Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Sundsbroskolan 24 januari 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Sundsbroskolan 24 januari 2011"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Sundsbroskolan 24 januari 2011

2 Måndagen den 24 januari Kort prestation av läget på skolan
Våren 2011 Lokalerna Arbetsklimatet på skolan Föräldraforum 7/2, 8/3, 6/4 kl 18.30 Åhörardag 4/2, 14/2 och 16/2 Nya läroplanen Möte i respektive basgrupp ca kl 18.30

3 Sundsbroskolan Just nu 312 elever 22 lärare 10 övrig personal
Förberedelseklass 26 elever

4 Elevantalet 10/11 ~310 elever 11/12 ~285 elever 12/13 ~320 elever

5 Ängsslätt tar över ytterligare lokaler
Kalkgrundet förskolan Flintrännan g+h Äng- slätt Elev- café Biblioteket Skolrestaurang Kansli Saltholm a+b+s Pepparholm e+f+p

6 Lokaler Nya bord och stolar i matsalen
Bänkar ska snickras under elevens valdagarna Skadegörelse i kapprum

7 Arbetsklimat 6:orna har börjat hitta rutiner
Värdesaker ska stanna hemma 24/seven Konflikter-Mobbning Incidentrapporterna har minskat

8 Skolarbetet När eleven har svårt att nå målen eller är svårmotiverade …arbetar vi genom ett individuellt engagemang för varje enskild elev i grupperna

9 Föräldrar Få tillräckligt med sömn Skapa rutin för läxläsning
Håll kontakt med skolan Respektera skolplikten Prata väl om skolan -Att vara tonårsförälder: Cope på hemsidan

10 Under våren Åhörardagar Utvecklingssamtal efter februarilovet
Gymnasieval för skolår 9 , skrivs ut undertecknas och lämnas till Julija senast den 1 mars Prao i skolår 8 v 10 Avslutningsfest för skolår 9 den torsdagen den 9 juni

11 Åhörardagar Fredag 4/2, måndag 14/2 och onsdagen den 16/2 Program
Besök i klassrummen Fika med rektor i matsalen, möjlighet till frågestund Besök i klassrummen (ons.16/2 till 12.30) Fika med rektor i matsalen, möjlighet till frågestund och reflektion över besöket (onsdag den 16/ ) Boka er på listorna hos infoläraren så att vi kan beräkna fika och lunch dessa dagar

12 ”Mina föräldrar är välkomna att hälsa på i skolan”

13 Nya läroplanen nästa läsår 11/12
Skolår 9 läser och får slutbetyg enligt gamla läroplanen, Lpo 94 Skolår 8 läser och får betyg HT 11 enligt nya läroplanen, Lgr 11 Skolår 6 och 7 läser enligt nya läroplanen, Lgr 11 men får inga betyg läsåret 11/12

14 Läsåret 12/13 Skolår 6-9 får höst och vårbetyg enligt nya läroplanen
Kompetensutveckling för lärarena under

15 Nya betygsskalan A A B C Betyg D innebär att E är uppfyllt och övervägande del för C D E Betyg E innebär att kunskapskravet för E är uppfyllt till sin helhet F

16 Kunskapstrappan Betygsprogression i det nya betygssystemet HT 11 E C A
Fakta Fakta Fakta Grundläggande Goda Mycket goda Förståelse Förståelse Förståelse Beskriva och Beskriva och koppla Beskriva och generaliserar exemplifiera ihop delar till helheter Analys Analys Analys Enkel motivering Utvecklad motivering Välutvecklade och nyanserade motiveringar

17 Håll dig informerad och var med och påverka det som händer på Sundsbro
Föräldraforum 7/2, 8/3, 6/4 kl i personalrummet (Elevnewset, mejladresser, telefonnummer, schema och frånvarohanteringssystem hittar ni där) Åhörardagarna fre 4/2, mån 14/2 och ons den 16/2


Ladda ner ppt "Välkommen till Sundsbroskolan 24 januari 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser