Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Större mångfald Ny på högskolan - Om Studieteknik och Stresshantering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Större mångfald Ny på högskolan - Om Studieteknik och Stresshantering"— Presentationens avskrift:

1 Större mångfald Ny på högskolan - Om Studieteknik och Stresshantering
Karolina Källoff Studenthälsan Ola Tostrup Studievägledningen Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

2 Större mångfald Hur känns det att vara ny?
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

3 Större mångfald Kultur Språk Normer Kultur Språk Normer
Hur känns det att vara ny? Större mångfald Kultur Språk Normer Kultur Språk Normer Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

4 Större mångfald Greppar du de akademiska begreppen? Substituera
Kontext Diskrepans Ad-hoc Diametral Kompromettera Reciprok = Ta istället för = Sammanhang = Skillnad = Tillfällig, improviserad = Tvärtom = Säga ngt taskigt om ngn = Ömsesidig Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

5 Större mångfald Hur känns det att vara ny?
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

6 Större mångfald - Vänjer man sig då?
Hur känns det att vara ny? Större mångfald - Vänjer man sig då? - Du är här för att lära – inte för att du redan kan! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

7 Om stress och stresshantering
Större mångfald Om stress och stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

8 Vad gör dig stressad? Större mångfald Stresshantering
Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

9 Större mångfald Stressreaktioner Flykt Kamp
Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

10 Större mångfald Orm? eller Pinne? Hotande tankar
Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

11 Vad är stress? Större mångfald Obalans mellan de krav och påfrestningar en människa utsätts för och hennes resurser att uppfylla eller handskas med dessa Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

12 Större mångfald Balans mellan krav och resurser
Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser -försök att hålla balansen! Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

13 Större mångfald Sambandet krav-prestation Prestation För höga Krav !
För låga krav ! Optimal kravnivå Krav Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

14 Större mångfald Kartläggning av livssituationen
Stresshantering Större mångfald Kartläggning av livssituationen Vad är det som orsakar min stress och obalans? Studier? Arbete? Privatliv? Hur ser mina personliga egenskaper ut? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

15 Större mångfald Lika viktigt är…….
Stresshantering Större mångfald Lika viktigt är……. Hitta de positiva krafterna i tillvaron Vad ger mig energi? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

16 Större mångfald Vad kan jag själv förändra? Stresshantering
Omprioriteringar? Sänka mina krav? Avstå från något? Göra fler saker som ger energi Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

17 Större mångfald Stresshantering
Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: Hitta din inlärningsstil Lära dig studieteknik Ha koll på kost och motion Umgås med vänner, familj … Hitta dina återhämtningsytor Lära dig att hantera negativa och stressande tankar Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

18 Större mångfald Tankens kraft
Sambandet mellan tanke, känsla och beteende Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Tankar Jag kommer aldrig att klara tentan Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Orkar inte studera Beteende Känslor Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

19 Större mångfald Tankefällor Katastroftanke Katastroftanke
Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan Katastroftanke ..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social-bidrag Jag kommer att dö fattig Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

20 Större mångfald Tankefällor Katastroftanke Katastroftanke
Tänk om jag inte klarar tentan Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan Det kommer en om-tenta Katastroftanke Positiv/neutral tanke ...och jag kanske lyckas med den ..och lyckas inte få någon utbildning Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Ingen utbildning - inget jobb Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Jag får leva på social-bidrag Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Jag kommer att dö fattig Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

21 Större mångfald Tankefällor ”Jämförelsenoja” +/- +/- +/- +/- +/- +/-
…sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet Alla människor har plus och minus… +/- +/- Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

22 Större mångfald Tankefällor Perfektionism
Om du bestämt dig för att om du inte kan göra det perfekt är det ingen idé att göra det alls är risken stor att ingenting heller blir gjort! Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

23 Större mångfald Hantering av tankefällor Sätt etikett på tankefällan
Ifrågasätt bevisen Utveckla alternativa tankar Testa alternativa beteenden Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

24 I vilken SITUATION befinner du dig i?
Unika individer – unik situation – unika lösningar Större mångfald Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig i? Hur ÄR du? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

25 Större mångfald Unika individer – vi lär bäst på olika sätt
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

26 Unika individer - individuell tolkningsmanual
Studievägledningen vid Malmö högskola Piaget – kattfisken: Assimilera kunskap = kunskap är bara verklig kunskap om den kan införlivas i personen. Därför; vara där och vara den jag är som vägledare och landa i den vägleddes värld. Katten äter fisken och skiter ut spillet – det som inte kan assimileras. Resten bli kvar som assimilerad kunskap = näring = utveckling = förändra beteende! - Här kommer vägledningstekniker (sätt att ställa frågor) in i bilden. Genom vägledning assimilerar du kunskap i individen. Information integreras i individens värld och tänkande. Jämför de tre cirklarna från bilden innan. Piaget ( )– kanske 1900-talets främste pedagog. Påverkat skolsystem och pedagogik kanske mest av alla. Verkligheten bestäms av människans tänkande – man skapar/konstruerar sin verklighet baserat på tidigare erfarenheter. Och så får vi också vår kunskap! Vi har individuella scheman för inlärning. Assimilerar! Vår nya upplevelse i vårt schema = ASSIMILATION Fungerar inte detta (vi förstår inte), anpassar vi vårt tänkande till den nya sitautionen för att förstå den (när saker upplevs som abstrakta) = ACKOMODATION Koppling till LÄRSTILAR. Verkligheten skapas på individuell basis. Vi kan tolka samma upplevelse/inlärnngssituation/text på helt olika sätt beroende på erfarenheter vi har med oss – individuell TOLKNINGSMANUAL… (Rita vägar mot samma utbildning/föreläsning) Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

27 Större mångfald Olika lärstilar att ta hänsyn till
Unika individer – vi lär bäst på olika sätt Större mångfald Olika lärstilar att ta hänsyn till Miljömässiga faktorer Emotionella faktorer Sociala faktorer Fysiologiska faktorer Övriga faktorer Ljud, ljus, temperatur, möblering Motivation, uthållighet, anpassning, struktur, helhet/delar Ensam/par, auktoritet, variation Auditiv, visuell bild/text, taktil, kinestetisk Intag, morgon,kväll, fm/em, rörlighet Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

28 Större mångfald Visuell inlärningsstil
V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Visuell inlärningsstil Ta in information Stryka under Använda färger Symboler, kartor, diagram Bilder, video Lärare som använder gester och ett varierat språk Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

29 Större mångfald Visuell inlärningsstil
V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Visuell inlärningsstil Hur effektivisera inlärningen? Lägg till egna bilder Byt ord mot symboler Inför en tenta – beskriv dina bilder i ord Mindmaps Färger Skriv sammanfattningar, ord, berättelser Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

30 Större mångfald Auditiv inlärningsstil
V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Auditiv inlärningsstil Ta in information Gå på föreläsningar Diskutera med andra Förklara/beskriv för andra Använd bandspelare Memorera exempel/historier Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

31 Större mångfald Auditiv inlärningsstil
V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Auditiv inlärningsstil Hur effektivisera inlärningen? Läs in dina anteckningar - och lyssna! Läs dina anteckningar - högt för dig själv Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

32 Större mångfald ”Read and write” V.A.R.K – vilken stil är din stil?
Ta in information Läsa böcker Anteckningar Manualer, uppslagsverk Listor, rubriker, glosor ”Informationstäta” lärare Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

33 Större mångfald ”Read and write” V.A.R.K – vilken stil är din stil?
Hur effektivisera inlärningen? Repetera anteckningarna Skriv viktiga saker - om och om igen Gör om bilder till ord Listor Skriv alla svar Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

34 Större mångfald Kinestetisk V.A.R.K – vilken stil är din stil?
Ta in information Använd alla sinnen Laborationer och exkursioner Exempel från verkliga livet ”Trial and error” Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

35 Större mångfald Kinestetisk V.A.R.K – vilken stil är din stil?
Hur effektivisera inlärningen? Diskutera med en annan kinestet Hitta egna exempel och konkretiseringar – från verkliga livet Minns det som hände, försök anteckna Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

36 Om självstudier och självdisciplin… Liten time out!
Bli din egen boss! Om självstudier och självdisciplin… Liten time out! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

37 Arbetsliv Högskolestudier Större mångfald
Njut av friheten – men låt den inte förföra dig… Större mångfald Arbetsliv Fastlagda arbetstider och arbetsfria dagar Chef som leder och fördelar arbetet Högskolestudier Få inbokade föreläsningar och resten självstudier Väldigt flexibla arbetstider! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

38 Större mångfald In i kalendern… Bli din egen boss!
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

39 Större mångfald Bli din egen boss! MÅN TIS ONS TOR FRE LÖR SÖN
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

40 Vikten av tydlighet – sätt ett schema
Större mångfald - Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar)… - Men också tid för enskilda studier! - Samt belöningar och vilodagar… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

41 Större mångfald - Mot dig själv! - Mot din omgivning!
Vikten av tydlighet Större mångfald - Mot dig själv! - Mot din omgivning! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

42 Större mångfald Hur blir du disciplinerad?
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

43 Större mångfald Hur blir du disciplinerad?
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

44 Vikten av tydlighet Större mångfald ”Mer än 90% av de målsättningar som fastställs kan inte bearbetas av hjärnan på rätt sätt, därför att de inte är tillräckligt specificerade och detaljerade vad gäller tid, kvalitet och kvantitet” Björn Ringom Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

45 Större mångfald Samordna ditt veckomönster med andra
Tips vid planeringen Större mångfald Samordna ditt veckomönster med andra Överlasta inte din tidsplan – prioritera och se till att få med de viktigaste aktiviteterna Lägga den tråkigaste aktiviteten tidigast på dan? Planlägg aktiviteterna med hänsyn till din dygnsrytm Avsätt en arbetsfri dag! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

46 Vinster Större mångfald Du slipper ödsla tid och energi på att tänka ut vad du ska göra Risken att glömma saker eller att du ska avledas till mindre viktiga aktiviteter minskar Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

47 Större mångfald Vanor utförs automatiskt…
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

48 Större mångfald - Vad stör dig mest vid självstudier?
Få syn på dina studiemarodörer Större mångfald - Vad stör dig mest vid självstudier? - Vad kan du göra åt detta? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

49 Större mångfald Identifiera stöd för att nå framåt…
Organisationer/föreningar Modeller/förebilder Platser Människor Saker Utbildning/kurs Personliga resurser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

50 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

51 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

52 Större mångfald Så kan du läsa facklitteratur Ställ tre frågor
Snabb översikt Fördjupad översikt Studieplanering Intensivläsning Repetition Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

53 Större mångfald Ställ tre frågor Så kan du läsa facklitteratur
Hur viktigt är stoffet? Vilka förkunskaper har du? Varför ska du läsa boken – vilket är ditt mål? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

54 Större mångfald 2. Snabb översikt Så kan du läsa facklitteratur
Omslag - förord Innehållsförteckning Förord Introduktion Bläddra – 4 sek/sida - bekanta dig med bilder, tabeller, rubriker Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

55 Större mångfald 3. Fördjupad översikt Så kan du läsa facklitteratur
Sammanfattningar Första/sista del av kapitel Rubriker (och leta efter svaret) Texter till bilder, diagram och tabeller Faktarutor Markerad text Övningar, frågor Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

56 Större mångfald Detta har du nu gjort… Så kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

57 Större mångfald 4. Studieplanering Så kan du läsa facklitteratur
Läs kursmålen Vad har du för tidigare kunskaper? Planera in i schemat/kalendern Post-it med datum i boken Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

58 Större mångfald 5. Intensivläsning Så kan du läsa facklitteratur
Över och understrykningar – olika färger Skriva i marginalen – ex 1, 2, 3 Rödmarkera det du inte förstår – gå vidare Boken är ditt arbetsredskap! Anteckningspapper vid sidan om Återberätta Frågor och gamla tentor Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

59 Större mångfald 6. Repetition Så kan du läsa facklitteratur Repetition
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

60 Större mångfald Översikt Repetition Så kan du läsa facklitteratur
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

61 Kan vem som helst lära sig vilket främmande språk som helst?
Och avslutningsvis… Större mångfald Kan vem som helst lära sig vilket främmande språk som helst? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

62 Framgång i studier avgörs kanske främst av…
Sammanfattningsvis Större mångfald Framgång i studier avgörs kanske främst av… 1. Din attityd 2. Ditt intresse 3. Din motivation 4. Din arbetsdisciplin Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

63 Större mångfald Roger Sperry
Sammanfattningsvis Större mångfald Roger Sperry ”Alla människor kan ta till sig den kunskap de önskar” ”Vi använder normalt mindre än en procent av hjärnans kapacitet” ”Det finns inga obegåvade människor, endast människor med olika slags erfarenheter” Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

64 - Lycka till! Större mångfald Ny på högskolan
Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola


Ladda ner ppt "Större mångfald Ny på högskolan - Om Studieteknik och Stresshantering"

Liknande presentationer


Google-annonser