Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsbokslut Årsredovisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsbokslut Årsredovisning"— Presentationens avskrift:

1 Årsbokslut Årsredovisning
Att göra bokslut K19 FÖR1 Årsbokslut Årsredovisning

2 Årsbokslut eller årsredovisning
Ett bokslut ska innehålla en resultaträkning (RR) och en balansräkning (BR). Årsredovisning är mer omfattande och ska innehålla en förvaltningsberättelse.

3 Årsbokslut eller årsredovisning
Företagsform Omsättning Skyldighet att upprätta Enskild firma Högst 3 miljoner kr Förenklat årsbokslut Handelsbolag Mer än 3 miljoner kr Årsbokslut Aktiebolag Oavsett storlek Årsredovisning

4 Stegen i bokslutsarbetet
Till grund finns den löpande bokföringen Rätt konterade fel, belopp eller konto kan vara felaktigt. Överför saldon från ett konto till ett annat, till exempel mellanskillnaden mellan ingående och utgående moms ska till momsredovisningen. Tillägg för uppgifter som kommit in efter räkenskapsårets slut, exempelvis räntebesked från bank.

5 Forts. stegen i bokslutsarbetet
Gör justeringar. Kontera och bokför verifikationen/bokföringsordern. Avläs saldona i kontoklass 3 (Kk3) och redovisa dessa i RR. Avläs saldona i Kk4 till och med Kk8 och redovisa i RR. Beräkna Resultatet genom att ta Intäkter minus kostnader 8999 Årets resultat i debet och 2019 Årets resultat i kredit. Gör en bokföringsorder som underlag för överföring av resultat från RR till Eget kapital i BR. Upprätta BR

6 Bokslut RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter 3010 Utförda uppdrag
Rörelsens kostnader 5010 Lokalhyra 67.800 5800 Resor 5.302 6100 Kontorsmaterial 12.152 6200 Telefon och porto 3.210 6990 Övriga kostnader 18.500 Röresleresultat Bokslut BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR EGET KAPITAL O SKULDER 1510 Kundfordringar 33 788 Eget Kapital 1910 Kassa 670 2010 Eget Kapital 45.914 1920 Plusgiro 2019 Årets Resultat Skulder 2440 Lev. Skuld 3.646 Summa

7 Bokslutstablå Bokslutstablån visar hur huvudbokens konton avslutas mot RR och BR. Används endast i utbildning. I verkligheten skrivs en bokföringsorder som konteras och bokförs. För över saldona från huvudboken Justeringar förs in i omföringskolumnen Räkna ut Resultatet Notera resultatet i 8999 och 2019 Summera BR. Balans!

8 Bokslutstablå Konton Saldobalans Omföringar Balansräkning Resultaträkning D K 1510 Kufo 33.788 1910 Kassa 670 1920 Plusgiro 2010 Eget Kapital 45.914 2019 Årets resultat 2440 Lev skuld 3.646 3010 Utf uppdrag 5010 Lokalhyra 67.800 5800 Resor 5.302 6100 Kontorsmtrl 12.152 6200 Telefon/ porto 3.210 6990 Övr kostnader 18.500 8999 Summa

9 Eget kapital enskild firma
Ägaren personligt ansvarig för alla skulder Egna kapitalet redovisas på kontot 2010 Eget kapital. Enskild firma får inte betala ut lön till ägaren. Istället får ägaren disponera företagets egna kapital och fritt ta ut och sätta in pengar. Vinsten ska därför vara så stor att den räcker till en marknadsmässig lön. Ägaren tar ut uttag under året, kallade Privatuttag.

10 Diskutera Vad kan det finnas för orsaker till att debetsumman inte är lika stor som kreditsumman när huvudboken sammanställs? Varför måste alla omföringar i samband med bokslutet också noteras på en bokföringsorder? Varför används bokslutstablåer nästan aldrig i verkliga företag?


Ladda ner ppt "Årsbokslut Årsredovisning"

Liknande presentationer


Google-annonser