Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Webb 2.0 i utbildningen. Ett mer digitalt samhälle kunskaps.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Webb 2.0 i utbildningen. Ett mer digitalt samhälle kunskaps."— Presentationens avskrift:

1 Webb 2.0 i utbildningen

2 Ett mer digitalt samhälle kunskaps

3 Digital kompetens…

4 …digitala klyftor

5 Nätgenerationen..eller Lunargenerationen, Homo Zappiens, Digital natives, The New Millennium Learners, The Gamer Generation och så vidare…

6 Den sociala webben / Webb 2.0

7 Ett mer digitalt samhälle Digital kompetens Digitala klyftor Nätgenerationen Den sociala webben/Webb 2.0 Hur påverkar det utbildningen?

8 Facebook Sociala nätverk Kommunikation Digital identitet Framtida arbete Den sociala webben

9 Lätt att publicera innehåll Skapa och dela med dig

10 Senaste inlägg Arkiv Kategorier We don´t hate the media, we become the media webbpedagogik.wordpress.com/ hermods.wordpress.com/ Bloggar Personliga bloggar Marknadsföring Politiska bloggar Blogg som virtuellt minne Blogg som lärverktyg

11 Bloggen som lärverktyg Arkiv och kategorier skapar överblick på lärprocessen En motiverande och kontinuerlig process Konstruktivistiskt lärande För den studerande Inte bara text. Video, presentationer, ljud och bilder Personlig lärmiljö

12 Bloggen som lärverktyg För läraren - RSS Läraren kan på ett överskådligt sätt följa eleverna med RSS Varje inlägg som elever gör skickas automatiskt till lärarens RSS-läsare Läraren kan kommentera direkt i bloggen.

13 Video Presentationer Bilder

14 Samarbete Google Docs Wikis / WikipediaWikipedia Flickr – The Commons

15

16 Nya maktarenor Det virtuella Samhällets maktarenor Bloggvärlden Sociala nätverk och Sociala medier Virtuella världar Kollaborativa system Guide till det virtuella samhället – Bengt Wahlström

17 Politik i det virtuella samhället “Det finns ett gap mellan dem som förstår sig på den virtuella verkligheten och dem som inte gör det. Och det är just en maktfråga. Inflytande i verkliga livet kommer i allt högre grad att förutsätta att man förstår sig på Makt 2.0.” (SvD, 3 december 2007). John Edwards Feeling Pretty John Edwards - Hair George Allen introduces "Macaca"

18 Nya vägar till kunskap? Digitala lärresurser – Google Earth

19 RSS-läsare Diigo Blogg Verktyg för att hantera information

20 RSS

21 En nyckelkompetens för livslångt lärande ”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikations- ändamål. Användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.” Digital kompetens

22 Hur ser diskussionen ut hos er? •Digital kompetens rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att klara sig i kunskapssamhället Norska Stortinget •Förmågan att snabbt hitta kunskap kommer att vara viktigare än kunskapen i sig George Siemens •I ett konstant uppkopplat samhälle blir kritiskt tänkande av allt större vikt. (The Horizon Report, 2007) •Digitala klyftor

23 Webb 2.0 i utbildningen •Verktyg som stöder det livslånga lärandet? •Personliga lärmiljöer, E-portfolio •Verktyg för flexibel undervisning •Bloggar, wikis och sociala nätverk •Nya digitala lärresurser

24 Tips att komma igång •Testa webb 2.0 ur ett pedagogiskt perspektiv. •Varför inte starta en wiki nästa gång ni grupparbetar? •Läs bloggar •Använd RSS


Ladda ner ppt "Webb 2.0 i utbildningen. Ett mer digitalt samhälle kunskaps."

Liknande presentationer


Google-annonser