Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Epikuréerna, hedonism och döden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Epikuréerna, hedonism och döden"— Presentationens avskrift:

1 Epikuréerna, hedonism och döden
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

2 Det goda livet: Hedonism
Vad är hedonism? Svar: en uppfattning om vad som konstituerar det goda livet Hedonism: Vad som gör ett liv bra är njutning eller lust Negativ hedonism: Lycka är frånvaro av lidande Psykologisk hedonism: Sökandet efter njutning är människans enda drivkraft Platons syn på det goda eller lyckliga livet: en själ i balans där de olika delarna utför sina respektive funktioner. En annan uppfattning om det goda livet eller vad lycka är presenteras av Epikuros som försvarar en slags hedonism. Vad är hedonism. Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

3 Förespråkade en slags negativ hedonism Hur uppnår man ett sådant liv?
Epikuros (ca f.kr) Förespråkade en slags negativ hedonism Hur uppnår man ett sådant liv? Epikuros råd: Genom att leva ett så enkelt liv som möjligt. Om vi lever ett enkelt liv så kommer det inte finnas mycket att frukta i framtiden eftersom vi inte kommer ha några behov som inte är tillfredsställda och ger upphov till lidande. Epikuré – njutningslysten, en person som sätter den sinnliga njutningen högst Institution enhet avdelning | Namn

4 Tre slags behov Naturliga och nödvändiga (mat)
Naturliga med icke-nödvändiga (sex) Icke-naturliga (resultatet av konventioner eller sociala traditioner – ex. behov av att vara vackert klädd). Epikuros råd: Ett liv där vi fokuserar på att tillfredsställa de naturliga och nödvändiga behoven. Jämför Buddism. Det är i grund och botten endast de behov som är naturliga och nödvändiga som spelar roll – dvs., sådana behov som nödvändigtvis leder till lidande om de inte tillfredsställs. Institution enhet avdelning | Namn

5 Är döden något dåligt? Mycket lidande orsakas av falska föreställningar Ett exempel på detta är vår rädsla för döden. Epikuros ville visa att mycket lidande är irrationellt. Vi är rädda för gudarna, men gudarna bryr sig inte om oss. Alltså, vi behöver inte vara rädda för gudarna. Skulle man vilja leva för evigt? Varför är vi rädda för döden? Rädsla att inte existera (jmf Lucretius symmetri argument – vi tycker inte det är något obehagligt att vi inte fanns innan vi föddes etc.). Eviga plågor i helvetet? Är dödsrädsla befogat? Ett annat mycket välkänt argument. Frukta inte döden. Institution enhet avdelning | Namn

6 Epikuros argument Accustom thyself to believe that death is nothing to us, for good and evil imply sentience, and death is the privation of all sentience; therefore a right understanding that death is nothing to us makes the morality of life enjoyable, not by adding to life an illimitable time, but by taking away the yearning for immortality. For life has no terrors for him who has thoroughly apprehended that there are no terrors for him in ceasing to live. Foolish, therefore, is the man who says that he fears death, not because it will pain when it comes, but because it pains in the prospects (M) Epikuros ville visa att mycket lidande är irrationellt. Vi är rädda för gudarna, men gudarna bryr sig inte om oss. Alltså, vi behöver inte vara rädda för gudarna. Skulle man vilja leva för evigt? Varför är vi rädda för döden? Rädsla att inte existera (jmf Lucretius symmetri argument – vi tycker inte det är något obehagligt att vi inte fanns innan vi föddes etc.). Eviga plågor i helvetet? Är dödsrädsla befogat? Ett annat mycket välkänt argument. Frukta inte döden. Institution enhet avdelning | Namn

7 Epikuros argument Premiss 1: Det enda som kan vara dåligt för oss är smärtupplevelser Premiss 2: När vi är döda har vi inga smärtupplevelser Slutsats: att vara döda är inget som är dåligt för oss Premiss 1: Döden innehåller varken lycka eller lidande Premiss 2: Det enda som är dåligt är lidande Slutsats: Döden är inte något som kan skada oss Där jag är, är inte döden; där döden är, är inte jag. Vi är rädda för att inte hunnit avsluta olika projekt. Förutsätter en viss uppfattning om det goda livet? Stoikernas argument: döden är en del av naturen, dvs., en del av den rationella ordningen: vi ska därför acceptera den (precis som allt annat som händer). Institution enhet avdelning | Namn

8 Det goda livet Är lycka eller frånvaro av lidande det enda som är gör ett liv bra? Tänkt på filmer som Matrix eller Truman Show (filosofisk motsvarighet: Nozicks upplevelsemaskin). Skulle du välja ett liv där du är lycklig (i hedonistisk mening) även om det inte är ”på riktigt”? Tre teorier om det goda livet: Hedonism Önskeuppfyllelse Perfektionism/objektiv lista Jmf grottliknelsen; att bli bedragen fast vara lycklig? är detta något som påverkar värdet av lyckan? Visar det att det finns något annat som är värdefullt? Verklighetskontakt. Vilket liv skulle man välja? Visar detta något om vad det goda livet är? Vilka konsekvenser har olika teorier om det goda livet för frågan huruvida döden är något dåligt? Institution enhet avdelning | Namn


Ladda ner ppt "Epikuréerna, hedonism och döden"

Liknande presentationer


Google-annonser