Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanställning av gruppdiskussioner på pers.ass.-kurs, Fyrbodal 131021.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanställning av gruppdiskussioner på pers.ass.-kurs, Fyrbodal 131021."— Presentationens avskrift:

1 Sammanställning av gruppdiskussioner på pers.ass.-kurs, Fyrbodal 131021

2 Vad är det bästa med att jobba som personlig assistent? Göra gott- För brukaren, för andra människor. Förgyller brukarens vardag, ge tid den behöver ha, livskvalité, närhet. Ge andra meningsfullhet. Få hjälpa andra. Att man hjälper någon. Flexibelt för brukaren. Öka frihet Se utveckling-Glädje att se andra göra framsteg. Att man hjälper till självständighet. Få feedback-Känner sig behövd får uppskattning, jag gör saker som är bra. Brukaren uppskattar sina assistenter. Får uppskattning av brukare, anhöriga gode män. Bra arbetsförhållanden-Inte stressigt jämfört med andra arbeten, utvecklande för personal Frihet under ansvar, kan komma ut, färdtjänst eller bil. Vi är flexibla. Man har alltid tid, man behöver inte gå hem med dåligt samvete. Frihet, varierat, får jobba med människor, har tid, känna sig nöjd. Flexibelt för personal. Förståelse, möjlighet att påverka. och brukare. Givande, utmanande, utvecklande.,

3 Vad är det svåraste/mest problematiska med att jobba som personlig assistent? Hur hantera relationer och åsikter- med brukare, anhöriga, vänner, mm.?-Balans brukare, släkt, vänner, Anhörigas åsikter Anhöriga med starka viljor. Samarbete med anhöriga gode män. Arbetsförhållanden-Ensamt jobb, sårbarhet. Svårt att få tid att prata med arbetskompisar. Har ingen att bolla med. Viktigt att vara hemma när man är sjuk. Brist på vikarier, kan få beordra in varandra vid helg. Arbetsmiljö- Psykiskt och fysiskt tungt, Arbetsmiljö i hemmet, tex. rökning. Mycket grejer i hemmet…Saknas handikappanpassning. Psykiskt tungt att hantera ”svåra” personer, negativa brukare, gode man och anhöriga. Tänker inte alltid samma.

4 Forts.:Vad är det svåraste/mest problematiska med att jobba som personlig assistent? Förhållningssätt, bemötande-Tålamod. Svårt att motivera brukaren beroende på vem man jobbar hos. Att arbeta lika, att kunna ta fighten att hitta lösning på problem. brukaren kanske inte medveten, vill inte söka mer hjälp. Kommunikation med brukaren. Manipulation, brukaren manipulerar. Brukaren ställer personal mot varandra. Otydlighet i uppdrag och roll- Vad är vårt uppdrag, vad skall jag göra? När skall jag säga ja, när skall jag säga nej. Otydliga gränser, regler, lagar, inkastad, får inte säga nej.Vad är min arbetsuppgift? Sekretess kan gör det svårt

5 Vad vill vi lära oss mera om? Att jobba för brukaren- Göra allt för brukaren Lagar och regler för brukare- Vad har brukaren för rättigheter, genomförandeplan,mm. Lagar och regler för personal- Vad har vi som personal för rättigheter otrygg anställning, kan bli uppsagd ex. vid dödsfall. Att bli starkare- Stå på oss få igenom förslag, få chefer att lyssna. Kunskap om diagnos och sjukdom- Lite mer inblick i vad brukare har för sjukdom, utbildningar inom specifika områden typ diagnoser. Kunskap om hur man bemöter brukaren- Hantera olika situationer. Kunna hantera brukarens egenheter. Hur mycket man skall gå in? Bättre introduktion- Mer utbildning och fortbildning Hjälp i att hantera hur man skall klara jobbet- Hur kan vi släppa jobbet när vi är lediga. Psykiskt krävande jobb, träna på att vara ledig, att släppa åt båda håll, att inte ta med sig egna privatlivet till brukaren. Arbetsmiljö-kontra brukare, hålla jämn balans, när skall man säga nej, hur mycket skall man motivera? Vad skall man göra och inte göra, ökad tydlighet.

6


Ladda ner ppt "Sammanställning av gruppdiskussioner på pers.ass.-kurs, Fyrbodal 131021."

Liknande presentationer


Google-annonser