Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningar (just nu)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningar (just nu)"— Presentationens avskrift:

1 Utbildningar (just nu)
Lärande, kommunikation och IT, 60p, campus Lärande, kommunikation och IT, 40p, halvfart distans Lärande, utbildning och IT, 40p, inriktning inom lärarutbildningen Breddmagisterutbildning Fortbildning för aktiva lärare

2 Magister 40p distans halvfart
HT VT HT VT Master 80p LKIT1 LKIT2 Läskurs alt. valfri kurs LKIT3 Examensarbete 20p Valfri inriktning Metod 1 Met/Verktyg Metod 2 Individuell specialisering Magister 40p LKIT1 LKIT2 Läskurs alt. valfri kurs Ex.- arbete 10p Metod 1 Met/Verktyg Metod 2 Magister 40p distans halvfart LKIT1 Met/Verktyg Metod 2-d LKIT3 Individuell specialisering LKIT2 Examensarbete 10p

3 Magisterprojekt Interaktiva föreläsningsdemonstrationer
Multimediautbildning inom processindustrin Simman i för träning av akutsjukvårdsteam Intranätsanvändning på företaget Mandator Intranätsanvändning på ett vägkontor i en liten kommun Webbsidan "unga kockar" Att skriva sig till läsning Skoltidningar på nätet Könsroller i spelande av Sims IT i en bosnisk skola

4 Projekt Etnografiska och interaktionsanalytiska studier av nya gymnasieformer där IKT har en central plats Användning av multimedia och spel i grundskolan Användning av simulering i sjuksköterskeutbildning Elektroniska journaler inom sjukvården Datorbaserat stöd i fysikundervisning

5 NAIL - nätverket för analys av interaktion och lärande
Arbetsgrupp som träffas för regelbundna datasessioner Fokus ligger på analys av interaktionsdata från olika lärandemiljöer En möjlighet att låta olika kompetenser mötas Nätverket är initierat ”underifrån” utifrån gemensamma målsättningar och intressen

6 IKT i utbildning Infrastruktur Synsätt och attityder Lärmiljöer
Tillgänglighet Fungerande miljöer Stöd Synsätt och attityder Visionärer och bakåtsträvare Motivation och intresse Olika pedagogiska idéer Lärmiljöer Laborationer, grupparbeten, enskilt arbete med datorer, simulering

7 Beskrivningar av lärandemiljöer
Teoretiska Kognitiva konflikter, studentcentrerat arbete, autentiska aktiviteter, multipla representationer, hifi-simuleringar, feedback, interaktivitet etc Teknik, typologier, instruktioner De olika faserna i PBL, olika moment i en laboration, vilket upplägg en kurs har etc Praxisbaserade Fokus på vad studenterna gör, de resurser som används, hur interaktion och innehåll relateras

8 Probeware

9 Velocity-time graph In reviewing the video recorded data, it was striking to see that the students approached the tasks in similar ways most of the time. The episode I am going to present could be seen as a typical example of such an approach. The assignment, as many other of the assignments in the lab course, could be seen as comprising three different phases: prediction, performance and evaluation. In the episode, the students where first asked to discuss and agree on how to move in front of a motion detector in such a way that they matched a pre-defined graph, that is, they were asked to make a prediction of the corresponding movement to the graph. This graph was the one that they should match. Second, in the performance phase, the students tried to match the pre-defined graph by walking in front of the motion detector. While doing this, the students could simultaneously observe a corresponding graph of their movement. Here we can see a graph that a couple of students have produced by walking in front of the detector. Third, in the evaluation phase, the students were instructed to discuss discrepancies between the pre-defined and the produced graph, and decide if the match between the graphs was good enough to continue with another assignment or if they were going to make another try. For instance, they could discuss this section and how they interpreted this as a change in direction instead of a change in velocity.

10 Problem: Studenters förståelse av mekanik
Studenters förståelse av hastighet, acceleration, kraft och liknande fenomen/begrepp baserar sig ofta på erfarenheter från andra praktiker än skolan Traditionell undervisning ger små effekter på test

11 Resultat efter kurs med Probeware

12 Vad gör Probeware effektivt? Några förslag
Det går snabbare och enklare Samarbete uppmuntras Studentstyrt och studentcentrerat angreppssätt Direkt återkoppling (”real-time graphing”) Multipla representationsformer

13 Graphs and Tracks

14 Other investigated activities
Simulation (Graphs & Tracks) Most assignments were solved by trial-and-error Textbook assignments Focus on equations: a = v / t, v = x / t, x = x0 + vt + 2at2, v2 = 2ax Traditional labs Motions and representations of motion, e.g., graphs, is often separated in time In another activity, or with other tasks, the kinematics the students had to deal with would be different. In the project, we have compared the interaction in such activities as the ones exemplified in episode I presented, with the interaction in other activities. For instance, some tasks in a simulation were solved by trial and error. In that case, the graph did not involve and references to motion and even if the spatiality of the graph was referred, the same was not true for the corresponding movement. The kinematics confronted in activities supported by probeware was also different from the kinematics presented in textbook assignments. Often textbooks present some equations summarising kinematics. The specific kind of kinematics students do with these equations, and the aspects that become focal in solving text book assignments, are often very different from the things that become central in the lab analysed here. The interaction was also different from the interaction in a traditional kinematics lab. For instance, the first part of a traditional lab is often used to set up the equipment, the second to collect data, and the third to plot a graph and calculate different kinds of results. Thus, the graphs in traditional labs do not index the phenomena in the same way as the activity analysed here. Instead, the graphs run the risk of becoming something separate and isolated, created by data collected at another occasion and therefore without any immediate connection to the temporality and spatiality of the movement.

15 Problem: relation mellan teori och praktik
Inom anestesi liksom annan yrkesutbildning upplevs relationen mellan teori och praktik som problematisk Simuleringar framställs ibland som en brygga mellan teori och praktik Utvärdering och implementeringen av simuleringar är problematisk

16 Exempel: Simulering i anestesi


Ladda ner ppt "Utbildningar (just nu)"

Liknande presentationer


Google-annonser