Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sigmund Freud 1856-1939.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sigmund Freud 1856-1939."— Presentationens avskrift:

1 Sigmund Freud

2 Uttryck från Freud Freudiansk felsägning / Freudian slip
Oidipalkonflikt Superego Det anala stadiet Förträngda minnen Penisavund

3 Freuds karriär Studerade till läkare vid Wiens Univ.
Började som neurolog Var mycket övertygad om kokainets gynsamma effekter i behandling av olika sjukdomar Freud var mycket angelägen om att bli känd för vetenskapliga gärningar Studerade under Charcot vid sjukhuset i Paris.

4 Hysteriska kvinnor

5 Hysteri I slutet av 1800-talet var hysteri en mycket vanlig diagnos, särskilt bland kvinnor. En slags neuros som får uttryck i olika slags kroppsliga symtom som t.ex. plötslig blindhet/dövhet, svimningar Hysteri tycktes vara mycket starkt knuten till sexualitet som kvinnor tidigare i hög grad var tvingade att undertrycka. Livmoder -> gr. hyste'ra -> Hysteri Freud började utveckla nya behandlingsformer för sina hysteriska patienter

6 Behandling av hysterikor
Det visade sig att hypnos inte var den bästa behandlingsmetoden Freud upptäckte att kvinnor ville TALA om sina innersta känslor och tankar Genom sina terapistunder med hysterikor började Freud prata om termer som bortträngning och det omedvetna

7 Freuds arbetsrum

8 Dora – brottstycke av en hysterieanalys
en 17-årig flicka som kommer till Freud på sin faders begäran. Hon uppvisar en mängd hysteriska symtom: nervös hosta, röstbortfall, håglöshet, antydda självmordstankar, svimningar, släpande gång Freud undersöker flickan utifrån sina analysmetoder, den s.k. psykoanalysen samt drömtydningen.

9 Psykoanalysyn är: en grupp teorier om människans psyke
en terapeutisk metod för att behandla psykiska åkommor och lindra mänskligt lidande en metod för att vinna kunskap om det mänskliga psyket.

10 Psykoanalysen som terapi
Terapeuten och patienten träffas ofta, 3-5 gånger per vecka Patienten får associera fritt – fri association betyder att man får fritt berätta om innehållet i sina tankar och känslor Terapeuten tolkar sen innehållet

11 Terapimetoder Transferens = känsloöverföring
Drag från tidigare människorelationer kan uppkomma under terapin Detta kommer fram i t.ex. Klientens tolkningar av det som terapeuten säger Terapeuten kan använda tolkningen av klientens transferens som terapimaterial

12 Drömtydning som metod Drömmarna är kungsvägen till det omedvetna
Freud ansåg att materialet i en dröm mest består av bortträngningar av sexuella önskningar som kan föras tillbaka på barndomen då de ansågs som helt oacceptabla. I drömtydningen arbetada Freud med fasta symboler av sexuell karaktär. Alla långa och spetsiga föremål, t.ex. knivar och torn, symboliserade det manliga könsorganet och alla ihåliga föremål som väskor, hål och grottor symboliserade det kvinnliga.

13 Den psykodynamiska teorin
Bygger på den psykoanalytiska teorin och den psykoanalytiska terapimetoden Finns en mängd olika teorier som alla bygger på Freuds tankar Använder sig fortvarande av drömmar, fri association och tror på att en msk har ett undermedvetande Man väljer att gå i psykodynamisk terapi t.ex. om man är intresserad av hur ens barndom har påverkat ens personlighet. Det finns många psykoterapeuter som har fått den psykodynamiska terapiutbildningen

14 Det omedvetna Det mänskliga psyket har tre delar:
Det medvetna (det man kan prata om)‏ Det förmedvetna (som vi inte är medvetna om just nu men som vi kan bli medvetna om)‏ Det omedvetna (vi kan inte nå dit, men kan få kunskap om det genom att analysera våra handlingar eller drömmar)‏ Det omedvetna har enligt psykodynamisk teori en stor inverkan på vårt beteende, tankar och känslor Svårt att göra reliabla antagande om innehållet i det omedvetna -> svårt att vetenskapligt bekräfta antaganden

15 Det mentala isberget

16 Vad kan det finnas i det omedvetna?
Olika drifter: Dödsdrift = Thanatos Livsdrift = Libido Sexuella drifter Aggressiva drifter Penisavund Kastrationsångest

17 Empirisk stöd för det omedvetna
Experiment med s.k. Subliminala meddelanden Subliminala meddelanden = sådant som man inte lägger märke till, det registreras endast i vårt omedvetna. Subliminala meddelanden har en effekt på en människas handlingar T.ex. en motiv på havet ”primar” för ord som hör ihop med havet

18 Psykodynamisk tolkning
Innehållet i människans medvetna tolkas som avspeglingar av innehållet i hennes omedvetna Enkätundersökningar kan t.ex. Inte berätta hela sanningen om en person personlighet När msk:n kan fritt uttrycka sig (t.ex. I terapin) kan man avslöja sådant som gör det möjligt att förstå vad som sker i det omedvetna

19 Psykets dynamik DYNAMIK = ATT OLIKA KRAFTER ÄR I STÄNDIG RÖRELSE
Utveckling och hela existens ses som en balansgång mellan mellan olika motstridiga krafter Psykets tre delar: ID EGO SUPEREGO

20 Psykets olika delar

21 Psykets olika delar ID = De djuriska drifter vi har, helt omedvetet, agerar enligt lustprincipen SUPEREGO= Vår moral, vårt samvete, kräver att individen skall styra och reglera sina drifter EGO = försöker att balansera mellan de här två krafterna, agerar enligt verklighetsprincipen

22

23 Psykets konflikter Om det finns många starka omedvetna konflikter en msk:s omedvetna kan detta binda för mycket psykisk energi Egot har då begränsade resurser att agera Detta kan leda till att individen använder sig av för hårda metoder som leder i sin tur till psykiskt lidande

24 Barndomens betydelse Den psykodynamiska teorin betonas de signifikanta personernas och uppväxtmiljöns betydelse för personlighetens utveckling Id, Ego och Superego byggs up under individens fem första levnadsår Ångestfyllda föräldrar -> barnet kan som vuxen ha anlag för att drabbas av ångest

25 Psykoanalysens betydelse
Ett oförnekligt stort inflytande på den västerländska kulturen och tankevärlden Största förtjänster: Barndomens betydelse Det omedvetnas betydelse Behandling av psykiska störningar Sexuella utvecklingens betydelse


Ladda ner ppt "Sigmund Freud 1856-1939."

Liknande presentationer


Google-annonser