Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marieholms- / Partihallsförbindelsen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marieholms- / Partihallsförbindelsen"— Presentationens avskrift:

1 Marieholms- / Partihallsförbindelsen
Marieholms- / Partihallsförbindelsen Partihallsförbindelsen

2 Säkerhetsarbete Partihallsförbindelsen
Skyddsutrustning Säkerhetsgenomgång Riskinventering (blockvis) Obs-, tillbuds-, olycksrapportering Skyddsronder Arbetsberedningar Temporära konstruktioner ”Internremiss” av ritningar hos produktionen Kontakt med Arbetsmiljöverket (skyddsronder) Partihallsförbindelsen

3 Skyddsutrustning Hjälm Varselkläder Skyddsskor Skyddsglasögon Handskar
AGERA VID AVVIKELSE Partihallsförbindelsen

4 Säkerhetsgenomgång Alla som skall jobba i projektet
Arbetsplatsinformation Ordnings- och skyddsregler Genomgång risker 1-1,5 tim/pers Behörigheter Kvittering

5 Riskiventering Blockvis (8 st) Uppdateras kontinuerligt
Nya risker? Kan något strykas? Måste de omvärderas? Samordnas på projektet Samordnas med Trafikverket

6 Obs-, tillbuds, olycksrapportering
Följs upp Sammanställs, analyseras och kvantifieras Gås igenom på olika möten Anslås

7 Skyddsrond Varje vecka Anslås Följs upp
Anger ansvar och när åtgärd skall vara gjord Olika fokusområden enligt rullande schema Bjuder in deltagare från andra projekt

8 Arbetsberedningar Görs blockvis Berörd personal deltar
Fokus på arbetsmiljö Delges beställaren

9 Temporära konstruktioner
Gör enligt ny Skanska-modell Ansvarig utses Granskas av ”oberoende”

10 Internremiss av ritningar hos produktionen
Görs blockvis Fokus på arbetsmiljö Fokus på byggbarhet Produktionsfrågor jobbas in i konstruktionen

11 Kontakt med Arbetsmiljöverket
Sker kvartalsvis Skyddsrond på arbetsplatsen Genomgång av kommande moment Genomgång av aktuella frågor Genomgång av risker


Ladda ner ppt "Marieholms- / Partihallsförbindelsen"

Liknande presentationer


Google-annonser