Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

McLuhan: Understanding media

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "McLuhan: Understanding media"— Presentationens avskrift:

1 McLuhan: Understanding media
- The extensions of man

2 Marshall McLuhan ( ) Kanadensisk professor i litteratur som inriktade sig på kommunikationsteori. Publicerade 1964 boken Understanding media.

3 The medium is the message
McLuhan ansåg att ett medium påverkar samhället på olika sätt, inte bara med sitt innehållet utan framförallt genom egenskaperna som just det mediet har. Han ville få folk medvetna om denna påverkan och vad den får för konsekvenser. Mediet och budskapet skapar en sorts symbios. På så sätt kommer mediet alltid att påverka hur budskapet uppfattas. McLuhan menade att vi kommunicerar utifrån mediets förutsättningar och begränsningar. Det är mediet som sätter spelreglerna.

4 Citat “It doesn't much matter what you say on the telephone, the telephone as a service is a huge environment. And that is the medium. And the environment effects everybody. What you say on the telephone effects very few. And the same with radio and any other medium.” Källa: McLuhans egna ord på Autralieskt TV 1979:

5 The medium is the message
Ofta uppmärksammas och analyseras innehållet i ett medium men själva mediets påverkan går folk förbi. Men medier behöver inte ha ett specifikt innehåll för att vara viktiga. Exempel: Det elektriska ljuset ser inte folk som ett kommunikationsmedium eftersom det inte har ett innehåll. Ändå har det elektriska ljuset stor påverkan på oss och hur vi lever.

6 The medium is the message
Innehållet i ett medium är alltid ett annat medium. Det är därför det är viktigt att se mediet i sig självt. Tal är innehållet i det skrivna ordet, skrivna ord är innehållet i tryckt text, text är innehållet i telegrafen. Tal Skrivna ord Tryckt text Telegraf

7 Två frågor Varför tyckte McLuhan att det var så viktigt för människor att förstå hans tes om att mediet är budskapet? Hur påverkades McLuhans tankar av hans samtid?

8 Vannevar Bush: As We May Think
- The extensions of man

9 Vannevar Bush (1890- 1974) Amerikansk ingenjör och uppfinnare.
Var högsta chef för USA:s militära forskningsprojekt under andra världskriget.

10 Bush ville använda tekniken till att skapa en ny framtid
Bush ville använda tekniken till att skapa en ny framtid. Han ville att den tekniska utveckligen inte bara skulle rikta in sig på militära syften i kriget. Han såg ett behov av att tekniken utevecklades så att den kunde underlätta för “vanliga” människor i deras liv.

11 Memex Bush ville hitta ett sätt att spara och koppla ihop information. Han arbetade med att utveckla en maskin som kan sägas vara föregångaren till hypertext och internet, den kallades Memex. Tankarna kring Memex publicerades först 1945 i artikeln As We May Think.

12 Memex Tanken med Memex var att via analog teknik spara och koppla ihop olika information. Skulle fungera som ett filbibliotek där människor kunde spara sina böcker, anteckningar, skivor etc. Som en förlängning av människors minne.

13 Memex Allt skulle lagras på mikrofilm och visas på två skärmar.
Dokument skulle kunna kopplas ihop i långa kedjor av information.

14 Memex Det var inte tekniken som först och främst intresserade Bush utan hur männskligheten skulle kunna ha nytta av den.

15 Två frågor På vilket sätt är den här texten fortfarande relevant att läsa i dag? Varför ansåg Bush att det behövdes en Memex i människors liv?

16 Sara Leckner (1973- ) Lektor på Malmö högskola. Forskar bland annat i medieteknikutveckling och flerkanalspublicering. Doktorerat vid KTH, i medieteknik, och skrev klart avhandlingen Is the medium the message?

17 Is the medium the message?
Leckner menar att “the medium is the message” gäller när det kommer till den traditionella nyhetstidningen, då nyhetstidningens styrka är själva konceptet. Men: att internet och faktumet att en tidning även kan finnas på nätet, har förändrat den tesen. Budskapet påverkas fortfarande av mediet men inte på samma sätt. Digitala medier och internet har suddat ut gränserna mellan medier.

18 Förändringen fortsätter…
Nyhetsindustrin är i ständig förändring och därför kommer denna tesen the medium is the message fortsätta att prövas framöver. Det är svårt att säga hur framtiden kommer att se ut. Leckner kommer bland annat fram till att print och digital läsning har olika syften: Print för längre läsning och digitalt för kortare texter.

19 “Content is king” “New media are causing a paradigm shift, where traditional media concepts are being transformed into new, more interconnected forms, by cultural/visual convergence, for example on the internet where specific concepts are gradually disappearing.” Budskapet och mediet hänger fortfarande samman, men en förändring har skett via digitala medier. Mediet sätter inte spelreglerna för hur innehållet framställs på samma sätt som tidigare.

20 Två frågor Vad säger Leckner om papperstidningens framtid?
Leckners text väcker många frågor om hur förhållandet mellan medier och budskap kommer se ut i framtiden, vad tror ni?


Ladda ner ppt "McLuhan: Understanding media"

Liknande presentationer


Google-annonser