Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Psykiatri Vård- och stödsamordningsprojektet Psykiatrin i Dalarna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Psykiatri Vård- och stödsamordningsprojektet Psykiatrin i Dalarna"— Presentationens avskrift:

1 Psykiatri Vård- och stödsamordningsprojektet Psykiatrin i Dalarna
Dalarnas kommuner Nätverket för psykisk hälsa _________________________ Lisa Ask, projektledare

2 PRIO satsningen – hur har det gått? Grundkraven
Grundkrav 1 (alla klara) Överenskommelse om samverkan 2013 Barn och unga psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Vuxna med psykisk funktionsnedsättning Grundkrav 2 Webbaserad information var vända sig (en Dalakommun uppfyller inte kraven)

3 Prestationskrav Personer med omfattande eller komplicerad problematik – Lt Dalarna uppfyller kraven
Minst 50 % av patienter registrerade i kvalitetsregister 50% av patienterna som registrerats i Psykos R eller Bipolär ska ha fått uppföljning av läkemedelsbehandling av läkare Systematiskt förbättringsarbete för att minska behovet av tvång samt rapportera till Patientregistret

4 Prestationskrav Personer med omfattande eller komplicerad problematik (11 Dala kommuner uppfyller kraven) Inventering vuxna med psykisk funktionsnedsättning genomförd de senaste 4 åren Planering för hur verksamheten ska utvecklas

5 Överenskommelsen - handlingsplanen
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar från 18 år” 2013 – 2016 Antagits av Landstingsstyrelsen Dalarna och berörd nämnd eller fullmäktige i resp. kommun i Dalarna

6 Implementering och uppföljning
Mål God kännedom om samverkansöverenskommelse i kommun och landstingspsykiatri Lokala styrgrupper/sam-verkansgrupper för samordning - Lokala rutiner för samordning. Handlingsplanen ska vara ett ”levande dokument” Åtgärd 1- 2 Implementeringsuppdrag till länsstyrgruppen för psykiatri att informera och följa upp Samverkansöverenskommelse. Uppdrag från Välfärdsberedningen??? Regelbunden rapport i: -Region Dalarna - Länsstyrgruppen för psykiatri - Specialitetsgruppen

7 Rutiner för samarbete Mål Åtgärd
SIP till alla som har ett samordningsbehov VoS ska erbjudas personer med allvarlig psykisk sjukdom och komplexa behov med behov av samordning. VoS ska erbjudas till alla som vårdas med öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Åtgärd 1) Informera medarbetare/info material 2) Implementering Kartläggning/enkät/uppfölj-ning Metodhandledning Fortsatt utbildning 3) VoS - utbildningsprojekt

8 Specifika ansvarsområden
Mål Gemensamt ansvar för metodhandledning i Vård och stödsamordning. Anhörigutbildning genomförs i samverkan på alla Dalaorter. Barn som anhöriga. Att brukare/patienter som önskar arbete erbjuds stöd enligt IPS Åtgärd Ta fram plan och ök för hur metodhandledningen ska erbjudas. Ta fram material och ett förslag på hur utbildningen kan genomföras/utbildnings-dagar Utbildning ”Föra barn på tal”. Fortsatt samverkan FK, AF, kommuner och landsting. Ökande kunskaper om IPS

9 Struktur för samverkan
Mål Ökade kunskaper/legitimitet till psykiatriområdets i den regionala strukturen Åtgärd Plattforms ledare för psykiatriområdet i RD. 50% kommun 50% LT Psykiatrins dag Som tidigare Gemensam styrgrupp LT/kommun/ brukarrörelse

10 Utvecklade former för ökad delaktighet och inflytande
Mål Ökad delaktighet i vård och behandling för individen Genomföra brukarrevisioner Brukarstyrd utvärdering av VoS - projektet Åtgärd Utbildning Shared Decision Making/deltat beslutsfattande. Delta i utb. som pågår/planeras och genomföra revisioner. Arbetsgrupp

11 Lisas Önskelista Jobb till alla med psykisk funktionsnedsättning som så önskar Meningsfulla liv och god somatisk hälsa till våra patienter/brukare Plattformsledare till psykiatriområdet i RD Gemensam budget för att arbete med utveckling i RD Psykiatrins dag på RD Brukarinflytande/medverkan som ”prestationsmål ” i kommande PRIO satsningen


Ladda ner ppt "Psykiatri Vård- och stödsamordningsprojektet Psykiatrin i Dalarna"

Liknande presentationer


Google-annonser