Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carolinaprojektet - ett utvecklingsprojekt inom Allmänpsykiatrin i Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carolinaprojektet - ett utvecklingsprojekt inom Allmänpsykiatrin i Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 Carolinaprojektet - ett utvecklingsprojekt inom Allmänpsykiatrin i Uppsala

2 Carolinaprojektet är… …en standardiserad, överblickbar och tydlig väg för patienter inom Allmänpsykiatrin i Uppsala Vägen in Bedömningsprocessen Vägen framåt Stegvis vård Vägen vidare Avslut och samverkan

3 Carolinaprojektet är… Vägen in Bedömningsprocessen Vägen framåt Stegvis vård Vägen vidare Avslut och samverkan … en förändring av vår verksamhet så att vi följer Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

4 Carolinaprojektet består av tre delar… ”Vägen in” är ett sätt att strukturera vårt sätt att bedöma, utreda och planera vården för patienter som behöver specialistpsykiatrisk vård - i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer. Syftet med detta är att förtydliga vårt arbetssätt för såväl patienter och närstående, som vårdgrannar och oss själva. Syftet är också att minska personbundenheten och att erbjuda bättre planerad och jämlik vård. Vägen in Bedömningsprocessen

5 Carolinaprojektet består av tre delar… ”Vägen framåt” syftar till att höja kvaliteten och organisera vården så att fler patienter får ta del av våra begränsade behandlingsresurser - genom att anpassa intensiteten i insatsen till patientens problematik. Stegvis vård är inte en trappa – utan innebär att patienter med stora behov ska få tillgång till mer intensiva insatser och patienter med något mindre behov får mindre intensiva insatser. Förstärkt öppenvård ”Stegvis vård” Vägen framåt Stegvis vård

6 Carolinaprojektet består av tre delar… ”Vägen vidare” är vägen från specialistpsykiatrin – antingen för att patienten inte längre behöver hjälp eller för att den hjälp patienten behöver bäst ges av andra aktörer i samhället – t ex kommunen, primärvården, Arbetsförmedlingen, brukarföreningar. Syftet är att avsluta patienter som inte längre behöver specialistpsykiatrisk behandling i rätt tid och att hjälpa patienter att snabbare bli delaktiga i ett ”frisk-sammanhang”. Vägen vidare Avslut och samverkan

7 Carolinaprojektet är ett pågående projekt som inte alls är klart. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vården. Vår strävan är att erbjuda god vård för alla patienter vi träffar – dvs kunskapsbaserad, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård i rätt tid.


Ladda ner ppt "Carolinaprojektet - ett utvecklingsprojekt inom Allmänpsykiatrin i Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser