Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Moria: Tidig feminism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Moria: Tidig feminism."— Presentationens avskrift:

1 Moria: Tidig feminism

2 Mary Wollstonecraft, John Stuart och Harriet Mill
Rousseau och den Misogyna traditionen Wollstonecrafts argument om kvinnans roll Makarna Mill om människans natur

3 Rousseaus kvinnosyn: Sophie
Pedagogiskt huvudverk: Émile Sista kapitlet handlar om Sophie ”But for her sex, a woman is a man … Regard it as you will the difference is only in degree” ”These resemblances and differences must have an influence on the moral nature” ”The man should be strong and active; the woman should be weak and passive” ”It follows that women is specially made for man’s delight”

4 Rousseaus kvinnosyn Grundar sig på olikheter i respektive köns natur
Mannen är stark och aktiv – kvinnan svag och passiv Mannen är förnuftig – kvinnan kokett och känslosam De utgör komplement för varandra Mannen ska styra men kvinnan är nödvändigt stöd Kvinnlig makt grundar sig i kvinnans sensualitet

5 Uppfostrans roll Rousseau och Wollstonecraft delar synen att uppfostran är avgörande för god karaktär Varför ska man behöva uppfostra kvinnor som kvinnor om deras natur kommer leda dem rätt? Om kvinnor uppfostras till att vara mjäkiga och de sedan blir mjäkiga är det svårt att ta som bevis för hur kvinnans natur är? Varför nedvärderas kvinnligt koketteri men inte manligt? Ex, soldaterna

6 Kvinnor och män Två möjliga antaganden:
Kvinnor och män är av samma slag 2. Kvinnor och män är av olika slag 2a. Kvinnor kan inte nå det mänskliga idealet (förnuftet?) 2b. Kvinnors viktigaste uppgift är att uppfostra barn

7 Kvinnor bör uppfostras som män! (1)
Acceptera antagande 1: Kvinnor är av samma slag och bör då uppfostras på samma sätt som män Även om de inte kan nå lika långt så kommer de komma närmare målet än om de uppfostras på annat sätt Kvinnans moraliska karaktär har ett värde i sig (Mannen som norm)

8 Kvinnor bör uppfostras som män! (2)
Antagande 2: Kvinnor och män är av olika slag Endast män kan bli fullvärdiga personer En kvinna som inte har fått en mans uppfostran kan inte uppfostra en pojke att bli en man Många pojkar växer upp utan fäder. Dessa får inte en fullgod uppfostran. För dessa pojkars skull måste kvinnor få en mans uppfostran för att dessa pojkar inte ska gå förlorade. Kvinnans karaktär har ett instrumentellt värde

9 Mill (och Taylor) om kvinnans natur
Vi kan inte veta hurudan kvinnans natur är: Man! har endast kunskap begränsad till enskilda kvinnor Kvinnor i ett speciellt land, i en speciell miljö Kvinnor som uppfostrats till kvinnor! Alltså: vi kan inte säga något om hur kvinnor är Om kvinnors natur gjorde dem olämpliga för en uppgift skulle de i en fri konkurrenssituation inte få möjlighet att göra det de inte kan Alltså: medvetna försök att hålla kvinnor borta från vissa positioner (genom t.ex. lagar) är överflödiga och uttrycker misogyni


Ladda ner ppt "Moria: Tidig feminism."

Liknande presentationer


Google-annonser