Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmarklustret Etapp 3 av Uthållig kommun. Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept. Uppstarts- konferens. ”Delningstid” 3-9/3 Inlämning av beslut 15/3 Avdelnings-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmarklustret Etapp 3 av Uthållig kommun. Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept. Uppstarts- konferens. ”Delningstid” 3-9/3 Inlämning av beslut 15/3 Avdelnings-"— Presentationens avskrift:

1 Kalmarklustret Etapp 3 av Uthållig kommun

2 Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept. Uppstarts- konferens. ”Delningstid” 3-9/3 Inlämning av beslut 15/3 Avdelnings- beslut 22/3 GD-beslut 28/3 Rapport till Näringdep. 1/4 Utlysning Val av deltagar- kommuner Samråds- möte 17/2 Klustersam- ordnarmöte 22/2 Tidsplanering

3 Uppdraget enligt regleringsbrevet ”Myndigheten ska även förbereda och inleda arbete med en tredje etapp av ”Uthållig kommun”. Arbetet i den tredje etappen ska inriktas mot utveckling, tillämpning och spridning av spjutspetsexempel med avseende på metoder för kommuners arbete att skapa förutsättningar för uthållig energianvändning lokalt och regionalt, bl.a. genom samordning med fysisk planering, transportinfrastrukturplanering och näringspolitik. Samordning ska ske med det arbete som bedrivs inom Delegationen för hållbara städer (Jo 1968:A). Synergier ska sökas med arbetet med regionala klimat- och energistrategier, inkl. arbetet inom pilotlänen för grön omställning. Förberedelsearbetet av den tredje etappen ska ske i samråd med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och landsting, samt redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2011.”

4 Energimyndighetens stöd till kommuner Medborgare och företag = EKR + checkar Internt i org. = EE-stöd UK 3 = Geografiska ytan???

5 Uthållig kommun, etapp 3 Energismart fysisk planering Vind/förnybart Krav vid nybyggnation/ ombyggnation Transporter/ transportinfrastruktur Näringspolitik Nätverk kring hur kommunen stöttar små nya Cleantech företag Ev. ny Energi Spinoff Contest Ny kommunal energiplanering Aktuella forskningsprogram inom UK Fokus på företagsutveckling inom samma områden som ovan. Koppling av EKS till fysisk planering Företagens roll i EKS:en. Resultat kring brainstorming för UK 3

6 Vad betyder spjutspetsexempel? Spjutspetsexempel kan se olika ut beroende på kommuntyp. Kan handla om alltifrån enskilda tekniskt avancerade lösningar till metoder för att gå från ord/exempel till storskalig implementering. Ska tjäna som inspiration för andra – såväl nationellt som internationellt.

7 Kriterier för deltagande och urval? Urvalskriterier? Villig använda egna medel för projekt under nästa etapp ”Typ” av kommun Ev. ytterligare kriterier beroende på vilket ”spår” man vill jobba med. Beskrivning av de projekt som kommunen avser fördjupa. Kriterier för att få delta i UK 3? Tydlig organisation för genomförandet. Antagen energi- och klimatstrategi för hela det geografiska området. Kommunen har sökt ee-stödet. Ev. ytterligare kriterier beroende på vilket ”spår” man vill jobba med. Önskvärt Intresseanmälan till olika ämnesområden inom nästa etapp. Politisk enighet om visionen och målen för energi och klimatarbetet samt för deltagandet i Uthållig kommun. Ca 30 (?) deltagarkommuner, kan vara både nya och gamla.

8 Energimyndighetens roll inom Uthållig kommun Att skapa förutsättningarna för nätverkssamverkan mellan kommuner som vill vara med och utveckla spjutspetsexempel inom områdena fysisk planering, näringslivsutveckling och energi- och klimatstrategier Att upprätthålla nätverksstrukturen så att andra parter kan testa nya idéer i nätverket Att bidra med resurser för olika projekt inom tidigare skisserade områden (8-10 mkr avsätts inom enhetens budget)

9 2011-2014 Övergripande processutveckling för att integrera energifrågor och energi- och klimatstrategin i det politiska arbetet 2011-2012 Projektperiod 1 2012-2014 Projektperiod 2 Etappindelning

10 Tankar från samrådsmötet Dela in etapp 3 i minst två olika spår med olika kriterier (näringsliv o fysisk planering). Tydliggör den regionala nivåns roll. Utlysningstiden på tok för kort. Politikerna måste få en mer framskjuten roll. Samrådsgrupp med utpekade myndigheter och SKL under hela etapp 3 för maximal samverkan.

11 Tänkbara mål – en konkretisering Deltagarkommunerna ska i slutet på programperioden kunna visa på en integrerad planeringsmodell för: ”lagkrav”  ÖP & DP  Energi- och klimatstrategier. Deltagarkommunerna har en planering som präglas av mer energieffektivitet och nytänkande rörande transporter, förnybara bränslen och energisnålt byggande än innan programstarten. Deltagarkommunerna har ökat sitt samarbete med näringslivet inom energi- och klimatområdet, särskilt inom planeringssektorn. Stödjande projekt har startats i 75 % (?) av kommunerna. Alla enskilda projekt inom programmet bör kunna utvärderas kvantitativt. Under programperioden ska kontinuerlig samverkan ske med utpekade samrådsparter i syfte att hitta gemensamma projekt samt gemensamt bidra till att sprida spjutspetsexempel både nationellt och internationellt. Under programperioden ska varje kommun ha varit med och tagit fram 1-2 spjutspetsexempel.


Ladda ner ppt "Kalmarklustret Etapp 3 av Uthållig kommun. Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept. Uppstarts- konferens. ”Delningstid” 3-9/3 Inlämning av beslut 15/3 Avdelnings-"

Liknande presentationer


Google-annonser