Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NÄSBYPARKSKOLAN 2011-09-27. DAGORDNING •INLEDNING –Kort presentation av deltagarna –Kort bakgrund till projektet •TIDER •HUR VI KOMMER ATT JOBBA –Projektplanen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NÄSBYPARKSKOLAN 2011-09-27. DAGORDNING •INLEDNING –Kort presentation av deltagarna –Kort bakgrund till projektet •TIDER •HUR VI KOMMER ATT JOBBA –Projektplanen."— Presentationens avskrift:

1 NÄSBYPARKSKOLAN 2011-09-27

2 DAGORDNING •INLEDNING –Kort presentation av deltagarna –Kort bakgrund till projektet •TIDER •HUR VI KOMMER ATT JOBBA –Projektplanen –Arbetsmiljöplan –Miljöprogram •HUR VI KOMMER IGÅNG INPLANERADE MÖTEN MED ARKITEKTEN •NÅGRA BILDER FRÅN RAMPROGRAMMET •SYNPUNKTER •FRÅGOR 2011-06-28

3 ORGANISATION 2011-06-28 StyrgruppKommer att tillsättas Projektledning –Ann-Charlotte SaadiehProjektchef –Eva KullgrenProgram och tidiga skeden –Johan DoktareProjektledare –Jonas HellströmProjektledare tidiga skeden –Mohammed BensafiProjekteringsledare –Karl KristofferssonByggledare Skolans referensgrupperKommer att utses

4 PROJEKTÖRER 2011-06-28 -Arkitekt, inredning, landskapCederwalls -KonstruktörCederwalls -VVS och styrFurst -ElK-konsult -BrandBengt Dahlgren -Miljö -Tillgänglighet -Fukt -Akustik -mfl

5 TIDER 2011-06-28 -Ramprogram klart 2009-08 -Programarbete startar oktober 2011 -Projektering startar preliminärt januari 2012 -Byggstart kan ske hösten 2012? -Inflyttning i etapper? Huvudtidplan och genomförandeplanering upprättas hösten 2011

6 PROJEKTPLAN 2011-06-28 •Projektorientering •Organisation •Omfattning och genomförande •Tidsstyrning •Ekonomistyrning •Upphandling och inköp •Samordning •Dokument- och leveransstyrning •Uthyrning •Kommunikation •Kvalitétstyrning •Miljöstyrning •Arbetsmiljöstyrning •Riskanalys •Försäkringsskydd •Besiktningar och kontroller •Projektavslutning •Revision

7 ARBETSMILJÖPLAN 2011-06-28 •Revisionshistorik •Uppgifter om projektet •Arbetsmiljöorganisation •Risköversiktsarbetes storlek enl AFS 1998:3§7 •Åtgärder efter riskinventering •Riskinventering och åtgärdsprogram efter projektering •Ordnings- och skyddsregler •Olyckor och tillbud

8 HUR KOMMER VI IGÅNG 2011-06-28 Projektörer och projektledning startklara Tillsätta referensgrupper T ex NO, specialsalar, F-3, 4-6, 7-9, administration, bibliotek, vaktmästeri, IT, personal, slöjd etc Referensgruppsmöten med arkitekten Miljöprogram upprättas Funktionsanalyser och gestaltning Tekniska konsulter tar fram tekniska krav Sammanställs i ett byggnadsprogram med rumsfunktionskort

9 INPLANERADE MÖTEN 2011-06-28 Förslag på möten med skolan och arkitekten 5 oktober 11 oktober 12 oktober Möten med projektörerna kommer att ske varannan vecka i skolan. I samband med dessa möten hålls även referensgruppsmöten med skolan.

10 2011-06-28 BILDER FRÅN RAMPROGRAMMET

11 2011-06-28 FRÅGOR OCH SYNPUNKTER


Ladda ner ppt "NÄSBYPARKSKOLAN 2011-09-27. DAGORDNING •INLEDNING –Kort presentation av deltagarna –Kort bakgrund till projektet •TIDER •HUR VI KOMMER ATT JOBBA –Projektplanen."

Liknande presentationer


Google-annonser