Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”"— Presentationens avskrift:

1 ” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”
Kenneth Olsson Skanska Teknik- Väg & Asfalt ” Exempel på funktionskontrakt i Sverige” NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

2 Riktlinjer idag vid funktion. (ATB Väg)
Val av funktionsbaserad beläggning där krav på funktionella egenskaper hos beläggningslager bestäms av beställaren. Med beläggningslager menas färdig beläggning utlagd på väg. vägytan över en bestämd tidsperiod bestäms av beställaren. Med vägyta avses den erhållna ytan efter arbetets färdigställande. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

3 Tendenser med funktionskontrakt i Sverige.
Funktionskontrakt med vägytekrav dominerar. 2 st stora vägobjekt på E4. 300 km Östergötlands Län (2001, 8 år) 60 km Kronobergs Län (2006, 8 år) 100-tal kortare objekt (5-20 km långa). Underhåll med nya slitlagerbeläggningar där funktionstiden är mellan 5-8 år. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

4 Funktionsentreprenad K3 på E4 norr om Stockholm, 2002.
Spårbildning RST max 8 mm efter 5 år, Frizon 8-10mm. Ojämnheter IRI max 1.0, Frizon 1.0-1,3. Bonus: Spårbildning 0,25 kr/m2 och 0,1 mm. Ojämnhet 1 kr/m2 Avdrag: Lika som ovan om man går över Frizon. Enstaka 20m sträckor. ÅDTk=15000 fordon. På 5 år blir det ca: 27 milj fordon. Val av beläggning: 90 kg ABS 16, kkv<6 porfyr. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

5 Funktionsentreprenad K3 på E4 norr om Stockholm, 2002.
Utfall: 0,5 mm lägre spårdjup än kravet =1,25 kr/m2 i bonus = kr Avdrag 5 st 20 meterssträckor där medelvärdet var större än frizon = kr Avdrag IRI större än frizon på 15% av meterssträckorna = kr Total Bonus på objektet blev ca kr NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

6 Erfarenheter från krav på vägytan
Mestadels standardlösningar (lägst pris vinner anbudet). Det pågår en process där entreprenörerna lär sig hur lång livslängd olika konventionella beläggningstyper har beroende på trafikmängd. Nya beläggningstyper (företagsspecifika produkter) kan bli en verklighet om bonus/avdrag- systemen fortsätter att utvecklas. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

7 Väg 721 Kinnared – Tranemo (8 km)
Årskostnadsprojekt har börjat komma Väg 721 Kinnared – Tranemo (8 km) Förstärkningsobjekt m2. ÅDT 800 med 10 % tung trafik. 7 års funktionstid Förundersökningar Vägytemätningar Tidigare väg och underhållsdata Provborrning genom vägkonstruktion Materialanalys obundna lager Fallviktsmätningar och georadar NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

8 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07
Funktionskrav på vägytan Direkt efter utförandet (år 1) Friktion Jämnhet i längsled, högst 2,5. Bonus mellan 2,0-1,5. Max 4 kr/m2 Tvärfall Under funktionstiden och vid funktionstidens slut Jämnhet i tvärled (spårdjup) År 1= X mm, År 7 = Y mm Stensläpp, sprickor och potthål. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

9 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07
Erfarenheter från Väg 728 Nyöppnad 2003 Lägst Årskostnad vann anbudet. Förstärkningsobjekt. 5 års funktionstid. Åtgärd Infräsning av beläggning i befintligt bärlager, fräsdjup cm Vattning, vältning samt ett nytt bärlager 225 kg/m2 Asfaltbärlager (typ AG32) 60 kg/m2 Asfaltslitlager (ABT11) NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

10 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07
Väg 728 olika skeden Utlovat spår för 90-percentilen (startvärde) mäts med mätbil i maj månad året efter (otjälade förhållanden). Utlovat max 3 mm av entreprenör. Incitament (bonus) finns gällande jämnhet i längsled som regleras år 1. (2) År 2 mäts objektet för preliminär prognos med eventuell reglering av innehållna medel. (3) År 5 mäts objektet och stäms av mot utlovat värde. Eventuell reglering enligt mall. Utlovat max 8 mm av entreprenör. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

11 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07
Väg 728 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

12 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07
Regleringsmall -12 kr -9 kr -6 kr -3 kr 0 kr 3 kr Bonus Krav Avdrag ”Tak” ”Förväntat resultat” Kr/m2 Krav på åtgärd Utlovat spårdjup år 5: 8mm ± 1mm Resultat NAFun Seminarium Oslo 30/10-07

13 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07
Sammanfattning Funktionstänkande för underhålls-beläggningar har kommit för att stanna. För att tillämpa funktion i större utsträckning behöver även förstärkningsobjekt tas med. Fortsatt utveckling av årskostnadsmodeller behövs i framtiden. NAFun Seminarium Oslo 30/10-07


Ladda ner ppt "” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”"

Liknande presentationer


Google-annonser