Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer HSU

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer HSU"— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer HSU 120111

2 Hudcancer Tre typer: malignt melanom, skivepitelcancer och basal-cellscancer Hudcancer (exkl basalcellscancer) är den tredje vanligaste cancerformen och ökar snabbast i Sverige. Västsverige har generellt högre incidens. Maligna melanom är dödsorsak för ca 400 personer i Sverige och ca 60 personer i regionen per år Tidig diagnostik och behandling är viktig vid malignt melanom

3 Handlingsplan – åtgärder (1)
Sjukhusens hudkliniker har ansvar för att fortlöpande vidareutveckla och effektivisera mottagningsverksamheten. I mottagningsverksamheten bör allmänläkare fortlöpande vidareutbildas i diagnostik och behandling av misstänkta hudtumörer. En regiongemensam plan för vidareutbildning av allmänläkare bör utarbetas. En standardremiss ska implementeras i primärvården för remittering av patienter med misstänkta hudförändringar. En integrering av remissen i pv:s journalsystem undersöks.

4 Handlingsplan – åtgärder (2)
En försöksverksamhet med teledermatoskopi genomförs under 2012 vid två hudkliniker och ca 15 vårdcentraler i regionen för att ytterligare förbättra remisserna från pv. Finansiering av SKL. Hudläkarkompetensen behöver långsiktigt förstärkas för att kunna upprätthålla en god hudsjukvård i regionen. Behovet av hudläkare inkl ST-tjänster utreds inom arbetet för kompetensförsörjningsplan 2012 – 2016.


Ladda ner ppt "Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer HSU"

Liknande presentationer


Google-annonser