Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Släntbeteckningar kan behållas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Släntbeteckningar kan behållas"— Presentationens avskrift:

1 Släntbeteckningar kan behållas

2 ”Darriga” ej mjukgjorda höjdkurvor vid ojämn terräng

3 Att tänka på vid höjdkurvgenerering
Att generera höjdkurvor även utanför kommungränsen, ca 100 m är praktiskt, och ger ingen större merkostnad. Färdiga höjdkurvor bör mjukas upp för att ge ett bättre visuellt intryck och inte bli för “darriga”. Höjdkurvor är tunga! De bör klippas upp i lagom stora rutor (t ex 2.5 x 2.5 km) för att inte karthanteringsprogrammet ska krokna med orimligt långa väntetider som följd när en höjdkurva ska delas p g a nybyggnad.

4 Exempel på mjukgjorda höjdkurvor ur NNH utan extra editering
Exempel på mjukgjorda höjdkurvor ur NNH utan extra editering. Ekvidistans 1 m

5 Exempel höjdkurvor fastighetskartan

6 Exempel på mjukgjorda höjdkurvor ur NNH-laserdata utan extra editering
Exempel på mjukgjorda höjdkurvor ur NNH-laserdata utan extra editering. Ekvidistans 1 m

7 Att tänka på vid höjdkurvgenerering
Testa konsultens teknik för genereringen av höjdkurvor med hjälp av minst ett par provrutor över såväl bebyggd miljö som landsbygd och strandlinjer. Studera resultatet i provrutan vad avser graden av mjukgörning av höjdkurvor samt överensstämmelse I höjd med befintliga höjdkurvor och vattennivåer. Spara ev alla undanhållna höjdkurvor om behov finns hos ledningsdragarna. Spara även alla gamla höjdkurvor vid sidan om kartbasen.

8 Exempel på provruta 65625_1275

9 Att tänka på vid höjdkurvgenerering
* Konsult bör utföra undanhållning av höjdkurvor i byggnader och vägar. Kommunen tillhandahåller nödvändigt baskarteunderlag. Konsult som anlitas för höjdkurvgenerering måste kunna hantera genereringen av strand-nära höjdkurvor, liksom annan editering vid broar m m. Ska förfinad editering vid t ex broar utföras ge-nomgående av konsult eller görs det efter behov i form av punktvisa insatser? Kostnadsfråga! Kontroll av höjdkurvor ur laserdata bör alltid göras där höjduppgifter är viktiga.


Ladda ner ppt "Släntbeteckningar kan behållas"

Liknande presentationer


Google-annonser