Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-06-231 Tillämpning av felinjicering på Blueberry3D Andreas Ögren 2000-12-20 www.st.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-06-231 Tillämpning av felinjicering på Blueberry3D Andreas Ögren 2000-12-20 www.st.se."— Presentationens avskrift:

1 2014-06-231 Tillämpning av felinjicering på Blueberry3D Andreas Ögren 2000-12-20 www.st.se

2 2014-06-232 Felinjiceringstekniker •Två huvudsakliga tekniker –Injicering av felkällor •Testar felhanteringsmekanismerna på fel som kommer från yttre källor, t.ex. användare och databaser –Injicering av feltillstånd •Testar felhanteringsmekanismerna på interna fel som uppstår t.ex. som följd av programmeringsfel eller felkällor

3 2014-06-233 Blueberry3D •Realtidssystem för konstruktion och visualisering av virtuella utomhusmiljöer i 3D •Tre komponenter –Blueberry3D Viewer –Blueberry3D Editor –Blueberry3D SDK

4 2014-06-234 Fraktalbaserad visualisering Liten databas - Enkel design - Naturlig terräng MultiGen-Paradigm Vega Blueberry3D är en visualiserings- komponent i simulatorsystem •Problem: De tillängliga datorresurserna är inte tillräckliga för att visualisera all terräng i realtid •Lösning: Visualisera endast närliggande terräng med hög detaljrikedom och minska detaljerna med avståndet från observatören –För detta används fraktaler i Blueberry3D

5 2014-06-235 Testfall •Blueberry3D databas och API testas genom injicering av felkällor •Testprogram har implementerats för att automatiskt testa injicering av slumpvisa felkällor ett stort antal gånger –1445 tester på databasen –800 tester på API:et

6 2014-06-236 Resultat •Resultatet delas in i fyra händelser: –Normalt: Exekveringen har fullföljts utan problem –Avbrutet: Exekveringen har avbrutits pga att en timer har utlösts. –Ohanterat undantag: Ett undantag för vilket det inte har implementerats någon hantering har uppstått –Hanterat undantag: Ett undantag för vilket det har implementerats hantering har uppstått

7 2014-06-237 Resultat på databasen Det visade sig att ca 800 av de avbrutna testfallen härstammade från en och samma programmodul. Felhanteringen i denna modul skiljde sig från övriga moduler och har nu förbättrats

8 2014-06-238 Resultat på API:et Av alla de 311 API testerna som avbrutits var alla hanterade undantag. Av 800 tester hade 489 genererat en störning som programmet kunde hantera utan att avbryta exekveringen

9 2014-06-239 Slutsats •Automatisk testning är en bra investering trots den tid det tar för implementationen •Test med felkällor är ett bra test av felhanteringsmekanismerna •Test med feltillstånd behövs endast för system med mycket hårda krav på stabilitet •Test av själva programmet måste fortfarande göras som tidigare


Ladda ner ppt "2014-06-231 Tillämpning av felinjicering på Blueberry3D Andreas Ögren 2000-12-20 www.st.se."

Liknande presentationer


Google-annonser