Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning av implementering av Handlingsplan ökad patient-/brukarmedverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning av implementering av Handlingsplan ökad patient-/brukarmedverkan"— Presentationens avskrift:

1

2 Uppföljning av implementering av Handlingsplan ökad patient-/brukarmedverkan
En enkät med 4 frågor varav 1 med 3 delfrågor Utskick till 27 verksamheter/enheter, svar från totalt 17 verksamheter/enheter Utskick till 17 enheter inom vuxen psykiatrin – svar från 9 Utskick till alla 12 kommuners verksamhet med ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning. Svar från 8 kommuner

3 På vilket sätt arbetar ni för att utveckla patienternas-brukarnas medverkan, delaktighet och inflytande Individuella nivån Vård- genomförandeplan 13 (6 + 7) SIP (1+ 4) Integrerad psykiatri ( 4 + 3)

4 På vilket sätt arbetar ni för att utveckla patienternas-brukarnas medverkan, delaktighet och inflytande forts. individuella nivån Patientenkät mäter delaktighet Kvalitetsstjärnan Utbildningar IP/CM, MI Patienterna turas om vara ordförande vid patientmöten Har kontaktman och patientansvarig sjuksköterska

5 På vilket sätt arbetar ni för att utveckla patienternas-brukarnas medverkan, delaktighet och inflytande Verksamhets nivån Patient-brukarråd ( 6 + 5) Övrigt Brukare med vid anställningsintervjuer F.d brukare intervjuat andra brukare Forts arbeta enl.kvalitetsprojekt Månadsbrev Ska införa Share Decision Making Anhörig cirklar-/kvällar Utbildningar Prio, mm

6 På vilket sätt arbetar ni för att utveckla patienternas-brukarnas medverkan, delaktighet och inflytande? Organisations nivån Handikapp-brukarråd (4 + 3) Övrigt Arbetar utifrån nationella riktlinjer och EB – metoder Samarbete med anhörigorganisationer Utarbetat program med riktlinjer tillsammans med brukarorganisationer Patient enkät

7 Har ni haft stöd och vägledning av handlingsplanen?
Nej 6 verksamheter ( 4 + 2) Ja 10 verksamheter (4 + 6) Sprida kunskap, skapa förståelse, förklara syftet med brukarsamverkan Bra checklista, gott stöd, vägledning, underlag för inventering Få skjuts i arbetet Bekräftelse Bra föra upp frågorna på organisationsnivå

8 Har handlingsplanen bidragit till att ni påbörjat eller vidareutvecklat arbetet med ökad pat-brukarmedverkan? Nej 4 verksamheter ( 2 + 2) Ej svarat (1+3) Ja 9 verksamheter (5 + 4) Hpl är övergripande o användbar på fler nivåer Aktualiserar frågan bl. a uppåt i organisationen Med tankar o idéer om hur vi kan gå vidare på alla 3 nivåer Att ha med i arbetet inom Brukarrådet Utser anhörigambassadörer Ett pågående arbete som ständigt behöver vidareutvecklas Utökat arbete med SIP, innehållet i patientmötena

9 Handledning, stöd, grupputveckling 4
Har ni behov eller önskemål om att erhålla några insatser som stöd i detta utvecklingsarbete? Ja 11 verksamheter (6 + 5) Handledning, stöd, grupputveckling Utbildning, föreläsningar; metoder för BI, SIP Information om handlingsplanen Gemensamt med brukarorganisationerna utöka vår samverkan Undersöka patienternas önskemål om utveckling av enheten På organisations nivå – reseersättningsfrågan

10 Sammanfattning Alla anser man arbetar med BI
Några verksamheter känner inte till Hpl, någon blandar ihop med 10-pp Sju verksamheter anser sig ej behöva insatser som stöd Elva verksamheter har önskemål om insatser som stöd i arbetet med att utveckla patient-/brukarmedverkan

11 Vad anser brukarorganisationerna att det behöves för insatser som stöd i utvecklingsarbetet?
Individuella nivån ? Verksamhets nivån ? Organisations nivån ?

12 Vilket spår väljer vi? Hur går vi vidare?
Är nöjda med det som sker? Väljer ut ett-två insatsområden? Startar ett strukturerat regionalt utvecklingsarbete med ökat patient-/brukarmedverkan och inflytande?


Ladda ner ppt "Uppföljning av implementering av Handlingsplan ökad patient-/brukarmedverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser