Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsprogram för hållbara transporter 2013 - 2015 Handlingsprogram för hållbara transporter 2013-2015 är ett program för tillväxt och utveckling i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsprogram för hållbara transporter 2013 - 2015 Handlingsprogram för hållbara transporter 2013-2015 är ett program för tillväxt och utveckling i."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsprogram för hållbara transporter 2013 - 2015 Handlingsprogram för hållbara transporter 2013-2015 är ett program för tillväxt och utveckling i Västra Götaland inom området hållbara transporter. Programmet är ett samarbete inom Västra Götalandsregionen mellan regionutvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden.

2 A. Utmaningar A1. Globala utmaningar och regionala lösningar med internationell attraktivitet A2. Regionala transporter - behov av omställning A3. Innovation i transportsektorn – drivkraft för regional utveckling

3

4

5 B. Programmets tematiska inriktning - Tillväxt och utveckling genom omställning inom tre områden B1 Energieffektiv transportteknik B2 Förnybara bränslen B3 Samhällsplanering och överflyttning B4 Regional samordnad strategi inom och mellan de tre områdena

6 B1 Energieffektiv transportteknik Planera för hög andel elektrifierad kollektivtrafik Regional gemensam strategi för elektromobilitet Stötta fordon med helelektriska och delelektriska drivsystem Energieffektivare användning av biogas

7 B2 Förnybara bränslen Plan för omställning av bränslen Stödja energieffektiv produktion och användning av biogas Stötta att andelen fordon med förnybara bränslen (inkl el) ökar Nationellt ledande i utvecklingen av alternativa bränslen

8 B3 Samhällsplanering och överflyttning Kollektivtrafiksaspekter i den fysiska planeringen Forskning, utveckling, innovation inom kollektivtrafiken Test och demo i Västra Götaland Intermodala lösningar för hela resan; person och gods Resenärscentrerade lösningar och tjänster Vardagsresande Transporteffektivitet för gods Fler ska gå och cykla

9 B4 Regional samordnad strategi inom och mellan de tre områdena Åtgärder för ökad energieffektivitet, högre andel förnybara bränslen och ökad transporteffektivitet i samhället är tre delar vilka behöver utvecklas samtidigt och integrerat. Strategier för delarna och för hur dessa delar ska samordnas är en prioriterad fråga.


Ladda ner ppt "Handlingsprogram för hållbara transporter 2013 - 2015 Handlingsprogram för hållbara transporter 2013-2015 är ett program för tillväxt och utveckling i."

Liknande presentationer


Google-annonser