Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiportalen 15 februari 2006 Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiportalen 15 februari 2006 Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson."— Presentationens avskrift:

1 Energiportalen 15 februari 2006 Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson

2 Energiportalen 15 februari 2006 Varför forska om transporter och energianvändning? 25% växer snabbast komplexitet framtida trender och åtgärder i samhället säkrare förutsägelser och effektivare åtgärder kräver förståelse av sambanden

3 Energiportalen 15 februari 2006 - Transport efterfrågan trafikalstring Fördelning på transportmedel Vägval Socio ekonomisk a faktorer Fysisk planering, lokalisering Trafik- planering Gatu- och vägnät Trafikarbete fkm fördelat på gatunätet Körmönster Områdestyp Trafik reglering Vägens kondition Totalt avgasutsläpp och bränsleförbrukning Emissionsfaktorer Bränsleförbrukning/km Fordon Förare Gatuutformning Trafikalstring och bränsle- förbrukning

4 Energiportalen 15 februari 2006 Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda resor/fordon

5 Energiportalen 15 februari 2006 Övergripande nivå Påverka omfattningen av motoriserade transporter – exempel på forskning 26 % av alla bilresor är kortare än 3 km – överförning av korta resor till gång eller cykel Planeringens betydelse – Exempel externa affärsetableringars påverkan på bränsleförbrukning och utsläpp

6 Energiportalen 15 februari 2006 Mellannivå Energieffektivitet i färdmedelsval – exempel på forskning Energieffektivaste färdsätt – i många fall att åka tillsammans Forskning om kollektivtrafikens förutsättningar Resenärernas värdering av olika aspekter i kollektivtrafiken

7 Energiportalen 15 februari 2006 Detaljerad nivå påverka energianvändningen för enskilda resor/fordon – exempel på forskning Bränslen Motorer, drivlina och avgasrening Hur fordonen används Fordons körmönster – påverkan på energiförbrukning Fordons körmönster samband med gatutyp/utformning, trafik, förare och bil Förarstöd för energieffektiv navigering Förarstöd för energieffektiv körstil Andra inom Energiportalen

8 Energiportalen 15 februari 2006 Vår poäng – se på systemet utifrån de olika nivåerna Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda resor/fordon

9 Energiportalen 15 februari 2006 Postrar IMPACT - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om implementering av hållbara transporter Förarstöd för lägre bränsleförbrukning Non-local Effects of External Environment on Driving Patterns Sustainable transports in the City of Malmö - a part of the EU-project CIVITAS, SMILE Broschyr: WALCYNG How to replace short car trips with walking and cycling


Ladda ner ppt "Energiportalen 15 februari 2006 Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson."

Liknande presentationer


Google-annonser