av kapitel Rubriker (och leta efter svaret) Texter till bilder, diagram och tabeller Faktarutor Markerad text Övningar, frågor

30 Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola
Detta har du gjort nu!

31 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 4. Studieplanering Läs kursmålen Vad har du för tidigare kunskaper? Planera in i schemat Post-it med datum i boken Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 7-9 9-11 11-13 13-15 15-17 17-19 19-21 21-23 23-01

32 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 5. Intensivläsning Över och understrykningar – olika färger, var konsekvent! Skriv i marginalen, ex 1, 2, 3 Rödmarkera det du inte förstår och gå vidare direkt Boken är ditt arbetsredskap Anteckningspapper vid sidan om Återberätta Frågor och gamla tentor

33 Så här kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Så här kan du läsa facklitteratur 6. Repetition Glömskekurvan Repetition Repetition Repetition Repetition

34 Krav, resurser och prestationsförmåga
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Krav, resurser och prestationsförmåga

35 Sambandet: Krav - Prestation
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Sambandet: Krav - Prestation Optimalt samband mellan kravnivå och prestation Sätt rimliga krav på dig själv Ifrågasätt kraven från andra

36 Sambandet: Krav - Prestation
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Sambandet: Krav - Prestation Prestation För höga krav ! För låga krav ! Optimal kravnivå ! Krav

37 Balans mellan krav och resurser
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser RESURS KRAV RESURS KRAV RESURS KRAV Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser – försök att hålla balansen.

38 Balans mellan krav och resurser
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser Krav – sätt rimliga krav Vilka krav har du på dig själv? Gör en kartläggning! Är dessa rimliga? Vilka krav har andra på dig? Är du osäker: Fråga! Är dessa rimliga? Vilka krav har du på andra? Var tydlig mot din omgivning!

39 Balans mellan krav och resurser
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: Hitta din inlärningsstil Lära dig studieteknik Ha koll på kost och motion Umgås med vänner, familj … Hitta dina återhämtningsytor Lära dig att hantera negativa och stressande tankar

40 Balans mellan krav och resurser
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Balans mellan krav och resurser Påfrestningar och förändringar i livet påverkar ens resurser. T ex: Miljöombyte (arbete/gymnasium – högskola) Fysiska/psykiska dagsformen Uppbrott i relationer Konflikter Det är inte rimligt att hålla samma kravnivå när ens resurser är reducerade.

41 Tanke, känsla och beteende
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tanke, känsla och beteende

42 Sambandet mellan tanke, känsla och beteende
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Sambandet mellan tanke, känsla och beteende Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Tankar Jag kommer aldrig att klara tentan Orkar inte studera Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Beteende Känslor Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer

43 Tankefälla: Katastroftanke
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: Katastroftanke Tänk om jag inte klarar tentan Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan Det kommer en om-tenta Positiv tanke Katastroftanke ...och jag kanske lyckas med den ..och lyckas inte få någon utbildning Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Ingen utbildning - inget jobb Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Jag får leva på social-bidrag Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Jag kommer att dö fattig

44 Tankefälla: ”Jämförelsenoja”
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: ”Jämförelsenoja” +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- Alla människor har plus och minus… …sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet +/- +/-

45 Tankefälla: ”Svart-vitt-tänkande”
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Tankefälla: ”Svart-vitt-tänkande” ALDRIG ALLT IBLAND LAGOM % ALLTID INGET Tänk i % i stället för i termer av aldrig och alltid

46 Du är här för att lära! - inte för att du redan har lärt dig
Studievägledningen och Studenthälsan vid Malmö högskola Du är här för att lära! - inte för att du redan har lärt dig


Ladda ner ppt "Hur tacklar du högskolestudier? - om krav, stress och inlärningsstilar"

Liknande presentationer


Google-annonser