Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fosfortilldelning i praktiken -En studie på 20 mjölkkobesättningar med fullfoder i Halland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fosfortilldelning i praktiken -En studie på 20 mjölkkobesättningar med fullfoder i Halland."— Presentationens avskrift:

1 Fosfortilldelning i praktiken -En studie på 20 mjölkkobesättningar med fullfoder i Halland

2 Greppa Näringen Hallands Husdjur Fosforläckage Fosfornorm Jordbruksverket och Lactamin

3 Syfte och mål Undersöka hur P-tilldelningen sker i mjölkkobesättningar med fullfodersystem Jämföra framräknad giva med verklig giva Jämföra verklig giva med nuvarande reviderade fosfornorm Få fram underlag för rekommendationer av fosfor till mjölkkor i fullfoderbesättningar

4 Undersöka hur P-tilldelningen sker i mjölkkobesättningar med fullfoder 20 fullfodergårdar i Halland AnalyCen P, Ca, Mg, K, Na, S och Se, Cu, Mn, Zn Ts-och Rp-halt

5 Provtagning Foderbordet 1 prov  15 gårdar 3 prov  5 gårdar

6 P-analys, % av ts Lägst 0,35 % P Högst 0,55 % P Rekommenderat genomsnitt 0,33% P

7 Jämföra framräknad giva med verklig giva Recept Formulär Endags- utfodringskontroll Egen tabell

8 Fodermedel Ensilage Spannmål Proteinmix Mineraler Övriga

9 P-analys + P-beräknad % av ts

10 Jämföra verklig giva med fosfornormen P-behov Endags- utfodringskontroll Genomsnitt

11 P-analys + P-norm % av ts Lägst P-behov 0,29 % Högst P-behov 0,37 %

12 Få fram underlag för rekommendationer av P till Mjölkkor i fullfoderbesättningar

13 Resultat och diskussion Fosfor -Analys, framräknat värde och rekommendation Ts- & Rp-halt -Hur skiljer sig analysen från det beräknade Homogenitet -Hur skiljer sig provtagningen Överskott -Hur följs normen

14 Analys, framräknat värde och rekommendation av P Tilldelningen överskrider normen

15 Ts-halt –hur skiljer sig analysen från det beräknade Lägst Ts-halt 33,1 % Högst Ts-halt 50,5 % Rekommenderad Ts-halt 40-60 %

16 Rp-halt –hur skiljer sig analysen från det beräknade Lägst Rp-halt 16,6% Högst Rp-halt 20,5 % Rekommenderat <18 %

17 Beräknad giva stämmer ganska bra med analyssvar Vad kan påverka - Fick jag exakt rätt mängd av de fodermedel som ingår i blandningen -Hur väl stämmer tabellvärden/näringsförteckningar -Hur homogen var blandningen -Själva provtagningen Analys vs Beräknat

18 Homogenitet 9 12 14 17b 18 b m s b m s b m s b m s b m s

19 Överskott –hur följs normen Tabell Överskottet Övriga mineraler

20 Mineral foderPP till-Över- Mineral-Över-Under- per ko%delningskott perskottfoderskott av Gårdg av tsg ko, gtotalt mineraler 195,20,4485,7151546,5Mixa 106 2100,00,4078,1-2-60,9Mixa 106 Na,Cu, 3222,00,4171,29,31091,6Spec. kby Na,Cu,Ca* 4107,30,3565,10,220,8Mixa 105 Na,Cu,Zn 594,40,3974,722,71632,7Mix låg 60,00,3688,418,74103,8SeMg,Na 7102,30,3667,6-1,4-124,4Mixa 105 Cu 8100,00,3674,46,3472,2spec.min.SeCu 9108,10,3868,60,0-1,2Mixa 106 Cu,Ca* 10238,00,4197,123,31814,6Spec. kbySe 11218,20,4271,65,6310,0Kby fullf 1238,20,4283,414,62296,1Kby fullfMg 1382,50,4366,53,1295,9kby mg07Se 14287,00,5599,630,11623,1Mixa 102SeCa* 15107,70,49108,133,82196,5Mgxtra 2,6 Na,Ca* 16151,30,4989,518,12156,6Kby fullfSe 17a0,00,4183,29,51430,1 SeNa 17b0,00,3871,820,7539,2 SeNa 18170,00,5491,532,23215,4Mixa 106 19223,90,52107,443,22891,2delta mixer Na 200,00,3983,01,7252,3 Medel116,50,4282,214,51319,1

21 Hur påverkar mineralfodret GårdP %P frånCa/P-kvotmineralerMineral-P % av tsP av tsmineral- per kofoder utanbehov i % foder %foderg mineralfoder 10,4414,50,295Mixa 1060,380,35 20,43,80,2100Mixa 1060,380,37 30,4123,61,5222Spec kby0,310,32 40,4115,60,8107Mixa 1050,350,33 50,3915,30,694Deltamlåg0,330,29 70,3614,10,8102Mixa 1050,310,34 80,3615,40,9100spec vb0,300,34 90,38220,2108Mixa 1060,300,34 100,4128,40,5238Spec kby0,290,35 110,4224,60,2218Kbyfullf0,320,33 120,424,60,238Kbyfullf0,400,34 130,4322,40,783kbymg070,330,32 140,5533,70,8287Mixa 1020,360,35 150,494,82,6108Mgxtra2,60,470,36 160,4912,90,2151Kbyfullf0,430,34 180,5422,20,2170Mixa1060,420,31 190,52200,6224Deltamixer0,420,33

22 Slutsatser De flesta gårdar kan och bör sänka P- givan Beräkningar i endags-utfodringskontroll stämmer ganska bra Analyser kan löna sig

23


Ladda ner ppt "Fosfortilldelning i praktiken -En studie på 20 mjölkkobesättningar med fullfoder i Halland."

Liknande presentationer


Google-annonser