Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 SLIM-forskarskolan – språk och lärande i mångfaldsperspektiv  Ingår i lärarlyftet, en satsning på fortbildning och forskarutbildning för lärare.  Licenciatexamen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " SLIM-forskarskolan – språk och lärande i mångfaldsperspektiv  Ingår i lärarlyftet, en satsning på fortbildning och forskarutbildning för lärare.  Licenciatexamen."— Presentationens avskrift:

1  SLIM-forskarskolan – språk och lärande i mångfaldsperspektiv  Ingår i lärarlyftet, en satsning på fortbildning och forskarutbildning för lärare.  Licenciatexamen  Sammanläggning

2  Gymnasielärare i engelska och svenska som andra språk som i huvudsak jobbat på praktiska ”pojkprogram” och med individuella programmet  Digitalt berättande  Ohler (2008) har identifierat tre element som han menar är viktiga för att förstå hur digitalt berättande påverkar språket;  1. Successful DST(Digital StoryTelling) depends upon traditional writing and the literacies associated with it in the development of scripts, narrative, and other planning instruments.  2. DST integrates traditional and emerging literacies while pursuing content-area learning.  3. DST is, above all, storytelling. As such it has many of the educational benefits of traditional storytelling, as well as some new ones. (s. 45)

3  Syftet är att undersöka hur multimodala texter konstrueras i interaktion mellan elever.  Hur växer berättelsen fram i dialogen mellan eleverna?  Uttrycker eleverna i interaktionen en positionering eller identifiering utifrån exempelvis flerspråkighet eller genus och vilka uttryck tar det sig i så fall?  Vad är det som görs till föremål för förhandling?  I vilken utsträckning och hur använder sig eleverna av de resurser, som t.ex. bild och ljud, som den multimodala texten tillför?

4  Socio-kulturellt perspektiv på lärande  Litteracitet – New Literacy Studies, Multimodal litteracitet  Dialogism

5  Gymnasieelever  3 klasser, 1-3 par i varje klass  Videofilma par när de skapar sin multimodala text

6  Grundas på data från pilotstudie och analyserar interaktionen mellan eleverna  Analys av den situationella kontexten i form av detaljerad analys av interaktion  Hur eleverna använder pronomen för att positionera sig som individer, som del av ett elevsamarbete och/eller som ”allmänheten”  Skillnad i förhandlingar kring innehåll och språk. Kan bero på den socio-kulturella kontexen. Eleverna verkar i förhandlingar kring språk positionera sig i förhållande till kategorierna första och andra språkstalare

7  Baseras på material som jag just nu håller på att samla in i tre olika klasser  Analysera hur eleverna använder sig av text, bild och ljud i sitt samarbete och hur samarbete med/kring datorn ter sig  Till hur stor del styrs berättandet av skolkontexten? Påverkas skolkontexten av att andra medier tas in? Hur och när i så fall?


Ladda ner ppt " SLIM-forskarskolan – språk och lärande i mångfaldsperspektiv  Ingår i lärarlyftet, en satsning på fortbildning och forskarutbildning för lärare.  Licenciatexamen."

Liknande presentationer


Google-annonser