Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet 2003:2. Implicita volatilitetsindex baserat på DAX, OMX och S&P.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet 2003:2. Implicita volatilitetsindex baserat på DAX, OMX och S&P."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet 2003:2

2 Implicita volatilitetsindex baserat på DAX, OMX och S&P

3 Utlåning till allmänheten i storbankerna, december 2002. Sektorfördelad Diagram 2:1 Källa: Bankernas resultatrapporter

4 Förväntade konkurssannolikheter (EDF) för icke-finansiella företag i Norden och Tyskland Procent (logaritmisk skala) Källa: Moody’s KMV Diagram 2:24

5 Hushållens skulder i förhållande till disponibel inkomst och hushållens räntekvot Procent

6 Vändning och ljusning Återhämtning av konjunkturen och lägre osäkerhet Fortsatt svag betalningsförmåga hos företagen, men positiva signaler Stabil finansiell ställning i fastighetsföretagen, men fallande priser och ökade vakanser Skuldsättningen ökar i hushållen, men också en förbättrad finansiell ställning. Betalningsförmågan i hushållen minskat något.

7 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken Resultat före kreditförluster samt kreditförluster (netto) i storbankerna, summerat över fyra kvartal Miljarder kronor, 2003 års priser Diagram 3:2

8 Primärkapitalrelation Procent Diagram 3:22 Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

9 Förbättrad motståndskraft i bankerna Ökande lönsamhet och intjäning Stigande börskurser stärker försäkringsrörelser Låg intäktstillväxt Kostnadspress Låga kreditförluster Problem begränsade till vissa sektorer Givet huvudscenario och marknadsindikatorer ingen markant ökning framöver God kapitalstyrka

10 Simuleringsresultat Miljoner kronor Diagram 4:2 Källa: Riksbanken

11 Riksbankens roll som lender of last resort Möjligheten att ge likviditetsstöd är ett kraftfullt verktyg för att värna systemstabilitet Viktigt med ett tydligt krishanteringssystem som tydliggör rollfördelningen mellan Riksbanken och Regeringen Nödkredit bör endast ges till solventa och systemviktiga finansiella företag Likviditetsstöd bör användas restriktivt för att begränsa moral hazard… …det är också viktigt att olönsamma banker omstruktureras eller ordnat avvecklas – helst utan statlig inblandning.

12 Finansiell integration och ansvaret för det finansiella systemets stabilitet inom EU Organisationen av tillsynen av banker inom EU är huvudsakligen inriktad på juridiska enheter Nuvarande ordning otillräcklig om integrationen blir mer genomgripande Kombination av ökat samarbete och överstatlighet behövs


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet 2003:2. Implicita volatilitetsindex baserat på DAX, OMX och S&P."

Liknande presentationer


Google-annonser