Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spelarutveckling Ligger sanningen i betraktarens ögon?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spelarutveckling Ligger sanningen i betraktarens ögon?"— Presentationens avskrift:

1 Spelarutveckling Ligger sanningen i betraktarens ögon?

2

3 Agerande Grundprinciper
Deterministiskt synsätt: alla färdigheter är förutbestämda och genetiskt betingande Dynamiskt synsätt: färdigheterna kan påverkas av individen och miljön.KASAM – Känsla – Av - Sammanhang Vad blir konsekvenserna av det ena eller andra agerandet?

4 The sliding talent approach
Kunskaper färdigheter 5 – 7 år Kunskaper färdigheter 7 – 10 år Kunskaper färdigheter Kunskaper färdigheter

5 Cirkulär förklaring Bra karaktär Förklarar förekomsten av. Orsak
Talang Bra prestation

6 Kompensationsfenomenet
Hög -förmåga Motivation Stress - hantering Själv – förtroende Koncentration Låg förmåga Kompetens Erfarenhet Optimism Stresshantering Egen kontroll Informationsprocess

7 Spelare - Generellt Talangbegreppet innehåller bland annat följande faktorer som både berör individen och den omgivande miljön: (a) fysiskt (smidighet, styrka, uthållighet, etc) (b) livsstil (kost, livsfilosofi, umgänge, etc) (c) miljö- och kulturellt (acceptans i kulturen, socialt stöd, träningsmöjligheter, etc) (d) organisatoriskt (organisation, planering, strategier, etc) (e) psykologiskt (motivation, personlighet, stresshantering, etc) (f) socialt (anpassningsförmåga, kommunikation, öppenhet, etc) (g) taktiskt (spelförståelse. beslutsfattande, strategiskt tänkande, etc) (h) tekniskt (biomekanik, balans, “bollkänsla”, etc) (?) “tävlinghantering” (att hantera tävlingssituationen

8 Vem bestämmer talangen?
• vilken rätt har tränare / föreningar / förbund att bestämma vem som är talang? • vad grundas det beslutet på? • är det viktigast att tänka på: vilka spelare som finns i föreningen eller den miljö som föreningen erbjuder? KASAM

9 is that they change over their lifetimes
“One of the most predictable things in people is that they change over their lifetimes in the most unpredictable ways”

10 Samverkande faktorer Arv Emotionell förmåga Fysisk förmåga Livsstil
Motorisk förmåga Psykologisk/kognitiv förmåga Social/moralisk förmåga Miljö

11 Fokus på vinna prestera jämförelse kortsiktigt glädje inlärning
utveckling deltagande ”winning second ”athlete first”

12 Individorientering Högre fokus på att jämföra sig med andra genom att vinna eller visa klart högre förmåga. Motivationen riskerar att kopplas ihop med resultaten (och synen på sig själv) och därmed variera mer på både kort och lång sikt. Ökad prestationsångest eftersom resultat är svårare att påverka än prestation. Självkänslan riskerar att påverkas negativt eftersom synen på egen kompetens variera med hur andra presterar. Självförtroendet påverkas negativt med osäkerhet och minskat eget inflytande. Ökad risk för sämre lagsammanhållning eftersom spelare jämför sig med varandra både i resultat och prestationshänseende. Med ökad stress och osäkerhet i miljön ökar risken för både sämre livskvalitet och hälsa. Högre risk för utbrändhet hos ledare eftersom prestationsångest riskerar att öka och möjlighet att påverka utveckling riskerar att minskas. (Duda & Hall, 2001; Nicholls, 1984, 1989

13 Uppgiftsorientering Högre fokus på utveckling av egen/lagets förmåga.
Motivationen påverkas mindre av hur den egna kompetensen upplevs och det är enklare att påverka målsättning. Minskad prestationsångest eftersom prestationen hos den enskilde och laget är lättare att påverka än resultatet. Självkänslan har större potential att utvecklas eftersom spelaren får en upplevelse av att kunna påverka själv och utvecklas på den nivå där den befinner sig, inte där de bästa befinner sig Självförtroendet påverkas positivt med större egen påverkan. Mindre stress och bättre socialt stöd i miljön ökar sannolikheten för livskvalitet och bättre hälsa. Lättare att arbeta med lagsammanhållning och lagmålsättning eftersom prestationen är i fokus med mindre social jämförelse mellan spelare. Minskad risk för överbelastning och utbrändhet eftersom eget inflytande och medbestämmande kan vara högre. (Duda & Hall, 2001; Nicholls, 1984, 1989) uppgiftsorientering

14 situation individ orientering uppgifts förbättra sig själv
framgång ses som att... prestera bra i förhållande till andra förbättra sig själv värde sätts på... att vara bättre än andra ansträngning / inlärning tränaren lägger vikt på hur... hur spelarna presterar spelarna utvecklas misstag ses som framkallande av oro / ångest en del av inlärningen spelare anstränger sig för... ångest vara bättre än andra lära sig något nytt

15 Grundläggande filosofi
De ledare som förmedlar en miljö där förbättrade prestationer ses som en väg att nå bra resultat, snarare än att bra resultat leder till förbättrade prestationer, har större chans att påverka spelare positivt


Ladda ner ppt "Spelarutveckling Ligger sanningen i betraktarens ögon?"

Liknande presentationer


Google-annonser